Lezing Zorg & Recht: Fricties in de jeugdhulp

Datum: 12-10-2017

Locatie: De Vereeniging, Nijmegen

Spreker(s): Lieske de Jongh, Marloes Hulshof

De Jeugdwet is ruim 2,5 jaar geleden in werking getreden. Eén van de belangrijkste doelen voor invoering van de Jeugdwet was een integratie van alle verschillende vormen van jeugdhulp waardoor jeugdhulp op een effectievere en efficiëntere wijze geleverd zou kunnen worden. Gemeenten zouden bovendien bij uitstek geschikt zijn om te beoordelen welke jeugdhulp passend zou zijn voor ‘hun‘ jeugdigen, waardoor zij goed in staat zouden zijn ook ‘passende’ jeugdhulp in te kopen.

Helaas blijkt de invoering van de Jeugdwet tot op heden door de bank genomen tot meer problemen dan oplossingen te leiden. Hoewel gemeenten hun nieuwe wettelijke taken op het gebied van de jeugdhulp zonder twijfel serieus nemen, blijkt het in de praktijk bijzonder lastig om te zorgen voor adequate jeugdhulpverlening.

Op dit moment bestaan er grote problemen op het gebied van de financiering van jeugdhulp. Hierdoor komt het regelmatig voor dat jeugdhulp is geïndiceerd, maar niet of niet tijdig kan worden geleverd.

Ook bestaan er problemen bij de indicatiestelling. De jeugdteams die hiervoor verantwoordelijk zijn beschikken regelmatig niet over personeel met de juiste expertise. Hierdoor worden jeugdigen regelmatig niet of veel te laat geholpen met alle negatieve gevolgen van dien.

Een ander probleem is het spanningsveld dat optreedt doordat gemeenten meer gegevens over jeugdigen en ouders willen ontvangen dan jeugdhulpinstellingen of jeugdigen willen en mogen verstrekken.

Een deel van deze problemen hangt samen de onduidelijkheid over de rechten en plichten van de verschillende spelers: jeugdigen, jeugdhulpverleners en gemeenten. Wat zijn de actuele juridische kaders?

Lieske de Jongh en Marloes Hulshof bespreken deze actuele onderwerpen en gaan in op mogelijke oplossingen. Uiteraard komt ook de eerste uitspraak over de Jeugdwet van de Centrale Raad van Beroep aan bod.

Heeft u vragen? Wij zullen u ruimschoots de gelegenheid bieden om ze te stellen. Indien u onderwerpen uit de praktijk kent die volgens u het bespreken waard zijn, dan kunt u suggesties sturen naar dejongh@dirkzwager.nl of m.hulshof@dirkzwager.nl.

Wanneer & waar
Donderdag 12 oktober 2017
Concertgebouw De Vereeniging
Keizer Karelplein 2d 6511 NC Nijmegen

Programma
14.00 uur Ontvangst
14.15 uur Start bijeenkomst
15.15 uur Pauze
15.45 uur Vervolg bijeenkomst
17.00 Borrel

Geen kosten
Deelname aan deze lezing is kosteloos. De Lezingenreeks Zorg & Recht maakt deel uit van het programma van de Dirkzwager Academy.

Opleidingspunten
Als u daarvoor in aanmerking komt kunt u door deelname aan de lezing opleidingspunten van de Nederlandse Orde van Advocaten behalen.

Aanmelden
U kunt zich voor de lezing aanmelden via onderstaand formulier of door een e-mail te sturen aan Annemarie Wiersma (marketing@dirkzwager.nl), o.v.v. Zorg & Recht 12 oktober. Ongeveer twee weken vóór de desbetreffende lezing ontvangt u van ons een schriftelijke bevestiging en een routebeschrijving.

Aanmelden

Contactpersoon

HeerMevrouw

Opgave workshop

Indien u met meer personen komt, graag (per workshop) de naam van uw collega('s) hieronder vermelden.

janeeweet ik niet