Dirkzwager bestaat 135 jaar! We nodigen onze oud-medewerkers uit voor een feestelijke borrel. Aanmelden kan via de eventpagina. Aanmelden reünie.

Tickets
Gratis
Tijd
14:30 - 16:00 uur
Dinsdag 16 november 2021 Dirkzwager legal & tax Arnhem
Kennisevent
 1. Home
 2. Events
 3. Actualiteiten Inkoop Sociaal Domein
Seminar

Actualiteiten Inkoop Sociaal Domein

Er is weer veel gebeurd op het gebied van inkoop van ‘zorg’ in het kader van de Wmo 2015 en de Jeugdwet.

Frank Cornelissen en Liz Bras organiseren op dinsdag 16 november 2021 over dit onderwerp een seminar op het kantoor van Dirkzwager in Arnhem.

Gemeenten en zorgaanbieders stonden ook in het afgelopen jaar met regelmaat tegenover elkaar in de rechtszaal, met vragen als:

 • Hoe verhoudt de plicht voor gemeenten om een 'reële prijs' te hanteren zich tot de beleidsvrijheid van gemeenten om de voorwaarden van zorgproducten te bepalen?
 • Welke ruimte biedt de bijzondere aanbestedingsprocedure ‘voor sociale en andere specifieke diensten’ (SAS-procedure)?
 • In hoeverre moet de gemeente tarieven onderbouwen en in welk stadium van het inkooptraject moet die onderbouwing worden gegeven?
 • Wat is de status van: benchmarkgegevens, de VNG rekentool, ‘onafhankelijke’ onderzoeken, een interne kostprijsberekening van een zorgaanbieder?
 • In hoeverre werkt de uitvoeringswerkelijkheid door in de aanbestedingsfase? Hoe zit het met gemixte tarieven: mag een gemeente verschillende typen zorgaanbieders confronteren met hetzelfde tarief dat voor sommige passend is en voor andere niet?
 • Wie gaat er over de vraag welke zorg passend is: de zorgaanbieder, het college van B&W, andere verwijzers (Jeugdwet)?

Recente en spraakmakende zaken komen aan bod, zoals:


Ook nieuwe zaken, tot op de dag van het seminar, kunnen aan de orde komen, evenals andere actuele ontwikkelingen:

 • De komst van de AMvB Reële prijs Jeugdwet
 • Beperking van aantal gecontracteerde zorgaanbieders, semi-verplichte combinatievorming en het clusterverbod
 • Dialoog tussen gemeenten en zorgaanbieders in de SAS-procedure

Na afloop vindt een borrel plaats, waar u met andere deelnemers en met de sprekers kunt napraten.

Voor meer informatie over het seminar kunt u contact opnemen met Frank Cornelissen (f.cornelissen@dirkzwager.nl). Inhoudelijke vragen of casus die u tijdens het seminar besproken zou willen zien of waarop u de aandacht wil vestigen, kunt u ook sturen naar f.cornelissen@dirkzwager.nl.

Deelname aan de seminar is gratis.

Opmerking in verband met Corona

Op dit moment wordt ervan uitgegaan dat de Coronasituatie en -maatregelen een fysieke bijeenkomst mogelijk maken. Als dat onverhoopt niet (zonder onwenselijke maatregelen) mogelijk blijkt, dan zal de lezing als een webinar plaatsvinden. U wordt daarvan tijdig op de hoogte gebracht.

Tickets Voor dit event
Gratis
14:30 - 16:00 uur
Dinsdag 16 november 2021 Dirkzwager legal & tax Arnhem
Dit event is goed voorPe 1 opleidingspunten.

Dit seminar is bestemd voor allen die zich bezighouden met gemeentelijke of regionale inkoop van Wmo-ondersteuning en jeugdhulp; voor zowel gemeentejuristen en -inkopers als zorgaanbieders.

Pe 1

Opleidingspunten

Na geregistreerde deelname ontvangt u een Bewijs van Deelname dat u bij uw beroepsorganisatie kunt indienen voor opleidingspunten.

Opleidingspunten

Programma

14:00 Ontvangst en registratie
14:30 Aanvang seminar
16:00 Einde seminar
16:00 Borrel en napraten

Locatie

Dirkzwager legal & tax
Velperweg 1
6824 BZ Arnhem
Komt u met de auto? Navigatie

Sprekers

Liz Bras

Advocaat

Liz is werkzaam als advocaat op de sectie Overheid & Vastgoed op ons kantoor te Arnhem en is gespecialiseerd in het aanbestedings- en bouwrecht. Zij is (semi-)overheden en bedrijven van dienst bij hun aanbestedingsrechtelijke en/of bouwrechtelijke vraagstukken.

Frank Cornelissen

Advocaat - Senior

Frank is advocaat op de sectie Overheid & Vastgoed op ons kantoor in Arnhem en is gespecialiseerd in aanbestedingsrecht, bouwrecht en mededingingsrecht. Hij adviseert (semi-)overheden en bedrijven onder meer bij aanbestedingsprocedures, bij (het opstellen van) contracten in de bouw, bij concentratiemeldingen en (handhaving van) het kartelverbod. Deze cliënten staat hij ook bij in gerechtelijke procedures in arbitrage - bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw.

Deel dit event

Breng dit event onder de aandacht van andere geïnteresseerden!

Komende events