Lezing Zorg & Recht: Fricties in de jeugdhulp en de ggz

Datum: 12-10-2017

Locatie: De Vereeniging, Nijmegen

Spreker(s): Luuk Arends, Lieske de Jongh

Inmiddels is de Jeugdwet twee jaar in werking. De verwachtingen van partijen komen lang niet altijd overeen en levert de nodige discussie op. Op dit moment is de bekostiging van de verleende jeugdhulp één van de belangrijkste discussiepunten. Gemeenten kopen onvoldoende jeugdhulp in en weigeren vervolgens de kosten te dragen voor de jeugdhulp die wel is geïndiceerd, maar niet is ingekocht. In de praktijk wordt duidelijk dat de jeugdteams nog lang niet altijd voldoende expertise in huis hebben om een passende indicatie te stellen, het gevolg is dat kinderen veel te laat geholpen worden met alle negatieve gevolgen vandien. Een deel van deze problemen hangt samen met het antwoord op de vraag wat de rechten van de jeugdige zijn en in het verlengde daarvan wat de rechten en plichten van de jeugdhulpinstellingen en de gemeenten zijn. Een terugkerend probleem is het spanningsveld dat optreedt doordat gemeenten meer gegevens over jeugdigen en ouders willen ontvangen dan zorginstellingen willen en mogen verstrekken.

Wat zijn de actuele juridische kaders? Lieske de Jongh en Luuk Arends bespreken al deze actuele onderwerpen en zij zullen de contouren schetsen van mogelijke oplossingen.

Wanneer & waar
Donderdag 12 oktober 2017
Concertgebouw De Vereeniging
Keizer Karelplein 2d 6511 NC Nijmegen

Programma
14.00 uur Ontvangst
14.15 uur Start bijeenkomst
15.15 uur Pauze
15.45 uur Vervolg bijeenkomst
17.00 Borrel

Geen kosten
Deelname aan deze lezing is kosteloos. De Lezingenreeks Zorg & Recht maakt deel uit van het programma van de Dirkzwager Academy.

Opleidingspunten
Als u daarvoor in aanmerking komt kunt u door deelname aan de lezing opleidingspunten van de Nederlandse Orde van Advocaten behalen.

Aanmelden
U kunt zich voor de lezing aanmelden via onderstaand formulier of door een e-mail te sturen aan Annemarie Wiersma (marketing@dirkzwager.nl), o.v.v. Zorg & Recht 12 oktober. Ongeveer twee weken vóór de desbetreffende lezing ontvangt u van ons een schriftelijke bevestiging en een routebeschrijving.

Aanmelden

Contactpersoon

HeerMevrouw

Opgave workshop

Indien u met meer personen komt, graag (per workshop) de naam van uw collega('s) hieronder vermelden.

janeeweet ik niet