Zoeken
  1. Actualiteiten Onteigening 2019 (Nijmegen-Lent)
Het event heeft al plaatsgevonden op 25 juni 2019

ActualiteitencursusActualiteiten Onteigening 2019 (Nijmegen-Lent)

Op 25 juni en 12 september 2019 organiseert Dirkzwager de jaarlijks terugkerende Actualiteitencursus Onteigening.

Het onteigeningsrecht is voortdurend in beweging en het is niet altijd even eenvoudig alle ontwikkelingen bij te houden. Daarom organiseert de sectie Overheid & Vastgoed van Dirkzwager ook dit jaar weer dé kosteloze actualiteitencursus die u een volledig beeld van alle relevante ontwikkelingen biedt.

Jaarlijks worden vele Koninklijke Besluiten, vonnissen en arresten gewezen op het gebied van onteigening. Door de aantrekkende economie worden er weer projecten ontwikkeld met de bijbehorende discussies over eliminatie en egalisatie van bestemmingen. Verder komt de Aanvullingswet grondeigendom eraan, met mogelijk zeer ingrijpende wijzigingen van het onteigeningsrecht.

Het is niet altijd even eenvoudig alle ontwikkelingen bij te houden. Ook dit jaar organiseert de sectie Overheid & Vastgoed van Dirkzwager weer dé actualiteitencursus Onteigening. Laat u op dinsdag 25 juni in Nijmegen óf op donderdag 12 september in Roermond bijpraten over alle relevante ontwikkelingen.

De administratieve procedure

De administratieve onteigeningsprocedure is niet zonder valkuilen. De Kroon hanteert strenge toetsingsmaatstaven, en het komt helaas toch met regelmaat voor dat een verzoek om onteigening, vanwege omissies of procedurefouten wordt afgewezen. De laatste jaren heeft vooral het minnelijk overleg in de belangstelling gestaan.

Onze onteigeningsspecialisten bespreken aan de hand van de in 2018 en 2019 verschenen Koninklijke Besluiten en de notities van Rijkswaterstaat de do’s en don’ts zodat uw dossier onteigeningsproof is, en zodat u weet waarop u als adviseur van de onteigende moet letten.

De gerechtelijke procedure

Het is uiteindelijk de rechter die de onteigening uitspreekt en de hoogte van de schadeloosstelling bepaalt. De rechter wordt geadviseerd door deskundigen. Daarbij zijn specialistische vraagstukken aan de orde. Actuele thema’s zijn o.a. de Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet en de vergoeding voor bijzondere (on)geschiktheid, waaronder bodembestanddelen en bodemverontreiniging.

Onze onteigeningsspecialisten vertalen deze juridisch complexe onderwerpen aan de hand van een bespreking van de meest recente onteigeningsuitspraken naar uw dagelijkse onteigeningspraktijk.

Programma

13.30 uur Ontvangst met koffie en thee

14.00 uur Presentatie relevante Koninklijke Besluiten

15.00 uur Pauze met koffie en thee

15.30 uur Presentatie relevante onteigeningsarresten en Aanvullingswet Grondeigendom

16.30 uur Afsluiting en aansluitend borrel

Locatie

Van der Valk Hotel Nijmegen-Lent
Hertog Eduardplein 4
6663 AN Nijmegen

Aanmelden

Dit event heeft al plaatsgevonden. Dit event wordt nog op een aantal andere data aangeboden. Bekijk de alternatieven.

Bekijk andere data
Dinsdag25juni
2019
Het event is geweest
Dit evenement op andere data:
Nijmegen - Van der Valk Hotel Nijmegen-Lent 14:00 - 16:30 uur
Voor wie
Deze praktijkgerichte cursus biedt praktische én specialistische kennis voor eenieder die zich bezighoudt met het onteigeningsrecht, en is bij uitstek interessant voor medewerkers (met name van de afdeling grondzaken en juridische zaken) van gemeenten en waterschappen, en taxateurs/rentmeesters. Ook is de cursus aan te raden voor medewerkers die zijn betrokken bij het opstellen van bestemmings- en dijkverbeteringsplannen ter uitvoering waarvan onteigening noodzakelijk is.
Opleidingspunten

Na geregistreerde deelname ontvangt u een Bewijs van Deelname dat u bij uw beroepsorganisatie kunt indienen voor opleidingspunten.

Events

Komende events

Wij delen graag onze kennis met u. Dat doen we niet alleen door te schrijven, maar ook in de vorm van events. Bekijk het overzicht voor alle komende events.Bekijk alle events