Zorg

Het gezondheidsrecht is één van de speerpunten van Dirkzwager. De sectie gezondheidszorg opereert landelijk. Onze advocaten van de sectie gezondheidszorg hebben kennis van de branche en veel affiniteit met en jarenlange ervaring van alle sectoren in de zorg. Dirkzwager adviseert en procedeert in tal van kwesties waarmee zorginstellingen en professionals uit alle sectoren in de dagelijkse praktijk te maken krijgen:

 • kwaliteit en veiligheid
 • het aangaan en opzeggen van zorgovereenkomsten
 • fusies en andere vormen van samenwerking tussen instellingen
 • commerciële initiatieven
 • het ontwikkelen van zelfstandige behandelcentra
 • toelatings- en maatschapsovereen-komsten en geschillen die daaruit voortvloeien
 • medische aansprakelijkheid, tuchtrecht en gezondheidsstrafrecht
 • vraagstukken in verband met privacy en (elektronische) patiëntendossiers
 • (public) corporate governance
 • arbitrages onder andere bij het Scheidsgerecht gezondheidszorg
 • medezeggenschap van cliënten en van werknemers
 • financieel en bestuurlijk gezondheidsrecht
 • eerstelijnsorganisatie en de ontwikkeling van ketenzorg
 • toepassing van dwang en drang binnen en buiten de geestelijke gezondheidszorg, en de positie van minderjarigen en wilsonbekwame cliënten in de zorg

Samenwerking met andere secties

Binnen Dirkzwager brengen wij de kennis van de diverse secties bijeen. Soms is een probleem dermate complex dat specialisten uit meerdere secties zich met een zaak of advies bezighouden. Bijvoorbeeld op het gebied van mededinging, aanbesteding, op het terrein van vastgoed of wanneer het gaat om intellectueel eigendom of aan ICT gelieerde problematiek, werken onze advocaten van de sectie gezondheidszorg nauw samen met andere secties. Onze advocaten van de sectie arbeidsrecht zijn eveneens gespecialiseerd in de specifieke problematiek van de zorg. Verder wordt ook het notariaat van Dirkzwager geregeld bij adviezen betrokken.

Governancecode Zorg 2017

De zorgsector hecht grote waarde aan goede governance als resultaat van een open dialoog. Daarom is sinds 1 januari 2017 de nieuwe Governancecode Zorg van kracht. De code is ontwikkeld door de brancheorganisaties en geldt als een lidmaatschapsverplichting voor hun leden. Dit impliceert dat alle bestuurders en toezichthouders in de zorg ermee te maken krijgen. Wat betekent de nieuwe code voor uw organisatie? Hoe gaat u de code implementeren? De juridisch adviseurs gezondheidszorg van Dirkzwager beschikken over gespecialiseerde kennis om dit proces te begeleiden. Prof. mr. Louis Houwen is coauteur van de code en trad op als adviseur bij de totstandkoming ervan. Bekijk hier onze brochure over de code.

Onbegrensd advies

Dirkzwager is aangesloten bij TELFA, een Europees samenwerkingsverband van (middel)grote, hoog gekwalificeerde kantoren. Daardoor kunnen wij u ook in het buitenland van dienst zijn.


Nieuwsgierig naar hoe wij over dit onderwerp kennis delen?


 

Hoofdcontactpersonen

Louis Houwen

Louis Houwen
Advocaat - partner

Specialisten

Luuk Arends

Luuk Arends
Advocaat - partner

Marèl Baak

Marèl Baak
Kandidaat-notaris

Joost Becker

Joost Becker
Advocaat

Pieter Bergkamp

Pieter Bergkamp
Advocaat - partner

Frank Delissen

Frank Delissen
Advocaat - partner

Iris Docter

Iris Docter
Advocaat

Marieke Dongen

Marieke van Dongen
Senior advocaat

Buby Heeten

Buby den Heeten
Advocaat - partner

Peter-Jan Hopmans

Peter-Jan Hopmans
Notaris - partner

Frédérique Hoppers

Frédérique Hoppers
Advocaat - associate partner

Henk Hoving

Henk Hoving
Advocaat - partner

Mark Jansen

Mark Jansen
Advocaat

Fabian Keijzer

Fabian Keijzer
Senior juridisch medewerker

Jaap Kronenberg

Jaap Kronenberg
Advocaat - partner

Natascha Linssen

Natascha Linssen
Advocaat - associate partner

Tom van Malssen

Tom van Malssen
Advocaat – voorwaardelijk advocaat bij de Hoge Raad

Koen Mous

Koen Mous
Advocaat - partner

Ernst-Jan Pas

Ernst-Jan van de Pas
Advocaat - partner

Robert Rijpstra MRICS

Robert Rijpstra
Advocaat - partner

Arno Stoffelsma

Arno Stoffelsma
Juridisch medewerker

Eva Traag

Eva Traag
Advocaat

Tom Vandeginste

Tom Vandeginste
Advocaat - partner

Tony Wijk

Tony van Wijk
Advocaat - partner

Deel informatie Zorg