Renate Peijs-Schoester

Renate Peijs-Schoester
Arbeidsrecht

Sectoren
Ondernemingen

Expertises
Arbeidsrecht

Aandachtsgebied(en)
Flexibele arbeidsrelaties


Telefoon
+31 (0)26 353 83 03

Mobiel:
+31(0)6 20928501

Fax
+31 (0)26 353 83 59

Locatie
Velperpoort Arnhem
Velperweg 1
6824 BZ Arnhem

E-mailadres
peijs@dirkzwager.nl

  Bel

  Email

Social Media

  Bekijk LinkedIn

Biografie

Renate heeft in Nijmegen (cum laude) rechten gestudeerd. Gedurende het laatste half jaar van haar studie heeft zij ondersteunende juridische werkzaamheden verricht bij Dirkzwager voor de sectie Arbeidsrecht. Na haar afstuderen is zij aansluitend in september 2006 als advocaat arbeidsrecht gestart. Als (inmiddels) senior advocaat houdt Renate zich bezig met het arbeidsrecht in de breedste zin des woords, zoals ontslag, reorganisatie, (wijziging van) arbeidsvoorwaarden, arbeidsongeschiktheid werknemer, concurrentiebeding en overgang van onderneming. Het onderwerp flexibele arbeidsrelaties heeft haar bijzondere belangstelling. Hierbij kan gedacht worden aan de Wet DBA en het inhuren van zzp'ers en overige flexwerkers, maar ook aan de bijzondere regelgeving die geldt bij flexibele arbeid, zoals ketenbepaling, opvolgend werkgeverschap en motivering concurrentiebeding.

Renate adviseert en procedeert voornamelijk ten behoeve van werkgevers variërend van het MKB tot non-profit instellingen, zoals organisaties in de zorg en (woning)coöperaties.

Persoonlijk

Renate deelt haar arbeidsrechtelijke kennis graag en schrijft dan ook regelmatig artikelen op de kennispagina van Dirkzwager. Daarnaast geeft zij voor diverse cliënten workshops/presentaties.

Opleiding(en)

Nederlands Recht, cum laude, Radboud Universiteit Nijmegen (2006).

Talen

Nederlands, Engels

Nevenactiviteit(en)

Sinds 2009 is Renate lid van de Vereniging van Jonge Arbeidsadvocaten (VJAA). Tot september 2015 was zij extern lid van de examencommissie voor het Instituut Paramedische studies van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN).


Bel mij terug

Heeft u een vraag? Neem dan gerust contact met mij op.


+ 3 = 5

Publicaties

Arbeid & Pensioen in verkiezingsprogramma's
10 maart 2017

Keuzestress voor de verkiezingen op 15 maart 2017? Wij helpen u met dit Sprookjesboek graag de sprookjes te ontmaskeren...! In het Koninkrijk der Nederlanden woonde een Prinses met Keuzestress. Vóór 15 maart moest zij kiezen welke kikker zij zou

Lees meer over deze publicatie »


Recente kennispagina-artikelen

Polderoverleg mislukt; hoe nu verder?
5 september 2017

Het is de sociale partijen niet gelukt om tot een akkoord te komen over de huidige grote arbeidsmarktproblemen. Afgelopen maandag werd bekend dat het polderoverleg, dat al ruim anderhalf jaar duurt, is mislukt. De vakbonden zijn uit het overleg met VNO-NCW ...

Lees het hele artikel »


Beroep rechtsvermoeden bij min/max contract
24 april 2017

Uit een eerder arrest van het Gerechtshof Den Haag is gebleken dat ook bij een min/max-contract een werknemer met succes beroep kan doen op het rechtsvermoeden inzake de arbeidsomvang. Volgens het Hof Den Haag kan in de situatie waarin structureel (veel) ...

Lees het hele artikel »


Derde Voortgangsrapportage Wet DBA
24 april 2017

Staatssecretaris Wiebes is zijn toezegging dat hij in april 2017 de Tweede Kamer een Derde Voortgangsrapportage over de Wet DBA zal toezenden, nagekomen. Echter, de Derde Voortgangsrapportage bevat inhoudelijk weinig nieuws. In het bijzonder ten aanzien ...

Lees het hele artikel »


Derde Voortgangsrapportage Wet DBA komt eraan..
20 april 2017

Staatssecretaris Wiebes heeft per brief van 13 april jl. aan de Tweede Kamer laten weten dat de Derde Voortgangsrapportage inzake de Wet DBA er zeer binnenkort aan komt. Volgens Wiebes zal deze rapportage nog in deze maand (april) worden toegezonden. ...

