Zoeken
  1. Actualiteiten IT-recht: hoe oordeelt een rechter?
Het event heeft al plaatsgevonden op 4 december 2018

SeminarActualiteiten IT-recht: hoe oordeelt een rechter?

Voor zowel afnemers als leveranciers van IT-producten organiseert Dirkzwager op 4 december 2018 het seminar Actualiteiten IT-recht.

Zonder goede IT-systemen geen goede bedrijfsvoering. Dit is geen zinledig statement. Tegenwoordig is praktisch iedere organisatie in meer of mindere mate afhankelijk van IT-systemen. Sommige zijn ‘nice-to-have’, andere zijn uiterst bedrijfskritisch, waardoor bij uitval de continuïteit van een onderneming (ernstig) gevaar kan lopen. De consequenties kunnen groot zijn. Daarom is het voor zowel afnemer als leverancier van IT-systemen belangrijk om goede contracten te sluiten.

Praktisch & juridisch

Wat kunt u doen om problemen te voorkomen? Wat moet u doen als die problemen toch ontstaan? Een standaard (leverings)contract volstaat meestal niet. Specifieke risico’s vragen om specifieke oplossingen. Wij adviseren in onze praktijk niet alleen juridische oplossingen, maar veelal ook praktische oplossingen, zoals bijvoorbeeld een uitwijkomgeving in een tweede datacenter. Een juiste aanpak combineert echter het beste van twee werelden, juridisch en praktisch.

Risico-inventarisatie, aandachtspunten & concreet stappenplan

Wij brengen u graag bij welke juridische aandachtspunten er zijn bij het contracteren van IT-producten/diensten. Wij hanteren daarvoor een concreet stappenplan. Een goed IT-contract adresseert namelijk de specifieke risico’s in de gegeven context. Een risico-inventarisatie is daarom essentieel om de contractuele afspraken zo goed mogelijk vorm te geven.

Lessen uit de rechtspraak

Bovendien is rechtspraak (mede) bepalend voor het opstellen van een goed contract. Hoe oordeelt een rechter bij IT-geschillen? Welke lessen zijn daaruit te trekken? Een rechter toetst vrijwel zwart-wit in een ‘grijze’ wereld, waarin helaas (zoals ook wij vaak in de praktijk zien) onduidelijkheid bestaat over de vraag welke concrete afspraken partijen hebben gemaakt. Wij brengen u op de hoogte van relevante ontwikkelingen in recente rechtspraak over IT-geschillen.

Inhoud seminar

We bespreken de recente rechtspraak van IT-gerelateerde geschillen. Welke lessen zijn hieruit te trekken? We zetten dit om in juridische en praktische oplossingen.

Vragen die de revue zullen passeren zijn:

  • Hoe oordeelt een rechter over IT-geschillen?
  • Wanneer is sprake van een tekortkoming?
  • Aan welke eisen moet een ingebrekestelling voldoen?
  • Kan een leverancier zijn aansprakelijkheid voor verlies van data volledig uitsluiten?
  • Hoe ziet een goed IT-contract er uit?
  • Hoe pak je een risico-inventarisatie aan?

Programma

14.30 uur Ontvangst met koffie & thee

15.00 uur Opening en deel 1 van het seminar: lessen uit recente jurisprudentie

15.45 uur Pauze met koffie & thee

16.15 uur Deel 2 van het seminar: hoe passen we de lessen toe in de praktijk?

17.00 uur Afsluiting en aansluitend borrel

Locatie

Dirkzwager legal & tax
Velperweg 1
6824 BZ Arnhem

Aanmelden

Dit event heeft al plaatsgevonden. Bekijk het eventoverzicht voor alle komende events.

Bekijk alle events
Dinsdag4december
2018
Het event is geweest
Arnhem - Dirkzwager legal & tax 14:30 - 17:00 uur
Voor wie
Dit seminar wordt aangeboden aan zowel afnemers als leveranciers van IT-producten.
Opleidingspunten

Na geregistreerde deelname ontvangt u een Bewijs van Deelname dat u bij uw beroepsorganisatie kunt indienen voor opleidingspunten.

Events

Komende events

Wij delen graag onze kennis met u. Dat doen we niet alleen door te schrijven, maar ook in de vorm van events. Bekijk het overzicht voor alle komende events.Bekijk alle events