Commissie van Aanbestedingsexperts 26 juli 2016, Advies 362 (mr. Janssen, mr. Jansen, mr. Chen) Noot mr. T. van Wijk en mr. drs. F.J.J. Cornelissen

Gunningscriterium. Geschiktheid. VerVouding tot voorwerp van de opdracht. Wijziging beoordelingssystematiek. Transparantiebeginsel. Synthetische wijze van beoordeling.

[Aanbestedingswet 2012 art. 1.9, 1.10; Gids Proportionaliteit Voorschrift 3.5F]

Op 13 mei 2016 heeft beklaagde een Europese openbare aanbestedingsprocedure aangekondigd voor een raamovereenkomst met meerdere ondernemingen (zes) voor (grafisch) ontwerp- en vormgevingsdiensten.