Vaak wordt gedacht dat een aanbesteder te allen tijde een aanbestedingsprocedure kan intrekken. De Utrechtse kort gedingrechter maakt (nogmaals) duidelijk dat dit niet zonder meer het geval is.1 In het onderhavige geval was de door de gemeente Utrecht voorgenomen, niet wezenlijk  gewijzigde, heraanbesteding ontoelaatbaar en daarmee volgens de rechter ook de grond om de aanbestedingsprocedure in te trekken. De meegedeelde redenen voor intrekking mogen nadien niet door de aanbestedende dienst worden aangevuld. Pikant detail daarbij is dat zelfs ambtenaren van de gemeente belastende verklaringen hadden afgelegd. Een en ander noopt tot een nadere beschouwing in deze rubriek.