Lees het hele artikel »


De termijnen bij bepaalde tijd; het blijft opletten!
30 maart 2017

In het kader van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) is een aantal maatregelen ingevoerd met het doel om het aangaan van tijdelijke contracten minder aantrekkelijk te maken. Enkele van die maatregelen zijn gekoppeld aan bepaalde termijnen. Zo kan er geen proeftijd ...

Lees het hele artikel »


Flex versus vast in verkiezingsprogramma’s: sprookjes ontmaskerd….
7 maart 2017

Flex versus vast in verkiezingsprogramma’s: sprookjes ontmaskerd…. De vorige bijdrage over flexibele arbeid in verkiezingsprogramma’s eindigde met de grote boze wolf die het gemunt lijkt te hebben op de ondernemersvrijheid. Weliswaar verhuld ...

Lees het hele artikel »


Flexibele arbeid in verkiezingsprogramma’s: sprookjes ontmaskerd….
2 maart 2017

De wereld op zijn kop ervaren kan niet alleen in de attractie Villa Volta in de Efteling. Een bestudering van de verkiezingsprogramma’s kan ook een soortgelijk duizelingwekkend gevoel geven. Het onderwerp ‘Werk’ komt in nagenoeg alle verkiezingsprogramma’s ...

Lees het hele artikel »


De schijnzelfstandige in Europeesrechtelijke zin versus Wet DBA
28 februari 2017

Zoals onze kantoorgenoot Sjaak van der Heul reeds schreef in zijn artikel “ACM waarschuwt zzp’ers om geen tariefafspraken te maken”, heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) een leidraad gepubliceerd inzake tariefafspraken voor zzp’ers ...

Lees het hele artikel »


Rechter stelt Belastingdienst in het gelijk: piloot is werknemer
28 februari 2017

Afgelopen weekend is in de media aandacht besteed aan een geanonimiseerde uitspraak van de rechtbank Gelderland van 17 januari jl. De Arnhemse rechtbank stelde de Belastingdienst in het gelijk in haar standpunt dat een piloot die in 2011 louter voor één ...

Lees het hele artikel »


E-book: Wet DBA - hoe is het zover gekomen en hoe nu verder?
13 februari 2017

Er zijn maar weinig wetten die zo bekritiseerd worden als de Wet DBA. Het blijkt een schier onmogelijke opgave voor de fiscus om, gezien het toetsingskader, op voorhand al te (kunnen) beoordelen of achteraf gewerkt is als ware sprake van een opdrachtrelatie. ...

Lees het hele artikel »


Wet DBA: zekerheid nog lang niet in zicht
4 oktober 2016

Op maandag 3 oktober jl. is op de website CM Web een artikel geplaatst naar aanleiding van een telefonisch interview met Renate Peijs-Schoester. Het interview had betrekking op de laatste ontwikkelingen omtrent de Wet DBA, waaronder de eerste voortgangsrapportage ...

Lees het hele artikel »


Antwoord van Wiebes op Kamervragen Omzigt
28 september 2016

Op maandag 26 september jl. heeft staatssecretaris Wiebes opnieuw antwoord gegeven op Kamervragen. Dit keer op de Kamervragen van het lid Omzigt (CDA)  over “de onzekerheid over de uitvoering van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties”.  De ...

Lees het hele artikel »


Eerste voortgangsrapportage Wet DBA
20 september 2016

De eerst helft van de implementatiefase zit er immers bijna op. Inmiddels heeft Staatssecretaris Wiebes aan de Tweede Kamer een eerste voortgangsrapportage Wet DBA toegezonden. Ook in deze brief lijkt Wiebes de heersende onzekerheid en onrust te temperen ...

Lees het hele artikel »


Gewijzigde ontslagregeling per 1 juli 2016; beoordeling begrip ‘zelfstandige’
15 augustus 2016

De ontslagregeling is het toetsingskader van het UWV waarmee de ontslagaanvragen worden beoordeeld. Per 1 juli 2016 zijn diverse wijzigingen in de ontslagregeling aangebracht.  Een aantal van de wijzigingen zijn terug te voeren op het vervallen van de ...

Lees het hele artikel »


Motivering concurrentiebeding onvoldoende concreet
22 juli 2016

Met de invoering van de eerste tranche van de WWZ (Wet Werk en Zekerheid) per 1 januari 2015 is een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet meer toegestaan. Uitzondering hierop is als het concurrentiebeding noodzakelijk is ...

Lees het hele artikel »


Deel profiel Renate Peijs-Schoester