Aletha Dera-ten Bokum

Aletha Dera-ten Bokum
Arbeidsrecht

Sectoren
Ondernemingen, Overheden, Particulieren, Zorg

Expertises
Arbeidsrecht

Aandachtsgebied(en)


Telefoon
+31 (0)26 353 83 44

Fax
+31 (0)26 353 83 59

Locatie
Velperpoort Arnhem
Velperweg 1
6824 BZ Arnhem

E-mailadres
dera@dirkzwager.nl

  Bel

  Email

Social Media
@AlethaDera
  Bekijk LinkedIn

Biografie

In het kader van de dubbelstudie Recht & Management aan de Radboud Universiteit Nijmegen rondde Aletha in 2010 de master Nederlands Recht af, om vervolgens in 2011 cum laude haar master Bedrijfskunde te voltooien. In 2017 rondde zij de Grotius specialisatieopleiding Arbeidsrecht cum laude af.

Aletha is sinds 2012 werkzaam als advocaat bij Dirkzwager, binnen de sectie Arbeidsrecht. Aletha verricht werkzaamheden in het algemeen arbeidsrecht, zowel adviserend als procederend. Hierbij houdt zij zich bezig met individuele en collectieve ontslagzaken en vraagstukken op onder meer het gebied van arbeidsongeschiktheid, (dis)functioneren, reorganisaties, arbeidsvoorwaarden en medezeggenschap. Aletha werkt aan zaken voor (multi)nationale ondernemingen, middelgrote ondernemingen en particulieren.

Opleiding(en)

Grotius specialisatieopleiding Arbeidsrecht, Grotius Academie (2017)
Bedrijfskunde, Radboud Universiteit Nijmegen (2011)
Nederlands Recht, Radboud Universiteit Nijmegen (2010)

Talen

Nederlands, Engels


Bel mij terug

Heeft u een vraag? Neem dan gerust contact met mij op.


+ 3 = 5

Recente kennispagina-artikelen

Gebrek aan wettelijk vereist diploma betekent niet automatisch ontslag!
9 juni 2017

Met de Wet Werk en Zekerheid kreeg het beginsel van goed werkgeverschap op het punt van scholing van werknemers een wettelijke invulling. De werkgever moet de werknemer 'in staat stellen scholing te volgen die noodzakelijk is voor de uitoefening van de ...

Lees het hele artikel »


4 april 2017 – Seminar Bescherming van bedrijfsgeheimen, NDA’s en geheimhoudingsbedingen in arbeidsovereenkomsten
22 februari 2017

Deelt u waardevolle knowhow met derden? Kunnen uw werknemers bij klant-, markt- en productgegevens? Werkt u met scherp geformuleerde geheimhoudingsverklaringen? Bedrijfsgeheimen zijn essentieel voor groei, innovatie en concurrentie, maar hoe voorkomt ...

Lees het hele artikel »


Pas op: een te laat gemotiveerd concurrentiebeding = géén concurrentiebeding!
25 oktober 2016

Sinds 1 januari 2015 moet een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd gemotiveerd worden. De motiveringsplicht is tweeledig. Het beding dient allereerst de specifieke bedrijfs- of dienstbelangen te motiveren, en ten tweede te ...

Lees het hele artikel »


Wel of geen nieuwe arbeidsovereenkomst in de zin van de ketenregeling?
7 juni 2016

Is er sprake van een nieuwe arbeidsovereenkomst in de keten wanneer partijen gedurende de looptijd van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd overeenkomen dat een medewerker een andere functie gaat verrichten, (daarmee) een hoger salaris krijgt en ...

Lees het hele artikel »


Uitvoeringsregels Ontslag geüpdatet!
9 februari 2016

De uitvoeringsregels die gelden bij ontslagen waarvoor toestemming van het UWV vereist is zijn geüpdatet. Op 4 februari 2016 zijn in de Staatscourant een aantal aanpassingen gepubliceerd waarmee de uitvoeringsregels zijn verbeterd. De nieuwe uitvoeringsregels ...

Lees het hele artikel »


De beëindigingsvereenkomst: sinds de WWZ een nog populairdere ontslagroute
4 februari 2016

Onder het nieuwe ontslagrecht is het nog steeds mogelijk om een beëindiging met wederzijds goedvinden te realiseren door middel van een beëindigingsovereenkomst (vaststellingsovereenkomst). In tegenstelling tot onder het oude ontslagrecht heeft de beëindiging ...

