Lezing Zorg & Recht: Nieuwe wetgeving in de GGZ, ouderenzorg en gehandicaptenzorg

Datum: 02-10-2018

Locatie: De Vereeniging, Nijmegen

Spreker(s): Luuk Arends

Begin 2018 worden de wetsvoorstellen Verplichte GGZ, Wet zorg en dwang voor psychogeriatische patiënten en mensen met een verstandelijke beperking en de Wet forensische zorg in de Eerste Kamer behandeld. Conceptuitvoeringsbesluiten zijn inmiddels ook openbaar gemaakt. Naar verwachting zullen deze wetten in 2019 of 2020 worden ingevoerd. Welke gevolgen heeft dit voor de organisatie van de zorgverlening? Wat verandert er bovendien op het gebied van vertegenwoordiging van wilsonbekwame patiënten? Luuk Arends gaat in op deze vragen. Deze lezing is niet alleen interessant voor GGZ-instellingen, ouderenzorginstellingen en instellingen voor verstandelijk gehandicaptenzorg. De lezing is ook relevant voor ziekenhuizen. Ook zij zullen namelijk te maken krijgen met deze nieuwe wetgeving en hun zorgverlening daarop moeten aanpassen. Zo zullen zij aparte zorgplannen moeten opstellen voor patiënten met dementie of een verstandelijke beperking en niet zonder meer vrijheidsbeperkende interventies mogen toepassen. Bovendien zullen zij deze vrijheidsbeperkende interventies ook apart moeten gaan registreren.

Plaats en tijdstip
Dinsdag 2 oktober 2018
Concertgebouw De Vereeniging
Keizer Karelplein 2d
6511 NC Nijmegen

Programma
14.00 uur Ontvangst
14.15 uur Start bijeenkomst
15.15 uur Pauze
15.45 uur Vervolg bijeenkomst
17.00 Borrel

Kosten
De kosten voor de Zorg & Rechtlezingen bedragen € 300,00. Heeft u deze uitnodiging echter per e-mail ontvangen? In dat geval is deelname aan de door ons verzorgde lezingen kosteloos.

Opleidingspunten
De lezingenreeks Zorg & Recht maakt deel uit van het programma van de Dirkzwager Academy. Als u daarvoor in aanmerking komt kunt u met de lezingenreeks Zorg & Recht opleidingspunten van de Nederlandse Orde van Advocaten behalen.

Aanmelden
U kunt zich voor de lezingen aanmelden via onderstaand formulier of door een e-mail te sturen aan Annemarie Wiersma (marketing@dirkzwager.nl). Na aanmelding ontvangt u van ons, ongeveer twee weken voorafgaand aan de desbetreffende lezing, een schriftelijke bevestiging en een routebeschrijving. Mochten er collega’s uit uw organisatie zijn die geen persoonlijke uitnodiging hebben ontvangen en die belangstelling hebben voor deze bijeenkomsten dan zijn zij eveneens van harte welkom. Ook zij kunnen zich dan aanmelden via onderstaand formulier of e-mail.

Aanmelden

Contactpersoon

HeerMevrouw

Opgave workshop

Indien u met meer personen komt, graag (per workshop) de naam van uw collega('s) hieronder vermelden.

janeeweet ik niet