Lezing Zorg & Recht: Slim contracteren door zorginstellingen: tips & tricks

Datum: 05-04-2018

Locatie: De Vereeniging, Nijmegen

Spreker(s): Pieter Bergkamp & Marieke van Dongen

Pieter Bergkamp en Marieke van Dongen bespreken de belangrijkste juridische valkuilen en aandachtspunten bij het sluiten van overeenkomsten door zorginstellingen (géén overeenkomsten met zorgkantoren). Deze lezing is speciaal bedoeld voor juristen en inkopers van zorginstellingen. Tijdens deze lezing zullen onder meer worden besproken: de precontractuele fase, vertegenwoordigingsbevoegdheid, totstandkoming van een overeenkomst, algemene voorwaarden en veel voorkomende bepalingen in overeenkomsten (prijs, levering, aansprakelijkheidsbeperking, ontbinding, rechtskeuze en bevoegde rechter). Verder zullen de sprekers toelichten welke acties mogelijk zijn als een wederpartij de gemaakte afspraken niet correct of niet tijdig nakomt (verzuim en ingebrekestelling). Heeft u vragen? De sprekers zullen u ruimschoots de gelegenheid bieden om ze te stellen.

Plaats en tijdstip
Donderdag 5 april 2018
Concertgebouw De Vereeniging
Keizer Karelplein 2d
6511 NC Nijmegen

Programma
14.00 uur Ontvangst
14.15 uur Start bijeenkomst
15.15 uur Pauze
15.45 uur Vervolg bijeenkomst
17.00 Borrel

Kosten
De kosten voor de Zorg & Rechtlezingen bedragen € 300,00. Heeft u deze uitnodiging echter per e-mail ontvangen? In dat geval is deelname aan de door ons verzorgde lezingen kosteloos.

Opleidingspunten
De lezingenreeks Zorg & Recht maakt deel uit van het programma van de Dirkzwager Academy. Als u daarvoor in aanmerking komt kunt u met de lezingenreeks Zorg & Recht opleidingspunten van de Nederlandse Orde van Advocaten behalen.

Aanmelden
U kunt zich voor de lezingen aanmelden via onderstaand formulier of door een e-mail te sturen aan Annemarie Wiersma (marketing@dirkzwager.nl). Na aanmelding ontvangt u van ons, ongeveer twee weken voorafgaand aan de desbetreffende lezing, een schriftelijke bevestiging en een routebeschrijving. Mochten er collega’s uit uw organisatie zijn die geen persoonlijke uitnodiging hebben ontvangen en die belangstelling hebben voor deze bijeenkomsten dan zijn zij eveneens van harte welkom. Ook zij kunnen zich dan aanmelden via onderstaand formulier of e-mail.

Aanmelden

Contactpersoon

HeerMevrouw

Opgave workshop

Indien u met meer personen komt, graag (per workshop) de naam van uw collega('s) hieronder vermelden.

janeeweet ik niet