Lezing Zorg & Recht: Conflicthantering in de boardroom

Datum: 14-06-2018

Locatie: De Vereeniging, Nijmegen

Spreker(s): Louis Houwen & Henk Hoving

Tussen de raad van bestuur en de raad van toezicht kan een verschil van inzicht escaleren tot een ernstig conflict, waarbij soms ook andere interne en externe spelers betrokken raken. De Governancecode Zorg 2017 onderkent dat conflicten binnen zorginstellingen een zorgvuldige en genuanceerde aanpak vragen. Niet elk conflict tussen de raad van bestuur en de raad van toezicht is een arbeidsconflict. Hoe kan men het beste omgaan met beleidsmatige geschillen? En hoe kan voorkomen worden dat een conflict verder escaleert? Tijdens deze lezing vertellen governancedeskundige Louis Houwen en arbeidsrechtspecialist Henk Hoving over hun ervaringen met dergelijke geschillen. Zij zullen ook ruimte geven voor de vragen en ervaringen van de aanwezigen.

Plaats en tijdstip
Donderdag 14 juni 2018
Concertgebouw De Vereeniging
Keizer Karelplein 2d
6511 NC Nijmegen

Programma
14.00 uur Ontvangst
14.15 uur Start bijeenkomst
15.15 uur Pauze
15.45 uur Vervolg bijeenkomst
17.00 Borrel

Kosten
De kosten voor de Zorg & Rechtlezingen bedragen € 300,00. Heeft u deze uitnodiging echter per e-mail ontvangen? In dat geval is deelname aan de door ons verzorgde lezingen kosteloos.

Opleidingspunten
De lezingenreeks Zorg & Recht maakt deel uit van het programma van de Dirkzwager Academy. Als u daarvoor in aanmerking komt kunt u met de lezingenreeks Zorg & Recht opleidingspunten van de Nederlandse Orde van Advocaten behalen.

Aanmelden
U kunt zich voor de lezingen aanmelden via onderstaand formulier of door een e-mail te sturen aan Annemarie Wiersma (marketing@dirkzwager.nl). Na aanmelding ontvangt u van ons, ongeveer twee weken voorafgaand aan de desbetreffende lezing, een schriftelijke bevestiging en een routebeschrijving. Mochten er collega’s uit uw organisatie zijn die geen persoonlijke uitnodiging hebben ontvangen en die belangstelling hebben voor deze bijeenkomsten dan zijn zij eveneens van harte welkom. Ook zij kunnen zich dan aanmelden via onderstaand formulier of e-mail.

Aanmelden

Contactpersoon

HeerMevrouw

Opgave workshop

Indien u met meer personen komt, graag (per workshop) de naam van uw collega('s) hieronder vermelden.

janeeweet ik niet