De roemruchte Kadasterzaak is tot een einde gekomen met het Kadaster als winnaar. In 2011 is in eerste aanleg geoordeeld dat het Kadaster onrechtmatig heeft gehandeld door HLA niet uit te nodigen voor een meervoudig onderhandse aanbesteding met als gevolg een toegewezen schadedaim van circa € 10 miljoen. Nadat het Hof reeds had geoordeeld dat er geen schade was veroorzaakt, heeft de Hoge Raad nu geoordeeld dat er (zelfs) geen sprake is van een onrechtmatige gedraging. Het Kadaster had HLA niet uitgenodigd omdat deze niet voorkwam op een bepaalde lijst van ondernemers die hun interesse hadden geuit. Dit is volgens de Hoge Raad een voldoende objectief criterium.