Mark Jansen

Mark Jansen
Intellectuele eigendom en IT-recht

Sectoren
Food & Agri, Energie, Handel & Transport, Ondernemingen, Overheden, Vastgoed, Verzekeringen, Zorg, Internationaal, , Onderwijs, Particulieren

Expertises
Contractenrecht, Intellectueel Eigendomsrecht, IT recht, Privacyrecht, Reclamerecht

Aandachtsgebied(en)
ict, it, privacy, ie, epd, ecd, cloud, saas, escrow, bewerkersovereenkomst, pia, privacyverordening


Telefoon
+31 (0)26 353 83 67

Mobiel:
+31 (0)6 22 14 29 65

Fax
+31 (0)26 353 83 83

Locatie
Velperpoort Arnhem
Velperweg 1
6824 BZ Arnhem

  Bel

  Email

Social Media

  Bekijk LinkedIn

Biografie

Mark Jansen is sinds 2007 advocaat en gespecialiseerd op het gebied van IT- en privacyrecht. Mark begeleidt onder meer de contractering van grote en kleine IT-projecten, adviseert en procedeert bij mislukte automatiseringen en staat cliënten bij in allerhande kwesties rondom het privacyrecht. Hij staat zowel afnemers als leveranciers bij, doch veelal de afnemer van een IT-systeem. Mark geeft regelmatig lezingen over IT- en privacyrecht en schrijft hierover regelmatig op websites en in vakbladen.

Persoonlijk

De blaasmuziek is een belangrijke hobby van Mark. Zo bespeelt hij de trombone in twee orkesten en (bij gelegenheid) in andere orkesten en bands. Daarnaast is Mark voorzitter van muziekvereniging Jubal uit Varsseveld. Verder is hij initiatiefnemer en programmeur van de software 'Muziekadministratie' (www.muziekadministratie.nl), die kosteloos aan muziekverenigingen ter beschikking wordt gesteld. Door zijn eigen programmeerervaring begrijpt Mark de technische aspecten van een IT-geschil vaak ook goed.

Opleiding(en)

Nederlands Recht Radboud Universiteit Nijmegen (2006, cum laude).
Bedrijfswetenschappen Radboud Universiteit Nijmegen (2007).
Grotius Informaticarecht (2016, cum laude).

Talen

Nederlands, Engels

Nevenactiviteit(en)

Redactie www.ictmodelcontracten.nl;
Redactie www.itenrecht.nl;
Lid van de Nederlandse Vereniging voor Informatietechnologie en Recht;
Lid van de Vereniging Privacy Recht;
Lid van de Vereniging voor Auteursrecht;
Voorzitter muziekvereniging Jubal Varsseveld.


Bel mij terug

Heeft u een vraag? Neem dan gerust contact met mij op.


+ 3 = 5

Publicaties

AVG en beveiliging: passende maatregelen voortaan proactiever nemen en monitoren
21 augustus 2017

In de aankomende algemene verordening gegevensbescherming (AVG) krijgt het onderwerp beveiliging ruimschoots aandacht. Diverse overwegingen zijn aan het onderwerp gewijd en diverse artikelen bevatten verplichtingen omtrent beveiliging. Er lijkt meer van

Lees meer over deze publicatie »


In 2018 moet u voldoen aan de nieuwe Europese privacyregels. Bent u er klaar voor?
20 juni 2017

Vanaf 25 mei 2018 zijn nieuwe strenge Europese privacyregels van kracht in Nederland. Als uw onderneming deze regels overtreedt kan dat leiden tot boetes die kunnen oplopen tot € 20 miljoen. Het kost enige tijd om aan de nieuwe regels te voldoen, dus

Lees meer over deze publicatie »


De grenzen van de nieuwe boetebevoegdheid van de Autoriteit Persoonsgegevens
20 september 2016

Per 1 januari 2016 treedt de wet in werking op grond waarvan de Autoriteit Persoonsgegevens (tot 2016 College bescherming persoonsgegevens)1 forse boetes kan opleggen wegens overtreding van een groot scala aan artikelen in de Wet bescherming persoonsgegevens

