Tony van Wijk heeft een noot geschreven bij de kort gedinguitspraak van 15 oktober 2013 over de aanbesteding van de Provincie Noord-Brabant  voor het verzorgen van busvervoer. De noot is gepubliceerd in de meest recente editie van het tijdschrift Jaan. De uitspraak en de noot gaan over de verplichting van een aanbestedende dienst tot het creëren van een level playing field en de vraag in hoeverre financiële risico’s/ onzekerheden bij een inschrijver/ opdrachtnemer mogen worden gelegd.