Bij een advies van de Commissie van Aanbestedingsexperts hebben Tony van Wijk en Frank Cornelissen een noot geschreven. In tegenstelling tot de Commissie zien zij op basis van (Europese) jurisprudentie wél ruime mogelijkheden voor aanbestedende diensten voor een beoordeling van offertes/inschrijvingen in meerdere fasen. De vaststelling dat in een eerdere fase inschrijvers kunnen afvallen die in geval van een onmiddellijke totaalbeoordeling zouden hebben gewonnen, achten zij aan de toelaatbaarheid van de systematiek niet in de weg staan.