Lezing Zorg & Recht: slim contracteren door zorginstellingen

Datum: 05-04-2018

Locatie: De Vereeniging, Nijmegen

Spreker(s): Pieter Bergkamp & Marieke van Dongen

Pieter Bergkamp en Marieke van Dongen bespreken de belangrijkste juridische valkuilen en aandachtspunten bij het sluiten van overeenkomsten door zorginstellingen (géén overeenkomsten met zorgkantoren). Deze lezing is speciaal bedoeld voor juristen en inkopers van zorginstellingen. Tijdens deze lezing wordt onder meer aandacht besteed aan de totstandkoming van een overeenkomst, de structuur van een overeenkomst, bepalingen van algemene aard (zoals duur, beëindigingsmogelijkheden, geheimhouding, rechtskeuze en bevoegde rechter) en de toepasselijkheid van algemene voorwaarden. Verder zullen de sprekers toelichten hoe om te gaan met exoneratieclausules van de wederpartij en welke acties er mogelijk zijn als een wederpartij de gemaakte afspraken niet correct of niet tijdig nakomt (verzuim en ingebrekestelling).

Heeft u vragen? Wij zullen u ruimschoots de gelegenheid bieden om ze te stellen. Indien u onderwerpen uit de praktijk kent die volgens u het bespreken waard zijn, dan kunt u suggesties sturen naar vandongen@dirkzwager.nl of bergkamp@dirkzwager.nl .

Plaats en tijdstip
Donderdag 5 april 2018
De lezing vindt plaats in Concertgebouw De Vereeniging aan het Keizer Karelplein 2D in Nijmegen.
Vanaf 14.00 uur bent u van harte welkom. De bijeenkomst start om 14.15 uur en duurt tot ongeveer 16.45 uur. Na afloop is er tijdens een borrel gelegenheid om uw persoonlijke vragen te stellen aan de docenten van die middag en aan de (overige) advocaten van de sectie gezondheidszorg van Dirkzwager.

Kosten
De kosten voor de Zorg & Rechtlezingen bedragen €300,00. Heeft u deze uitnodiging echter persoonlijk per e-mail van ons ontvangen? In dat geval is deelname aan de door ons verzorgde lezing kosteloos.

Opleidingspunten
De lezingenreeks maakt deel uit van het programma van de Dirkzwager Academy. Als u daarvoor in aanmerking komt kunt u met de lezingenreeks Zorg & Recht opleidingspunten van de Nederlandse Orde van Advocaten behalen.

Aanmelden
U kunt zich voor de lezing aanmelden via onderstaand formulier of door een e-mail te sturen aan Annemarie Wiersma (marketing@dirkzwager.nl). Na aanmelding ontvangt u van ons tijdig een schriftelijke bevestiging en een routebeschrijving. Mochten er collega’s uit uw organisatie zijn die geen persoonlijke uitnodiging hebben ontvangen en die belangstelling hebben voor deze bijeenkomsten dan zijn zij eveneens van harte welkom. Ook zij kunnen zich dan aanmelden via e-mail.

Aanmelden

Contactpersoon

HeerMevrouw

Opgave workshop

Indien u met meer personen komt, graag (per workshop) de naam van uw collega('s) hieronder vermelden.

janeeweet ik niet