Lees meer over deze publicatie »


Canvas Fingerprinting: De Volgende Worsteling Met De Cookiewet? Of Gewoon Een Privacy-Inbreuk?
24 juli 2014

Lees het artikel met als titel 'Canvas Fingerprinting: De Volgende Worsteling Met De Cookiewet? Of Gewoon Een Privacy-Inbreuk?' van advocaat Mark Jansen, advocaat Intellectuele Eigendom en IT-recht. Korte inleiding 'Canvas Fingerprinting': Op diverse

Lees meer over deze publicatie »


Het Svensson-arrest; iedere link met het auteursrecht doorbroken?
01 april 2014

Lees het artikel met als titel 'Het Svensson-arrest; iedere link met het auteursrecht doorbroken?' van advocaten Mark Jansen en Joost Becker, advocaten Intellectuele Eigendom en IT-recht. Inleiding Svensson-arrest Is er sprake van auteursrechtinbreuk

Lees meer over deze publicatie »


Is het databankenrecht wel geschikt ter bescherming van online databanken tegen specialistische zoekmachines
02 maart 2011

Lees het artikel met als titel 'Is het databankenrecht wel geschikt ter bescherming van online databanken tegen specialistische zoekmachines' van advocaat Mark Jansen, advocaat Intellectuele Eigendom en IT-recht. Inleiding artikel Databankenrecht Uitgebreid

Lees meer over deze publicatie »


Recente kennispagina-artikelen

Uitvoeringswet AVG (UAVG) gepubliceerd - een eerste analyse
13 december 2017

Het wetsvoorstel voor de Uitvoeringswet AVG (UAVG) is gepubliceerd op Rijksoverheid.nl. Veel van de huidige Wet bescherming persoonsgegevens komt terug, maar er zijn verschillen. Nationale wet naast Europese verordening De Algemene Verordening Gegevensbescherming ...

Lees het hele artikel »


Autoriteit Persoonsgegevens maakt assessments in de praktijk onmogelijk; grote gevolgen voor alle werkgevers en assessment bureaus
22 november 2017

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft op 21 november 2017 onderzoek gepubliceerd naar het bedrijf BrainCompass. Het concludeert dat het bedrijf onrechtmatig assessments verricht in opdracht van werkgevers. Alle bedrijven die assessments (laten) verrichten ...

Lees het hele artikel »


Een privacystatement alleen maakt de verwerking van persoonsgegevens nog niet rechtmatig
19 oktober 2017

Met de komst van de AVG zijn opeens veel meer organisaties bezig met privacyrecht. En daarbij doen veel misverstanden de ronde. Zo hoor ik regelmatig dat gedacht wordt dat onder de huidige wet een privacystatement voldoende is, terwijl de AVG allemaal ...

Lees het hele artikel »


Raad van State heeft advies over uitvoeringswet AVG af; advies UAVG nog niet openbaar
11 oktober 2017

Gisteren stond het advies over de uitvoeringswet bij de AVG (AUVG) nog op de pagina van de aanhangige adviezen. Sinds vandaag staat het op de pagina van vastgestelde adviezen. Vooralsnog is het advies noch in de eigen adviezendatabank van de Raad van ...

Lees het hele artikel »


Hoge Raad: camerabeelden bevatten normaliter geen rasgegevens
9 oktober 2017

De Hoge Raad heeft, middels een 81 RO beslissing, op 27 juni 2017 (impliciet) geoordeeld dat de verwerking van camerabeelden geen verwerking van "rasgegevens" impliceert. Afgifte beelden pintransactie In het kader van onderzoek naar gekwalificeerde ...

Lees het hele artikel »


Toestemming vragen is niet de oplossing voor privacy-compliance
4 oktober 2017

Sinds de introductie van de boetebevoegdheden voor de Autoriteit Persoonsgegevens in 2016 en met de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in aantocht, zijn steeds meer bedrijven en instellingen bezig met privacy-compliance programma's. Bij veel ...

