In het tijdschrift Jurisprudentie Aanbestedingsrecht, afl. 5 is een annotatie gepubliceerd waarin naar aanleiding van een uitspraak van de Haagse kort gedingrechter en een advies van de Commissie van Aanbestedingsexperts wordt uiteengezet (i) in hoeverre zonder meer een aanbestedingsprocedure mag worden ingetrokken, (ii) in hoeverre vervolgens de opdracht mag worden (her)aanbesteed al dan niet na verplichte wezenlijke wijziging en (iii) wanneer sprake is van een wezenlijke wijziging.