Tickets
Gratis
Tijd
13:30 - 17:30 uur
Donderdag 23 november 2023 Dirkzwager Arnhem
Kennisevent
  1. Home
  2. Events
  3. Actualiteiten Omgevingsrecht 2023
Seminar

Actualiteiten Omgevingsrecht 2023

Op het gebied van het omgevingsrecht gebeurt veel. Naast de aanstaande inwerkingtreding van de Omgevingswet met alle bijkomende uitdagingen, hebben we nog steeds te maken met lastige vraagstukken op het gebied van stikstof, woningbouw, klimaatverandering, de duurzame energietransitie en water, waarbij het omgevingsrecht een belangrijke rol speelt.

Tijdens de Actualiteitenmiddag omgevingsrecht praten wij u bij over de meest recente ontwikkelingen op het gebied van het omgevingsrecht. We bespreken de meest recente jurisprudentie op het gebied van ruimtelijke ordening, milieu en natuur. Verder bespreken wij ontwikkelingen op het gebied van handhaving, planschade en onteigening. Uiteraard blijft de Omgevingswet niet onbesproken.

 De bijeenkomst zal bestaan uit korte sessies, zodat u ten aanzien van verschillende onderwerpen in korte tijd op de hoogte wordt gebracht van de laatste stand van zaken. Tijdens de sessies en tijdens de afsluitende borrel is er volop ruimte om vragen te stellen en met elkaar het gesprek aan te gaan. 

 Deelname is kosteloos. 

Programma

13:30 Ontvangst
14:00 Deel 1 bijeenkomst
15:15 Pauze
15:35 Deel 2 bijeenkomst
16.45 Einde bijeenkomst en aansluitend borrel

Locatie

Dirkzwager
Velperweg 1
6824 BZ Arnhem
Komt u met de auto? Navigatie
Tickets Voor dit event
Gratis
13:30 - 17:30 uur
Donderdag 23 november 2023 Dirkzwager Arnhem

Deze bijeenkomst is interessant voor iedereen die met ruimtelijke ontwikkelingen te maken heeft: dus voor ondernemers, bedrijven en instellingen, ontwikkelaars en adviseurs.

Sprekers

Bart de Haan

Advocaat - Associate partner

Bart de Haan is in 2005 beëdigd als advocaat en is sinds 2017 werkzaam bij Dirkzwager op de sectie Overheid en Vastgoed. Hij is gespecialiseerd in het omgevingsrecht met een focus op het milieurecht en het natuurbeschermingsrecht.

Tessa Hubregtse

Advocaat

Tessa is sinds januari 2020 advocaat bij Dirkzwager op de sectie Overheid en Vastgoed. Zij is gespecialiseerd in het omgevingsrecht en houdt zich daarbinnen bezig met zowel ruimtelijke ordening als milieurecht.

Jasper Molenaar

Advocaat - Partner

Jasper adviseert onder meer aan ontwikkelaars, gemeenten en woningcorporaties omtrent bestemmingsplannen, omgevingsvergunningen en aanpalende publiek- en privaatrechtelijke vraagstukken zoals publiek private samenwerkingen en overheidsaansprakelijkheidsrecht.

Jeroen Niederer

Advocaat

Jeroen Niederer werkt sinds 2019 als advocaat op de sectie Overheid & Vastgoed. In zijn dagelijkse praktijk houdt Jeroen zich voornamelijk bezig met gebiedsontwikkeling, het algemeen bestuursrecht en het omgevingsrecht.

Deel dit event

Breng dit event onder de aandacht van andere geïnteresseerden!

Komende events