Jasper Molenaar

Jasper Molenaar
Overheid & Vastgoed

Sectoren
Ondernemingen, Overheden, Vastgoed, Energie

Expertises
Bestuursrecht, Energierecht, Natuur/Milieubescherming, Projectontwikkeling, Omgevingsrecht

Aandachtsgebied(en)
Omgevingsrecht, milieurecht, omgevingswet


Telefoon
+31 (0)26 353 84 09

Mobiel:
+31 (0)6 22 04 17 61

Fax
+31 (0)26 353 84 37

Locatie
Velperpoort Arnhem
Velperweg 1
6824 BZ Arnhem

  Bel

  Email

Social Media

  Bekijk LinkedIn

Biografie

Jasper is in 2005 beëdigd als advocaat en hij werkt sinds 2008 op de sectie Overheid en Vastgoed op ons kantoor in Arnhem. Hij is gespecialiseerd in het omgevingsrecht en milieurecht. Jasper adviseert ondermeer aan ontwikkelaars, gemeenten en woningcorporaties omtrent bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen en aanpalende publiek- en privaatrechtelijke vraagstukken.

Daarnaast geeft Jasper regelmatig lezingen op het gebied van omgevingsrecht en andere vastgoedgerelateerde rechtsgebieden.

Opleiding(en)

Grotius specialisatieopleiding Ruimtelijke Ordenings- en Milieurecht 2012-2013 Cum Laude
Permanente Opleiding (ruimtelijk) bestuursrecht en omgevingsrecht

Talen

Nederlands, Engels, Duits

Nevenactiviteit(en)

Jasper is naast advocaat ook bestuurslid van Ondernemer Live, (bestuurs) lid van het Jong Onroerend goed Knooppunt Arnhem Nijmegen (JOKAN), de Vereniging voor Milieurecht Advocaten, lid van de Vereniging Jonge Onroerend goed Juristen (VJOJ), Centrum voor Architectuur en Stedenbouw Arnhem (CASA), Vereniging voor Bestuursrecht (VAR) en Instituut voor Bouwrecht (IBR). Tevens is Jasper (bestuurs) lid van de Ronde Tafel 177.


Bel mij terug

Heeft u een vraag? Neem dan gerust contact met mij op.


+ 3 = 5

Persoonlijke film

Publicaties

Juridische perikelen bij evenementen
02 juni 2017

De evenementenkalender is dezer maanden goed gevuld: Koningsdag, de huldiging van Vitesse, Bevrijdingsdag en alle aankomende zomerfestivals. Kleinere evenementen hebben geen tot weinig invloed op de ruimtelijke kwaliteit. Grotere evenementen kunnen dat

Lees meer over deze publicatie »


Is alles relatief?
02 mei 2017

Is alles relatief? Over het relativiteitsvereiste in het bestuursrecht en de eerste toepassing van een (privaatrechtelijke?) correctie daarop. Op 15 maart 2017 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een aantal uitspraken gedaan waarin

Lees meer over deze publicatie »


Jasper Molenaar over Duurzaam Bouwen in Hét Ondernemersbelang
28 juni 2016

Onlangs heeft Jasper Molenaar meegedaan aan een rondetafelgesprek met als thema ‘Duurzaam bouwen’. Hierover is een artikel verschenen dat is opgenomen in Hét Ondernemersbelang editie 3 2016.

Lees meer over deze publicatie »


Recente kennispagina-artikelen

Weigering verklaring van geen bedenkingen voldoende gemotiveerd
15 november 2017

In zijn algemeenheid is het lastig voor een initiatiefnemer om met succes op te komen tegen de weigering van een verklaring van geen bedenkingen (vvgb). De raad heeft namelijk bij een besluit omtrent de vvgb beleidsruimte. In een uitspraak van de Afdeling ...

Lees het hele artikel »


Zorgappartementen en de aanduiding “bejaardenoord”
6 oktober 2017

Met enige regelmaat leiden “oude” bestemmingsplanregels tot interpretatieverschillen. Zo ook in een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) van 4 oktober 2017 (ECLI:NL:RVS:2017:2684) waarin de vraag voorlag of een ...

Lees het hele artikel »


Een onbekookt facetbestemmingsplan voor supermarkten
12 september 2017

We kennen allemaal het fenomeen van de facetbestemmingsplannen waarin bijvoorbeeld regels worden gesteld ten aanzien van archeologie of cultuurhistorie. Onlangs heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State een facetplan “goedgekeurd” ...

Lees het hele artikel »


Nadere invulling “gevolgen van enige betekenis” in het kader van belanghebbendheid
31 augustus 2017

In een eerdere bijdrage van mijn kantoorgenoot Jelmer Keur is gesignaleerd dat de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in een uitspraak van 16 maart 2016 (ECLI:NL:RVS:2016:737) een nieuwe koers heeft ingezet bij de beoordeling of partijen ...

