Lezing Zorg & Recht: Privacy in de zorg en nieuwe Europese regelgeving

Datum: 01-02-2018

Locatie: Dirkzwager, Arnhem

Spreker(s): Luuk Arends & Lidewij Bergsma

Op privacygebied is er in de afgelopen periode veel gebeurd. Op 1 juli 2017 trad de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in werking. Sinds 1 januari 2018 is het Besluit elektronische verwerking persoonsgegevens in de zorg van kracht. Verder treedt per 25 mei 2018 de Algemene verordening gegevensbescherming in werking en ook een Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming, waarin de Nederlandse wetgever een aantal algemene verplichtingen uit de Avg zal vertalen naar de Nederlandse situatie. Wat betekent dit voor zorgaanbieders? Welke inspanningen moeten zij doen om aan de privacywetgeving te gaan voldoen?

In deze lezing beantwoorden Luuk Arends en Lidewij Bergsma deze en uw eigen vragen zo goed mogelijk.

Deze lezing is bedoeld voor bestuurders, juristen, privacy en/of security officers en iedereen die in dit onderwerp geïnteresseerd is.

Plaats en tijdstip
Donderdag 1 februari 2018
Dirkzwager advocaten & notarissen
Velperweg 1
6824 BZ Arnhem

Programma
14.00 uur Ontvangst
14.15 uur Start bijeenkomst
15.15 uur Pauze
15.45 uur Vervolg bijeenkomst
17.00 Borrel

Kosten
De kosten voor de Zorg & Rechtlezingen bedragen € 300,00. Heeft u deze uitnodiging echter per e-mail ontvangen? In dat geval is deelname aan de door ons verzorgde lezingen kosteloos.

Opleidingspunten
De lezingenreeks Zorg & Recht maakt deel uit van het programma van de Dirkzwager Academy. Als u daarvoor in aanmerking komt kunt u met de lezingenreeks Zorg & Recht opleidingspunten van de Nederlandse Orde van Advocaten behalen.

Aanmelden
U kunt zich voor de lezingen aanmelden via onderstaand formulier of door een e-mail te sturen aan Annemarie Wiersma (marketing@dirkzwager.nl). Na aanmelding ontvangt u van ons, ongeveer twee weken voorafgaand aan de desbetreffende lezing, een schriftelijke bevestiging en een routebeschrijving. Mochten er collega’s uit uw organisatie zijn die geen persoonlijke uitnodiging hebben ontvangen en die belangstelling hebben voor deze bijeenkomsten dan zijn zij eveneens van harte welkom. Ook zij kunnen zich dan aanmelden via onderstaand formulier of e-mail.

Aanmelden

Contactpersoon

HeerMevrouw

Opgave workshop

Indien u met meer personen komt, graag (per workshop) de naam van uw collega('s) hieronder vermelden.

janeeweet ik niet