In de Jurisprudentie Aanbestedingsrecht (JAAN) van 5 augustus 2013 is een noot verschenen van Tony van Wijk over het arrest Piepenbrock.