Tickets
Gratis
Tijd
14:00 - 15:45 uur
Dinsdag 13 september 2022 Van der Valk Hotel Nijmegen-Lent Nijmegen
Kennisevent
  1. Home
  2. Events
  3. Actualiteiten Onteigening 2022 - Nijmegen-Lent
Seminar

Actualiteiten Onteigening 2022 - Nijmegen-Lent

Dirkzwager organiseert het jaarlijks terugkerend seminar Actualiteiten Onteigening op 13 september 2022 in Nijmegen-Lent en 20 september 2022 in Roermond.

Jaarlijks worden vele Koninklijke Besluiten, vonnissen en arresten gewezen op het gebied van onteigening. Door de aantrekkende economie worden er weer projecten ontwikkeld met de bijbehorende discussies over eliminatie en egalisatie van bestemmingen. Verder komt de Aanvullingswet grondeigendom eraan, met mogelijk zeer ingrijpende wijzigingen van het onteigeningsrecht.

Het is niet altijd even eenvoudig alle ontwikkelingen bij te houden. De specialisten Overheid & Vastgoed van Dirkzwager organiseren ook dit jaar hét seminar Actualiteiten Onteigening. Op dinsdag 13 september 2022  in Nijmegen óf een week later op dinsdag 20 september 2022 in Roermond praten zij u bij over alle relevante ontwikkelingen.

Administratieve procedure

De administratieve onteigeningsprocedure is niet zonder valkuilen. De Kroon hanteert strenge toetsingsmaatstaven, en het komt helaas toch met regelmaat voor dat een verzoek om onteigening, vanwege omissies of procedurefouten wordt afgewezen. Hoe zal de bestuursrechter hiermee onder de Omgevingswet omgaan?

Onze onteigeningsspecialisten bespreken aan de hand van de in 2021 en 2022 verschenen Koninklijke Besluiten en de notities van Rijkswaterstaat de do’s en don’ts zodat uw dossier onteigeningsproof is, ook onder de Omgevingswet en zodat u weet waarop u als adviseur van de onteigende moet letten.

De gerechtelijke procedure / schadeloosstelling

Het is uiteindelijk de rechter die de onteigening uitspreekt en de hoogte van de schadeloosstelling bepaalt. De rechter wordt geadviseerd door deskundigen. Daarbij zijn specialistische vraagstukken aan de orde. Onze onteigeningsspecialisten vertalen deze juridisch complexe onderwerpen aan de hand van een bespreking van de meest recente onteigeningsuitspraken naar uw dagelijkse onteigeningspraktijk.

Programma

13:30 uur Ontvangst

14:00 uur

De administratieve procedure
14.45 uur Pauze
15:00 uur De gerechtelijke procedure / schadeloosstelling
15:45 uur Afsluiting en aansluiten borrel 

Locatie

Van der Valk Hotel Nijmegen-Lent
Hertog Eduardplein 4
6663 AN Nijmegen
Komt u met het openbaar vervoer? Reisplanner
Komt u met de auto? Navigatie
Tickets Voor dit event
Gratis
14:00 - 15:45 uur
Dinsdag 13 september 2022 Van der Valk Hotel Nijmegen-Lent Nijmegen

Deze praktijkgerichte bijeenkomst biedt praktische én specialistische kennis voor eenieder die zich bezighoudt met het onteigeningsrecht, en is bij uitstek interessant voor medewerkers, met name van de afdeling grondzaken en juridische zaken van gemeenten en waterschappen, en taxateurs/rentmeesters.

Ook is de bijeenkomst aan te raden voor medewerkers die zijn betrokken bij het opstellen van bestemmings- en dijkverbeteringsplannen ter uitvoering waarvan onteigening noodzakelijk is.

Sprekers

Hanna Zeilmaker

Advocaat - Partner

Sinds februari 2017 ben ik geregistreerd als gerechtelijke deskundige voor het vakgebied onteigeningsdeskundige/jurist bij het Landelijk Register van Gerechtelijke Deskundigen LRGD. Sinds 2013 ben ik bestuurslid van de Stichting Register DOBS (Deskundigen Onteigening en Bestuursrechtelijke Schadevergoeding. Ik ben lid van Rotaryclub Wamel Maas en Waal en zet mij zo in voor projecten en goede doelen in mijn omgeving (2016-2017 voorzitter) Ook ben ik jarenlang bestuurslid en voorzitter geweest van de Vereniging van Onteigeningsadvocaten (VOA), en plaatsvervangend voorzitter van de Nadeelcompensatie en -planschadecommissie van de gemeente Arnhem.

Joske Hagelaars

Advocaat - Associate partner

Sinds 2013 maak ik deel uit van de sectie Overheid en Vastgoed bij Dirkzwager in Nijmegen. Ik houd me bezig met algemeen bestuursrecht en in het bijzonder het grensvlak tussen privaat- en bestuursrecht. Ik procedeer veel voor en tegen overheden over handhaving, overheidsaansprakelijkheid en in het bijzonder onteigeningsrecht en nadeelcompensatie. Alle juridische aspecten van grondverwerving komen daarbij aan de orde. Met ons team begeleiden we vastgoedontwikkelingen van begin tot eind. Regelmatig zitten we daarbij ook aan de andere kant van de tafel. We hebben ruime ervaring in het bijstaan van particulieren, agrariërs en andere ondernemers die geconfronteerd worden met ruimtelijke ontwikkelingsprojecten in hun woon- en werkomgeving.

Deel dit event

Breng dit event onder de aandacht van andere geïnteresseerden!

Komende events