1. Home
  2. Europese Verklaring van Erfrecht

Europese Verklaring van Erfrecht

Bent u erfgenaam van iemand die in Nederland is overleden maar een andere nationaliteit had, of van iemand met een buitenlandse woon- of verblijfplaats, een buitenlands testament of in het buitenland gelegen onroerend goed, dan kan het zijn dat u een Europese Verklaring van Erfrecht nodig heeft.

Wat is een Verklaring van Erfrecht?

Een Verklaring van Erfrecht is een verklaring van de notaris, vastgelegd in een notariële akte, waarin onder andere staat wie is overleden, wie op grond van een testament of de wet de erfgenamen zijn en voor welke delen, en wie de erfenis kan afwikkelen. Met een Verklaring van Erfrecht kunnen de erfgenamen bijvoorbeeld toegang krijgen tot bankrekeningen van de erflater, de tenaamstelling van deze rekeningen wijzigen en een woning op naam krijgen.

Wat is een Europese Verklaring van Erfrecht (EVvE)?

De EVvE wordt gebruikt om bewijs te leveren van de rechten van alle erfgenamen, de toewijzing van bepaalde goederen aan de erfgenamen of legatarissen, alsmede om de bevoegdheden van de executeur van de nalatenschap vast te stellen. Met de verklaring kunnen de erfgenamen bijvoorbeeld toegang krijgen tot buitenlandse bankrekeningen van de erflater, de tenaamstelling van deze rekeningen wijzigen en een (vakantie)woning op naam krijgen.

Wie kan de EVvE aanvragen?

De EVvE kan worden aangevraagd door de erfgenamen, executeurs en beheerders van de nalatenschap. De legataris kan naar Nederlands erfrecht geen EVvE aanvragen.

Hoe gaat een aanvraag in zijn werk?

Er zal moeten worden vastgesteld of de Nederlandse notaris bevoegd is om de EVvE af te geven. Om dit voor u te kunnen beoordelen vragen wij u om een aantal gegevens in te vullen.

Ga naar het beoordelingsformulier

Nadat u het formulier heeft ingevuld wordt binnen drie werkdagen door ons contact met u opgenomen. Wij bespreken met u of we u behulpzaam kunnen zijn bij de afgifte van de EVvE en kunnen dan ook een indicatie van de kosten en de benodigde tijd geven.

Contact

De specialisten van de sectie personen- en familierecht notariaat hebben geruime ervaring met het afwikkelen van internationale erfrechtzaken en het afgeven van de Europese Verklaring van Erfrecht.

Hoofdcontactpersoon:

Mevrouw mr. I. (Ineke) Meuwese
026 – 365 55 68
meuwese@dirkzwager.nl