Lezing Zorg & Recht: Samenwerkingsverbanden in de zorg

Datum: 06-09-2018

Locatie: De Vereeniging, Nijmegen

Spreker(s): Louis Houwen, Marieke van Dongen, Natascha Linssen & Sjaak van der Heul.

Tijdens deze lezing worden de verschillende vormen besproken waarop een samenwerking tussen zorgorganisaties binnen dezelfde sector alsook sector overstijgend kan worden vormgegeven. Naast de traditionele samenwerkingsvormen als de maatschap/vennootschap onder firma, de coöperatie, de samenwerkingsstichting en de joint venture vennootschap zullen ook nieuwe, meer dynamische samenwerkingsvormen zoals netwerkorganisaties en strategische allianties besproken worden. Voorts zal uitgebreid worden ingegaan op de mededingingsrechtelijke aspecten van een samenwerking (melding van een samenwerking bij de NZa en ACM, kartelverbod en informatie-uitwisseling).

Deze lezing zal worden verzorgd door Louis Houwen, Marieke van Dongen, Natascha Linssen en Sjaak van der Heul.

Plaats en tijdstip
Donderdag 6 september 2018
Concertgebouw De Vereeniging
Keizer Karelplein 2d
6511 NC Nijmegen

Programma
14.00 uur Ontvangst
14.15 uur Start bijeenkomst
15.15 uur Pauze
15.45 uur Vervolg bijeenkomst
17.00 Borrel

Kosten
De kosten voor de Zorg & Rechtlezingen bedragen € 300,00. Heeft u deze uitnodiging echter per e-mail ontvangen? In dat geval is deelname aan de door ons verzorgde lezingen kosteloos.

Opleidingspunten
De lezingenreeks Zorg & Recht maakt deel uit van het programma van de Dirkzwager Academy. Als u daarvoor in aanmerking komt kunt u met de lezingenreeks Zorg & Recht opleidingspunten van de Nederlandse Orde van Advocaten behalen.

Aanmelden
U kunt zich voor de lezingen aanmelden via onderstaand formulier of door een e-mail te sturen aan Annemarie Wiersma (marketing@dirkzwager.nl). Na aanmelding ontvangt u van ons, ongeveer twee weken voorafgaand aan de desbetreffende lezing, een schriftelijke bevestiging en een routebeschrijving. Mochten er collega’s uit uw organisatie zijn die geen persoonlijke uitnodiging hebben ontvangen en die belangstelling hebben voor deze bijeenkomsten dan zijn zij eveneens van harte welkom. Ook zij kunnen zich dan aanmelden via onderstaand formulier of e-mail.

Aanmelden

Contactpersoon

HeerMevrouw

Opgave workshop

Indien u met meer personen komt, graag (per workshop) de naam van uw collega('s) hieronder vermelden.

janeeweet ik niet