Lees het hele artikel »


Kaarten bij Provinciale verordening niet bindend; woningbouw niet toegestaan
4 juli 2017

In een eerdere bijdrage heb ik een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 31 mei 2017 (ECLI:NL:RVS:2017:1435) besproken waarin is geoordeeld dat de provinciale verordening niet vereist dat een deel van de beschikbare harde ...

Lees het hele artikel »


AMvB’s en Invoeringswet voor advies naar de Raad van State
4 juli 2017

Op 30 juni jl. zijn de vier AMvB's, de invoeringswet Omgevingswet en de Aanvullingswet natuur voor advies naar de Raad van State gezonden. Het gaat om de AMvB’s Omgevingsbesluit, Besluit kwaliteit leefomgeving, Besluit activiteiten leefomgeving en Besluit ...

Lees het hele artikel »


Beoordeling door de raad van zienswijzen op voorgenomen weigering verklaring van geen bedenkingen
3 juli 2017

In de praktijk blijkt met enige regelmaat dat het systeem van de verklaring van geen bedenkingen (vvgb) onjuist wordt toegepast. Dit systeem komt er op neer dat het college van b&w een ander bestuursorgaan (de gemeenteraad) laat beslissen omtrent ...

Lees het hele artikel »


Verzoek om herziening van het bestemmingsplan ten onrechte afgewezen!
27 juni 2017

Het komt niet vaak voor dat een weigering van de raad om op verzoek een bestemmingsplan vast te stellen wordt vernietigd. Immers, op dat punt komt aan de raad een grote mate van vrijheid toe. In een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de ...

Lees het hele artikel »


Woningbouw in de nabijheid van een bedrijventerrein: maatwerkvoorschriften, het geluidsbeleidsplan en de dynamische verwijzing naar parkeerbeleid
21 juni 2017

Het bouwen van woningen in de buurt van een bedrijventerrein heeft nogal wat voeten in de aarde. Enerzijds moet het goede woon- en leefklimaat van de te bouwen woningen zijn gewaarborgd en anderzijds mag dit de aanwezige bedrijven niet belemmeren in hun ...

Lees het hele artikel »


Behandeling van AMvB’s van de Omgevingswet in de Eerste Kamer is afgerond
19 juni 2017

Op 30 mei jl. heeft de Eerste Kamer met minister Schultz van Haegen over de ontwerp AMvB’s van de Omgevingswet gedebatteerd. Op de vergadering van 13 juni jl. heeft de Eerste Kamer over de aanhangende moties gestemd. Hiermee is de voorhang van de AMvB’s ...

Lees het hele artikel »


De provinciale verordening en harde plancapaciteit voor woningbouw
9 juni 2017

In een uitspraak van 31 mei 2017 (ECLI:NL:RVS:2017:1435) oordeelt de Afdeling dat de provinciale verordening niet vereist dat een deel van de beschikbare harde plancapaciteit wordt geschrapt. Er moet slechts worden verantwoord hoe nieuwe capaciteit zich ...

Lees het hele artikel »


Ladder voor duurzame verstedelijking: kwalitatieve behoefte is niet voldoende om onaanvaardbare leegstand uit te sluiten
22 mei 2017

In een uitspraak van 17 mei 2017 (ECLI:NL:RVS:2017:1309) sneuvelt een bestemmingsplan dat onder andere voorziet in een XL-supermarkt. Er is geen onderzoek verricht naar andere realistisch te achten planologische mogelijkheden voor een supermarkt. De conclusie ...

Lees het hele artikel »


Relativiteitsvereiste en de Waterwet
22 mei 2017

In een uitspraak van 25 april 2017 (ECLI:NL:RBMNE:2017:2109) wordt aan het relativiteitsvereiste getoetst bij een beroep tegen een watervergunning voor waterkrachtcentrale Borgharen. Het beroep van een appellerende concurrent op het gelijkheidsbeginsel ...

Lees het hele artikel »


De ladder voor duurzame verstedelijking: “nieuwe stedelijke ontwikkeling” en onbenutte uitwerkingsplichten
1 mei 2017

In een recentere eerdere bijdrage heb ik gesignaleerd dat de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in een uitspraak van 12 april 2017 (ECLI:NL:RVS:2017:1028) heeft geoordeeld dat bij de beantwoording van de vraag of het voorliggende plan ...

Lees het hele artikel »


Uitsluiten vergunningsvrij bouwen in een bestemmingsplan
26 april 2017

Kan door in een bestemming het woord "erf" in de planregels te schrappen worden uitgesloten dat deze gronden mogen worden gebruikt voor vergunningvrij bouwen krachtens bijlage 2 van het Besluit omgevingsrecht (Bor)? In een uitspraak van de Afdeling van ...

Lees het hele artikel »


Deel profiel Jasper Molenaar