Tickets
Gratis
Tijd
14:00 - 16:00 uur
Donderdag 8 december 2022 Dirkzwager Arnhem
Kennisevent
  1. Home
  2. Events
  3. Actualiteiten Bouwrecht najaar 2022
Seminar

Actualiteiten Bouwrecht najaar 2022

Op donderdag 8 december 2022 blikken we terug op de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van het bouwrecht in het afgelopen jaar.

Onze bouwrechtspecialisten Tony van Wijk, Robert Rijpstra, Iris Neddaoui-Docter en Lotte Blum zorgen ervoor dat u weer helemaal up-to-date wordt gebracht van de stand van zaken in het bouwrecht.

Een greep uit de te bespreken onderwerpen:

  • Onvoorziene omstandigheden en de Oost-Europa crisis
  • De verNieuwde Regeling (DNR) 2022
  • Meer- en minderwerk
  • Vertragingsschade
  • Twee-fasen-overeenkomst conceptueel bouwen: een update
  • Oplevering

Voor inbreng van onderwerpen en/of vragen is wederom ruim gelegenheid. Als u vragen hebt of een interessante casus heeft die u tijdens het seminar wenst te bespreken, dan is dat uiteraard mogelijk. Wij verzoeken u die, waar mogelijk, al vooraf aan ons te sturen via neddaoui@dirkzwager.nl

Deelname aan dit seminar is kosteloos.

Pe 1

Opleidingspunten

Na geregistreerde deelname ontvangt u een Bewijs van Deelname dat u bij uw beroepsorganisatie kunt indienen voor opleidingspunten.

Opleidingspunten

Programma

13:30 Ontvangst
14:00 Aanvang seminar
16:00 Einde seminar en aansluitend borrel

Locatie

Dirkzwager
Velperweg 1
6824 BZ Arnhem
Komt u met de auto? Navigatie
Tickets Voor dit event
Gratis
14:00 - 16:00 uur
Donderdag 8 december 2022 Dirkzwager Arnhem
Dit event is goed voorPe 1 opleidingspunten.

Voor iedereen die zich bezig houdt met bouw, aanneming en infrastructurele werken, variërend van projectontwikkelaars, woningcorporaties, zorginstellingen en ziekenhuizen tot inkopers bij overheden, vastgoedbeheerders, beleggers en makelaars.

Sprekers

Iris Neddaoui-Docter

Advocaat

Iris is senior advocaat op de sectie Overheid & Vastgoed op ons kantoor in Arnhem en is gespecialiseerd in het bouwrecht en het aanbestedingsrecht. Op het gebied van bouwrecht adviseert Iris (semi-)overheden en ondernemingen onder meer bij het opstellen en beoordelen van onder andere bouw-, aannemings- en architectenovereenkomsten. Ook staat zij deze cliënten bij (indien nodig tot aan de rechter of de Raad van Arbitrage) in geschillen over bijvoorbeeld meer- en minderwerk, oplevingsperikelen, gebreken, waarschuwingsplichten, kostenverhogende omstandigheden, etc. De UAV 2012 en de UAV-GC 2005 spelen hierin vaak een rol. Op het gebied van aanbestedingsrecht adviseert Iris (semi-)overheden en ondernemingen over alles rondom een aanbestedingsprocedure, vanaf de keuze voor het type procedure tot het opstellen en redigeren van aanbestedingsdocumenten, verificatievragen en gunningsbeslissingen. Ook staat zij deze cliënten bij in gerechtelijke procedures.

Lotte Blum

Advocaat

Robert Rijpstra MRICS

Advocaat - Partner

Robert is als partner werkzaam op de afdeling Overheid & Vastgoed op de vestiging Arnhem. Hij is gespecialiseerd in het aan- en verkopen van (zorg)vastgoed, projectontwikkelingen, bouw- en huurrecht alsmede de specifieke regelgeving voor woningcorporaties. Tot zijn cliënten behoren ziekenhuizen, zorginstellingen, projectontwikkelaars, woningcorporaties, beleggers en makelaars.

Tony van Wijk

Advocaat - Partner

Advocaat & partner aanbestedings- en bouwrecht. Zijn cliënten zijn met name gemeenten, waterschappen, waterbedrijven, netbeheerders, universiteiten en zorginstellingen. Daarnaast staat hij ook regelmatig bedrijven bij, waaronder (ICT-)leveranciers en aannemers.

Deel dit event

Breng dit event onder de aandacht van andere geïnteresseerden!

Komende events