Coming up!


Seminar Mededinging in de zorg

29 september

Op donderdag 29 september a.s. organiseert Dirkzwager advocaten & notarissen een kosteloos seminar voor allen die geïnteresseerd zijn in de actuele ontwikkelingen van het mededingingsrecht in de zorg, inclusief de recente jurisprudentie en beslissingenpraktijk van toezichthouders. Zorgaanbieders hebben....

» Lees meer over dit evenement


Seminar Actualiteiten onteigening: Roermond

29 september

Het onteigeningsrecht is voortdurend in beweging. Jaarlijks worden vele Koninklijke Besluiten, vonnissen en arresten gewezen op het gebied van onteigening. Spraakmakend zijn in ieder geval de arresten van 15 januari 2016 over het eliminatiebeginsel. Ook komt de Aanvullingswet grondeigendom eraan, met mogelijk....

» Lees meer over dit evenement


Seminar Juridische aspecten van Cloud computing

4 oktober

Steeds meer organisaties maken gebruik van “cloud computing” (bijvoorbeeld SaaS) of overwegen hier gebruik van te maken. Steeds meer of vrijwel alle IT-leveranciers bieden ook clouddiensten aan. Er zijn dan ook volop ontwikkelingen op het gebied van cloud computing. Die ontwikkelingen doen zich op allerlei....

» Lees meer over dit evenement


Kennismiddag nieuwe Wet natuurbescherming (i.s.m. SAB)

13 oktober

Op 13 oktober 2016 organiseren Dirkzwager en SAB een kennismiddag over de nieuwe Wet natuurbescherming, waarvoor wij u graag uitnodigen. Zoals het er nu naar uitziet, treedt op 1 januari 2017 de nieuwe Wet natuurbescherming in werking. Deze wet vervangt de Flora- en faunawet, de Natuurbeschermingswet 1998....

» Lees meer over dit evenement


Zorg & Recht 6: Transities in de eerste lijn

13 oktober

Per 1 januari 2015 is de AWBZ vervangen door de Wmo 2015, de Wet langdurige zorg en de Jeugdwet. Ook de Zorgverzekeringswet heeft een aantal functies overgenomen van de ABWZ. Denk bijvoorbeeld aan de thuiszorg (de wijkverpleegkundige). De eerstelijn (huisarts, psycholoog en andere zorgverleners) ondervindt....

» Lees meer over dit evenement


Bijeenkomst Actualiteiten familierecht

3 november

Zijn uw cliënten up-to-date geïnformeerd? Als bankier, fiscalist, accountant, makelaar, advocaat of adviseur spreekt u met uw cliënten over uiteenlopende zaken. Ook het familierecht kan daarbij aan de orde komen. Het is dan van belang dat u op de hoogte bent van de laatste ontwikkelingen. Graag nodigen....

» Lees meer over dit evenement


Zorg & Recht 7: Fusies en overnames in de zorgsector: tips & tricks

17 november

Tijdens deze lezing worden de juridische aspecten toegelicht die aan bod komen bij een fusie of overname waarbij een zorgaanbieder is betrokken. Notaris Peter-Jan Hopmans en advocaat Marieke van Dongen staan stil bij het voortraject, de formele stappen en de juridische documenten die moeten worden opgesteld.....

» Lees meer over dit evenement


Seminar IT-geschillen: Lessen uit de rechtspraktijk

29 november

Bij veel automatiseringsprojecten ontstaan problemen: vaak worden de afgesproken budgetten en termijnen overschreden en voldoet de geleverde software niet aan de verwachtingen van de opdrachtgever. Hoewel veel discussies en geschillen in goed overleg worden opgelost, lukt dit niet altijd. Hoe oordeelt de....

» Lees meer over dit evenement