Tickets
Gratis
Tijd
14:00 - 15:45 uur
Dinsdag 19 september 2023 Dirkzwager Arnhem
Kennisevent
  1. Home
  2. Events
  3. Actualiteiten Onteigening 2023 - Arnhem
Seminar

Actualiteiten Onteigening 2023 - Arnhem

Dirkzwager organiseert het jaarlijks terugkerend seminar Actualiteiten Onteigening op 19 september 2023 in Arnhem en op 28 november in Roermond.

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 januari 2024 gaat er veel veranderen, ook op het vlak van onteigening. Tegelijkertijd blijven de Koninklijke Besluiten, vonnissen en arresten die op grond van de Onteigeningswet tot stand zijn gekomen relevant. Het is niet altijd even eenvoudig alle ontwikkelingen bij te houden. De specialisten Overheid & Vastgoed van Dirkzwager organiseren ook dit jaar hét seminar Actualiteiten Onteigening. Op dinsdag 19 september 2023 in Arnhem óf op dinsdag 28 november in Roermond praten zij u bij over alle relevante ontwikkelingen.

Administratieve procedure

De administratieve onteigeningsprocedure is niet zonder valkuilen. De Kroon hanteert strenge toetsingsmaatstaven, en het komt helaas toch met regelmaat voor dat een verzoek om onteigening, vanwege omissies of procedurefouten wordt afgewezen. Hoe zal de bestuursrechter hiermee onder de Omgevingswet omgaan? Waar moeten overheden op letten als zij vanaf 1 januari 2024 zelf onteigeningsbesluiten kunnen nemen?

Onze onteigeningsspecialisten bespreken aan de hand van de nieuwe Omgevingswet, de gepubliceerde handreiking en de Koninklijke Besluiten en de notities van Rijkswaterstaat de do’s en don’ts zodat uw dossier onteigeningsproof is en zodat u weet waarop u als adviseur van de onteigende moet letten.

 

De gerechtelijke procedure / schadeloosstelling

Het is uiteindelijk de rechter die de onteigening uitspreekt en de hoogte van de schadeloosstelling bepaalt. De rechter wordt geadviseerd door deskundigen. Daarbij zijn specialistische vraagstukken aan de orde. Onze onteigeningsspecialisten vertalen deze juridisch complexe onderwerpen aan de hand van een bespreking van de meest recente onteigeningsuitspraken naar uw dagelijkse onteigeningspraktijk.

Programma

13:30 Ontvangst
14:00 De administratieve procedure
14:45 Pauze
15:00 De gerechtelijke procedure / schadeloosstelling
15:45 Afsluiting en borrel

 

Locatie

Dirkzwager
Velperweg 1
6824 BZ Arnhem
Komt u met de auto? Navigatie
Tickets Voor dit event
Gratis
14:00 - 15:45 uur
Dinsdag 19 september 2023 Dirkzwager Arnhem

Deze praktijkgerichte cursus biedt praktische én specialistische kennis voor eenieder die zich bezighoudt met het onteigeningsrecht, en is bij uitstek interessant voor medewerkers (met name van de afdeling grondzaken en juridische zaken) van gemeenten en waterschappen, en taxateurs/rentmeesters.

Ook is de cursus aan te raden voor medewerkers die zijn betrokken bij het opstellen van bestemmings- en dijkverbeteringsplannen ter uitvoering waarvan onteigening noodzakelijk is.

Sprekers

Joske Hagelaars

Advocaat - Associate partner

Sinds 2013 maak ik deel uit van de sectie Overheid en Vastgoed bij Dirkzwager in Nijmegen. Ik houd me bezig met algemeen bestuursrecht en in het bijzonder het grensvlak tussen privaat- en bestuursrecht. Ik procedeer veel voor en tegen overheden over handhaving, overheidsaansprakelijkheid en in het bijzonder onteigeningsrecht en nadeelcompensatie. Alle juridische aspecten van grondverwerving komen daarbij aan de orde. Met ons team begeleiden we vastgoedontwikkelingen van begin tot eind. Regelmatig zitten we daarbij ook aan de andere kant van de tafel. We hebben ruime ervaring in het bijstaan van particulieren, agrariërs en andere ondernemers die geconfronteerd worden met ruimtelijke ontwikkelingsprojecten in hun woon- en werkomgeving.

Hanna Zeilmaker

Advocaat - Partner

Sinds februari 2017 ben ik geregistreerd als gerechtelijke deskundige voor het vakgebied onteigeningsdeskundige/jurist bij het Landelijk Register van Gerechtelijke Deskundigen LRGD. Sinds 2013 ben ik bestuurslid van de Stichting Register DOBS (Deskundigen Onteigening en Bestuursrechtelijke Schadevergoeding. Ik ben lid van Rotaryclub Wamel Maas en Waal en zet mij zo in voor projecten en goede doelen in mijn omgeving (2016-2017 voorzitter) Ook ben ik jarenlang bestuurslid en voorzitter geweest van de Vereniging van Onteigeningsadvocaten (VOA), en plaatsvervangend voorzitter van de Nadeelcompensatie en -planschadecommissie van de gemeente Arnhem.

Ilona Termaat

Advocaat

Deel dit event

Breng dit event onder de aandacht van andere geïnteresseerden!

Komende events