Europees recht

Als gevolg van de Europese integratie wordt de Nederlandse rechtsorde steeds meer beïnvloed door Europese regels die (al dan niet) rechtstreeks toepasselijk zijn in Nederland. De vakgroep Aanbesteding, Mededinging en Staatssteun heeft ruime ervaring met adviseren en procederen op het gebied van deze rechtsgebieden. De Europees(publiek)rechtelijke kennis van Dirkzwager eindigt daar niet.

De vier vrijheden

De klassieke Europese ‘vier vrijheden’ uit het Verdrag betreffende de Werking van de EU (VWEU) verbieden overheden om het vrij verkeer van goederen, diensten, personen en kapitaal te belemmeren. De vier vrijheden worden door legio richtlijnen en verordeningen nader geïmplementeerd. Daarbij doen zich vragen voor als:

  • Kan een specifieke richtlijn rechtstreeks worden toegepast in de nationale rechtsorde?
  • Op welke wijze moet nationale regelgeving richtlijnconform worden uitgelegd?
  • Kunnen particulieren in hun onderlinge verhouding een beroep doen op richtlijnen en/of verordeningen?
  • Tot welke partijen strekken de verplichtingen uit verordeningen zich uit?
Bij gebreke van implementatie via verordeningen of richtlijnen kan altijd worden teruggevallen op de vier vrijheden zoals zij in het VWEU zijn beschreven. Gedegen kennis van het Europese recht is noodzakelijk om optimaal te kunnen profiteren van de toepassing van Europese regels. Onze vakgroep Europees recht heeft zich daarom voor u in het Europees (publiek)recht gespecialiseerd. Wij willen u graag van dienst zijn met onze specifieke kennis. Wij adviseren en begeleiden u bij diverse juridische aangelegenheden en kunnen voor u procederen in Europees(publiek)rechtelijke kwesties.

Concrete ervaring hebben onze specialisten onder meer met:

  • het adviseren van telersverenigingen over de Gemeenschappelijke Marktordening voor de landbouw (de GMO) en de relatie met het mededingingsrecht,
  • de (interpretatie van de) Bouwproductenverordening en geschillen over CE-markering,
  • adviseren en procederen over de Dienstenrichtlijn,
  • communicatie met de Autoriteit Consument & Markt ter zake van de registratie van netwerken,
  • de uitgifte van (schaarse) rechten en vergunningen door overheden,
  • adviseren van overheden over het beginsel van Unietrouw en het effet utile.

Onze kennis is uw kennis

Wij delen onze kennis graag met onze cliënten. Zo zijn wij graag bereid om op uw verzoek een inhouse-workshop te verzorgen over een op uw organisatie toegespitst onderdeel van het Europees recht. We nodigen u van harte uit om contact op te nemen met mr. Sjaak van der Heul.


Nieuwsgierig naar hoe wij over dit onderwerp kennis delen?


 

Hoofdcontactpersonen

Specialisten

Iris Docter

Iris Docter
Advocaat

Frans Knüppe

Frans Knüppe
Advocaat - partner

Natascha Linssen

Natascha Linssen
Advocaat - associate partner

Selma Ramele

Selma van Ramele
Advocaat - partner

Tony Wijk

Tony van Wijk
Advocaat - partner

Deel informatie Europees recht