Expertise

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Sector

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:

Thema

Selecteer de gewenste filteritems

  • Combinatie niet mogelijk met:
19 kennisevents gevonden
26 maart 2024

IT Projectmanagement

Uw bedrijfsvoering is erg afhankelijk geworden van de goede werking en beschikbaarheid van IT-systemen. Het niet goed werken daarvan heeft grote consequenties. Tegelijkertijd is de realiteit dat veel IT-projecten niet lopen zoals van tevoren werd verwacht.

28 maart 2024

Kwartaalupdate Aanbestedingsrecht Q1 2024

Traditioneel praten we u ieder kwartaal bij over de actualiteiten in het aanbestedingsrecht. Het eerste Kwartaalupdate Aanbestedingsrecht van 2024 vindt plaats op 28 maart.

28 maart 2024

Jaarverslaglegging: de Jaarverantwoording Zorg en WNT

Ieder jaar moeten zorgorganisaties zich verantwoorden over o.a. hun financiële bedrijfsvoering. Op welke wijze zijn de zorggelden besteed? Zorgorganisaties zijn hierbij niet alleen gebonden aan het ‘reguliere’ jaarrekeningenrecht, maar ook aan sectorspecifieke regels.

2 april 2024

Externe toezichthouders in de zorg

In de wereld van de zorg zijn verschillende toezichthouders actief, zoals de IGJ, NZa, AP en ACM. Maar ook binnen het sociaal domein en de forensische zorg hebben zorgaanbieders steeds vaker te maken hebben met toezichthouders. Al deze toezichthouders moeten zich houden aan dezelfde regels. Die regels bepalen onder meer wie informatie mag vragen, welke informatie wanneer mag worden opgevraagd en onder welke omstandigheden.

9 april 2024

Auteursrecht voor ondernemers en het gebruik van AI

Ondernemers hebben voortdurend met auteursrecht te maken, van zichzelf of van derden, vaak zonder zich dat te realiseren. Goed kunnen omgaan met auteursrecht vergt kennis van zaken. Ook zijn er steeds nieuwe ontwikkelingen; zo brengt artificial intelligence (AI) nieuwe juridische uitdagingen met zich mee.

16 april 2024

Cursus UAV 2012

In deze cursus worden alle belangrijkste onderwerpen rondom de UAV 2012 besproken. Deze cursus is het eerste onderdeel in een tweedelige reeks over UAV. De volgende cursusdag is op 23 april, hier wordt de UAV-GC 2005 behandeld.

1 2 3 4