Lees het hele artikel »


HvJEU: onrechtmatig verkregen bewijs van privacyschending niet terzijde leggen, maar juist de privacyschending onderzoeken
28 september 2017

Het Hof van Justitie heeft op 27 september 2017 een arrest gewezen over het procesrecht en het bewijsrecht. Er volgen enkele interessante regels uit het arrest: (1) ons systeem van bestuursrechtelijk bezwaar en beroep houdt vermoedelijk stand, (2) onrechtmatig ...

Lees het hele artikel »


Rb Rotterdam: niet noemen Wbp in inzageverzoek maakt verzoek niet-appellabel
25 september 2017

De Rechtbank Rotterdam heeft op 23 augustus 2017 geoordeeld dat wanneer bij een inzageverzoek een verwijzing naar de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) ontbreekt, dat het verzoek dan kwalificeert als een verzoek tot het verrichten van een feitelijke ...

Lees het hele artikel »


Raad van State: Archiefwet geen excuus voor privacyschending
20 september 2017

Bij sommige overheden leeft nog wel eens de indruk dat de Archiefwet een rechtvaardiging vormt om, ongeacht de omstandigheden, persoonsgegevens voor archiefdoeleinden te mogen verwerken. Een uitspraak van de Raad van State van 23 augustus 2017 laat zien ...

Lees het hele artikel »


5 oktober 2017 ~ Seminar Privacy & (zieke) werknemers
4 augustus 2017

Privacy & (zieke) werknemers: voldoet uw organisatie aan alle regels? Op donderdag 5 oktober 2017 organiseren wij een seminar waarbij wij nader ingaan op het spanningsveld tussen strenge privacyregels enerzijds en verstrekkende op werkgevers rustende ...

Lees het hele artikel »


11 oktober 2017 Cursus Actualiteiten Privacyrecht
1 augustus 2017

Het privacyrecht ontwikkelt zich razendsnel. Het is dus zaak goed op de hoogte te blijven. De Dirkzwager Academy organiseert daarom op 11 oktober 2017 de cursus Actualiteiten Privacyrecht. Inhoud cursus Tijdens de cursus komt een selectie van de meest ...

Lees het hele artikel »


Teken niet zomaar een bewerkersovereenkomst, zeker niet als u helemaal geen bewerker bent
25 juli 2017

Steeds meer organisaties vereisen dat leveranciers en partners waarmee persoonsgegevens worden uitgewisseld een bewerkersovereenkomst sluiten. Regelmatig wordt het ondertekenen van de bewerkersovereenkomst zelfs (min of meer) afgedwongen. Er wordt vaak ...

Lees het hele artikel »


Mogelijk Google-light in Europa dankzij vragen Franse Raad van State over privacyrecht en recht om vergeten te worden
21 juni 2017

Ruim 3 jaar geleden wees het Hof van Justitie het bekende Costeja-arrest. Sindsdien is duidelijk dat ook zoekmachines gebonden zijn aan het privacyrecht en (dus) te maken kunnen krijgen met correctie- en verwijderverzoeken. Het privacyrecht stelt echter ...

Lees het hele artikel »


Cloud providers en andere IT-aanbieders vanaf 1 juli 2017 verplicht bij faillissement klant administratie kosteloos aan curator te geven
15 juni 2017

Ruim 3 jaar geleden lanceerde de regering een wetsvoorstel om de positie van de curator te versterken. Over dat wetsvoorstel schreef ik eerder een blog waarin ik de gevolgen voor IT-leveranciers beschreef. Het wetsvoorstel heeft ondertussen - op dit punt ...

Lees het hele artikel »


Autoriteit Persoonsgegevens in bijna 16 jaar nog nauwelijks door de rechter getoetst
14 juni 2017

De Wet bescherming persoonsgegevens is sinds 1 september 2001 van kracht. Op die wet wordt toegezien door wat nu de Autoriteit Persoonsgegevens heet (voorheen: College Bescherming Persoonsgegevens, CBP). Een klein onderzoek op rechtspraak.nl laat zien ...

Lees het hele artikel »


Deel profiel Mark Jansen