Lees het hele artikel »


Het is definitief: de wet DBA laat de VAR verdwijnen!
3 februari 2016

Gisteren heeft de Eerste Kamer ingestemd met de wet die een einde maakt aan de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR). De Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (hierna: Wet DBA) is tot stand gekomen in overleg met vakbonden, werkgeversorganisaties en ...

Lees het hele artikel »


Uitvoeringsregels gepubliceerd voor ontslagen wegens bedrijfseconomische redenen/langdurige arbeidsongeschiktheid!
27 november 2015

Op 24 november 2015 zijn de uitvoeringsregels gepubliceerd die gelden bij ontslagen waarvoor toestemming van het UWV vereist is (ontslagen wegens bedrijfseconomische redenen en ontslagen wegens langdurige ongeschiktheid). De uitvoeringsregels zijn ...

Lees het hele artikel »


Weten We Zeker Dat....de transitievergoeding niet gemaximeerd is op de verwachte inkomstenderving tot de pensioengerechtigde leeftijd?
12 augustus 2015

In het oude recht bevatte de aanbevelingen van de Kring van Kantonrechters – waarin de kantonrechtersformule uitgewerkt werd – een regel waarmee er een zogeheten pensioenplafond gold. Kort gezegd kwam het pensioenplafond erop neer dat de ontbindingsvergoeding ...

Lees het hele artikel »


Let goed op welk loon wordt doorbetaald bij arbeidsongeschiktheid van uw werknemers!
15 juli 2015

Gisteren, 14 juli 2015, heeft het Gerechtshof Den Bosch geoordeeld dat het door een werkgever onverplicht meer loon doorbetalen bij arbeidsongeschiktheid dan wettelijk verplicht is kan leiden tot het gerechtvaardigde vertrouwen van de werknemer dat bij ...

Lees het hele artikel »


Ontslag via UWV? Gebruik de verplichte formulieren!
1 juli 2015

Vanaf vandaag, 1 juli 2015, ben je als werkgever verplicht om de aanvraag van een ontslagvergunning bij UWV te doen door bepaalde ontslagaanvraagformulieren in te vullen. Dit is geregeld in het Besluit Verplicht gebruik ontslagaanvraagformulieren UWV. ...

Lees het hele artikel »


Concrete reorganisatieplannen? Ga nú met arbeidsongeschikte werknemers in gesprek!
18 juni 2015

Per 1 juli 2015 wijzigt het ontslagrecht drastisch. Eén van de wijzigingen is dat een werkgever de huidige keuze uit twee ontslagroutes – opzegging van de arbeidsovereenkomst met ontslagtoestemming van het UWV WERKbedrijf, of ontbinding van de arbeidsovereenkomst ...

Lees het hele artikel »


"De kantonrechtersformule toepassen is maatschappelijk niet aanvaardbaar!"
5 september 2014

De inwerkingtreding van het nieuwe ontslagrecht (Wet Werk en Zekerheid) laat nog even op zich wachten,  maar in de rechtspraak wordt al voorgesorteerd op de regels van deze nieuwe wet. De kantonrechter Utrecht heeft afgelopen maandag, 1 september 2014, ...

Lees het hele artikel »


Reparatiewet werk en zekerheid (Verzamelwet SZW 2015) ingediend bij Tweede Kamer
23 juli 2014

Op 18 juli jl. is het wetsvoorstel Verzamelwet SZW 2015 ingediend bij de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel bevat - onder meer – de al eerder door minister Asscher van SZW aangekondigde veranderingen (reparaties) inzake de Wet werk en zekerheid. De reparaties ...

Lees het hele artikel »


Moeten niet-genoten vakantiedagen bij overlijden worden uitbetaald?
13 juni 2014

De weduwe van een werknemer in Duitsland meende van wel en startte een procedure tegen de (ex)werkgever van haar overleden man. De ex-werkgever weigerde om het aanzienlijke vakantiesaldo van 140,5 dagen uit te betalen omdat geen sprake zou zijn van een ...

Lees het hele artikel »


Deel profiel Aletha Dera-ten Bokum