De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

Tickets
Gratis
Tijd
14:00 - 15:30 uur
Dinsdag 9 februari 2021 Webinar Online
Kennisevent
 1. Home
 2. Events
 3. Actualiteiten Aanbestedingsrecht 2021
Webinar

Actualiteiten Aanbestedingsrecht 2021

Ieder jaar bespreken we de actualiteiten in het aanbestedingsrecht. Dit keer geen grote bijeenkomst maar ontmoeten we elkaar online.

In anderhalf uur komen alle relevante ontwikkelingen aan bod en geven Tony van Wijk, Frank Cornelissen, Merel van Helvoirt en Liz Bras een inkijkje in onze aanbestedingspraktijk.

We bespreken onder meer:

 • Fouten in de inschrijving, de ene keer wel ongeldig en de andere keer niet!?
 • Inschrijven met 0,-: geen betaalplicht dus geen overheidsopdracht!
 • Nummer 2 betwist de geldigheid van de nummer 1: moet de aanbestedende dienst op onderzoek uit?
 • Hoe te selecteren (meerdere referenties, zelfde bouwteam, loten)?
 • Uitsluitingsperikelen: is er wel een uitsluitingsgrond en is uitsluiting nog steeds proportioneel?
 • Aanbesteding ondeugdelijk: kun je intrekken, ook als de overeenkomst al is gesloten?
 • Perikelen aanbestedingen sociaal domein: wat is een reëel tarief?
 • Mogelijkheden samenwerkingen tussen overheden verruimd
 • Te laat met klagen dus rechten verwerkt (behalve in Utrecht)

Dit en nog veel meer komt aan bod op 9 februari om 14:00 uur. Hopelijk tot dan! Aan deelname van dit webinar zijn geen kosten verbonden.

Voor meer (inhoudelijke) informatie over het seminar kunt u contact opnemen met Tony van Wijk (vanwijk@dirkzwager.nl). Inhoudelijke vragen of casus die u tijdens het seminar besproken zou willen zien of waarop u de aandacht wil vestigen, kunt u ook sturen naar vanwijk@dirkzwager.nl.

Tickets Voor dit event
Gratis
14:00 - 15:30 uur
Dinsdag 9 februari 2021 Webinar Online

Dit seminar is interessant voor eenieder die zich bezighoudt met aanbestedingen, zowel aan de kant van de aanbestedende diensten als aan de kant van inschrijvers.

Programma

13:50 Inloggen met ontvangen link
14:00 Aanvang webinar
15:30 Einde webinar

Locatie

Webinar

Online

Sprekers

Tony van Wijk

Advocaat - Partner

Advocaat & partner aanbestedings- en bouwrecht. Zijn cliënten zijn met name gemeenten, waterschappen, waterbedrijven, netbeheerders, universiteiten en zorginstellingen. Daarnaast staat hij ook regelmatig bedrijven bij, waaronder (ICT-)leveranciers en aannemers.

Frank Cornelissen

Advocaat - Senior

Frank is advocaat op de sectie Overheid & Vastgoed op ons kantoor in Arnhem en is gespecialiseerd in aanbestedingsrecht, bouwrecht en mededingingsrecht. Hij adviseert (semi-)overheden en bedrijven onder meer bij aanbestedingsprocedures, bij (het opstellen van) contracten in de bouw, bij concentratiemeldingen en (handhaving van) het kartelverbod. Deze cliënten staat hij ook bij in gerechtelijke procedures in arbitrage - bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw.

Merel van Helvoirt

Advocaat

Merel adviseert (semi-)overheden en bedrijven bij hun aanbestedingsrechtelijke en/of bouwrechtelijke vraagstukken. Hierbij kan onder meer gedacht worden aan het adviseren over de juiste (gang van zaken in een)aanbestedingsprocedure en aan het adviseren van bedrijven over bouwovereenkomsten. Ook staat zij deze cliënten bij in procedures bij de civiele rechter en bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw.

Liz Bras

Advocaat

Liz is werkzaam als advocaat op de sectie Overheid & Vastgoed op ons kantoor te Arnhem en is gespecialiseerd in het aanbestedings- en bouwrecht. Zij is (semi-)overheden en bedrijven van dienst bij hun aanbestedingsrechtelijke en/of bouwrechtelijke vraagstukken.

Deel dit event

Breng dit event onder de aandacht van andere geïnteresseerden!

Komende events