Overheden

Gemeenten, waterschappen, aanbieders van gas, water en elektriciteit; binnen Dirkzwager heeft de (semi-)overheid onze bijzondere aandacht. Wij treden al tientallen jaren op voor overheden en daaraan gelieerde instellingen. Daardoor beschikken wij niet alleen over een ruime expertise in deze sector, maar ook over de benodigde affiniteit met de politiek-bestuurlijke omgeving.

Op meerdere rechtsgebieden is een grote groep juristen frequent actief voor cliënten uit de (semi-)overheidsector. Stuk voor stuk specialisten op dit gebied. Door al die ervaring en kennis te bundelen kunt u bij ons terecht voor een totaalpakket van juridische diensten.

Gebiedsontwikkeling

Gemeenten begeleiden wij regelmatig bij gebiedsontwikkeling. Denk aan aanwijzingen op grond van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) of problemen met projectontwikkelaars (o.a. bouwclaims, ontwijken van planrealisatie en exploitatiebijdrage). Wij toetsen grote bestemmingsplannen, beantwoorden zienswijzen en begeleiden het proces intensief tot en met de Raad van State. Daarnaast adviseren wij bij projectontwikkeling en PPS-constructies, bijvoorbeeld om gemeentebelangen zeker te stellen of om aan een aanbestedingsplicht te voldoen. Die advisering betreft ook de contractvorming, zowel voor het opstellen van de benodigde contracten als de toetsing daarvan.

Aanbesteding

Wij beschikken als één van de weinige advocatenkantoren in Nederland over een aparte vakteam Aanbestedingsrecht. Onze specialisten beschikken over ruime proces- en advieservaring en wij zijn bekend met de rechten en plichten van beide partijen, aanbesteders en inschrijvers.

Delfstoffenwinning

Wij zijn van oudsher actief op het gebied van delfstoffenwinning: ontgrondingen voor de winning van klei, zand, grind en mergel. Wij kunnen u bijstaan bij het verkrijgen van vergunningen, onderhandelingen met overheden en omwonenden en het opstellen van overeenkomsten.

Milieu- en natuurbescherming

Wij zijn thuis in het Nederlandse en Europese milieu- en natuurbeschermingsrecht. Wij zijn de aangewezen specialisten als het om de juridische kanten van omgevingsvergunningen, luchtkwaliteit, geluid, beschermde diersoorten of bodemverontreiniging gaat. Onze milieu-advocaten zijn lid van de Vereniging van Milieuadvocaten (VMA).

Woningcorporaties

Complexe projectontwikkelingen van koop- en huurwoningen, woonzorgcomplexen en omvangrijke herstructureringen vereisen kennis van het vastgoedrecht, maar ook van de specifieke regelgeving voor corporaties. Wij zijn deskundig op dit terrein en treden op als vaste adviseur voor diverse woningcorporaties in de regio.

Overige rechtsgebieden / algemeen bestuursrecht

Daarnaast zijn wij gespecialiseerd in diverse andere rechtsgebieden, zoals openbaarheid van bestuur, staatssteun, openbare orde, subsidies, agrarisch recht, overheidsaspecten van duurzame energie, onderwijs en onderwijshuisvesting, architectenrecht en bouwrecht.

Bundeling van kennis

Voor sommige vragen is een goede samenwerking tussen advocaten en notarissen van groot belang. Wij hebben beide disciplines in huis. Zo bundelen wij de benodigde juridische kennis die aansluit bij uw opdracht. In alle gevallen blijft uw contactpersoon natuurlijk uw vaste, vertrouwde aanspreekpunt.


Nieuwsgierig naar hoe wij over dit onderwerp kennis delen?


 

Hoofdcontactpersonen

Frank Delissen

Frank Delissen
Advocaat - partner

Specialisten

Maarten Baneke

Maarten Baneke
Advocaat - partner

Joost Becker

Joost Becker
Advocaat

Bas Bookelmann

Bas Bookelmann
Notaris - partner

Iris Docter

Iris Docter
Advocaat

Bart de Haan

Bart de Haan
Senior advocaat

Buby Heeten

Buby den Heeten
Advocaat - partner

Henk Hoving

Henk Hoving
Advocaat - partner

Mark Jansen

Mark Jansen
Advocaat

Jelmer Keur

Jelmer Keur
Advocaat

Jaap Kronenberg

Jaap Kronenberg
Advocaat - partner

Tom van Malssen

Tom van Malssen
Advocaat – voorwaardelijk advocaat bij de Hoge Raad

Jasper Molenaar

Jasper Molenaar
Advocaat - associate partner

Jeroen Naus

Jeroen Naus
Senior advocaat

Ernst-Jan Pas

Ernst-Jan van de Pas
Advocaat - partner

Robert Rijpstra MRICS

Robert Rijpstra
Advocaat - partner

Arno Stoffelsma

Arno Stoffelsma
Juridisch medewerker

Eva Traag

Eva Traag
Advocaat

Tom Vandeginste

Tom Vandeginste
Advocaat - partner

Tony Wijk

Tony van Wijk
Advocaat - partner

John Wijnmaalen

John Wijnmaalen
Notaris - partner

Hanna Zeilmaker

Hanna Zeilmaker
Advocaat - partner

Deel informatie Overheden