Zoeken
  1. Actualiteiten Onteigening (Roermond)
Het event heeft al plaatsgevonden op 27 september 2018

ActualiteitencursusActualiteiten Onteigening (Roermond)

Het onteigeningsrecht is voortdurend in beweging en het is niet altijd even eenvoudig alle ontwikkelingen bij te houden. Daarom organiseert de sectie Overheid & Vastgoed van Dirkzwager ook dit jaar weer dé kosteloze actualiteitencursus die u een volledig beeld van alle relevante ontwikkelingen biedt.

Jaarlijks worden vele Koninklijke Besluiten, vonnissen en arresten gewezen op het gebied van onteigening. Door de aantrekkende economie worden er weer projecten ontwikkeld met de bijbehorende discussies over eliminatie en egalisatie van bestemmingen. Ook na de arresten van 15 januari 2016 blijven er nog vragen over de eliminatieregel over. Verder komt de Aanvullingswet grondeigendom eraan, met mogelijk zeer ingrijpende wijzigingen van het onteigeningsrecht.

Het is niet altijd even eenvoudig alle ontwikkelingen bij te houden. Ook dit jaar organiseert de sectie Overheid & Vastgoed van Dirkzwager weer dé actualiteitencursus Onteigening. Laat u op 21 juni in Nijmegen óf op 27 september in Roermond bijpraten over alle relevante ontwikkelingen.

De administratieve procedure

De administratieve onteigeningsprocedure is niet zonder valkuilen. De Kroon hanteert strenge toetsingsmaatstaven, en het komt helaas toch met regelmaat voor dat een verzoek om onteigening, vanwege omissies of procedurefouten wordt afgewezen. De laatste jaren heeft vooral het minnelijk overleg in de belangstelling gestaan.

Onze onteigeningsspecialisten bespreken aan de hand van de in 2017 en 2018 verschenen Koninklijke Besluiten en de notities van Rijkswaterstaat de do’s en don’ts zodat uw dossier onteigeningsproof is, en zodat u weet waarop u als adviseur van de onteigende moet letten.

De gerechtelijke procedure

Het is uiteindelijk de rechter die de onteigening uitspreekt en de hoogte van de schadeloosstelling bepaalt. De rechter wordt geadviseerd door deskundigen. Daarbij zijn specialistische vraagstukken aan de orde. Actuele thema’s zijn o.a. de eliminatieregel en de vergoeding voor bijzondere (on)geschiktheid, waaronder bodembestanddelen en bodemverontreiniging.

Onze onteigeningsspecialisten vertalen deze juridisch complexe onderwerpen aan de hand van een bespreking van de meest recente onteigeningsuitspraken naar uw dagelijkse onteigeningspraktijk.

Programma

13.30 uur Ontvangst met koffie en thee

14.00 uur Presentatie relevante Koninklijke Besluiten

15.00 uur Pauze met koffie en thee

15.30 uur Presentatie relevante onteigeningsarresten

16.30 uur Afsluiting en aansluitend borrel

Kosten & opleidingspunten

Deelname aan dit seminar is kosteloos. Bij deelname ontvangt u desgewenst een certificaat van onze Dirkzwager Academy dat u bij uw beroepsorganisatie kunt indienen voor opleidingspunten.

 

Locatie

TheaterHotel De Oranjerie
Kloosterwandplein 12-16
6041 JA Roermond

Aanmelden

Dit event heeft al plaatsgevonden. Bekijk het eventoverzicht voor alle komende events.

Bekijk alle events
Donderdag27september
2018
Het event is geweest
Roermond - TheaterHotel De Oranjerie 13:30 - 16:30 uur
Voor wie
Deze praktijkgerichte cursus biedt praktische én specialistische kennis voor eenieder die zich bezighoudt met het onteigeningsrecht, en is bij uitstek interessant voor medewerkers (met name van de afdeling grondzaken en juridische zaken) van gemeenten en waterschappen, en taxateurs/rentmeesters. Ook is de cursus aan te raden voor medewerkers die zijn betrokken bij het opstellen van bestemmings- en dijkverbeteringsplannen ter uitvoering waarvan onteigening noodzakelijk is.
Opleidingspunten

Na geregistreerde deelname ontvangt u een Bewijs van Deelname dat u bij uw beroepsorganisatie kunt indienen voor opleidingspunten.

Events

Komende events

Wij delen graag onze kennis met u. Dat doen we niet alleen door te schrijven, maar ook in de vorm van events. Bekijk het overzicht voor alle komende events.Bekijk alle events