De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

Tickets
Gratis
Tijd
14:00 - 15:45 uur
Donderdag 30 september 2021 Webinar Online
Kennisevent
  1. Home
  2. Events
  3. Actualiteiten Onteigeningsrecht najaar 2021
Webinar

Actualiteiten Onteigeningsrecht najaar 2021

Jaarlijks worden vele Koninklijke Besluiten, vonnissen en arresten gewezen op het gebied van onteigening. Het onteigeningsrecht is voortdurend in beweging en het is niet altijd even eenvoudig alle ontwikkelingen bij te houden.

Daarom organiseert de sectie Overheid & Vastgoed van Dirkzwager twee keer per jaar een actualiteitencursus die u een volledig beeld van alle relevante ontwikkelingen biedt.

Vanwege het coronavirus wordt onze najaarsbijeenkomst ook deze keer georganiseerd in de vorm van een webinar. Ons voorjaarswebinar vond plaats op 10 juni jl. Mogelijk heeft u dit webinar gemist, dan is dit uw kans om u alsnog te laten bijpraten!

Op donderdag 30 september 2021 van 14:00 tot 15:45 uur bespreken wij de ontwikkelingen in de administratieve procedure, de gerechtelijke procedure en de onteigeningsprocedure onder de Omgevingwet.

De administratieve procedure

Met het nieuwe uitstel van de Omgevingswet is voorlopig nog een Koninklijk Besluit nodig in de administratieve onteigeningsprocedure. De administratieve onteigeningsprocedure is niet zonder valkuilen. De Kroon hanteert strenge toetsingsmaatstaven, en het komt helaas toch met regelmaat voor dat een verzoek om onteigening, vanwege omissies of procedurefouten wordt afgewezen. De laatste jaren heeft vooral het minnelijk overleg in de belangstelling gestaan, maar ook de mogelijkheid van een beroep op zelfrealisatie blijft een aandachtspunt.

Onze onteigeningsspecialisten bespreken aan de hand van de in 2020 en 2021 verschenen Koninklijke Besluiten en de notities van Rijkswaterstaat de do’s en don’ts zodat uw dossier onteigeningsproof is, en zodat u weet waarop u als adviseur van de onteigende moet letten.

De gerechtelijke procedure

Het is uiteindelijk de rechter die de onteigening uitspreekt en de hoogte van de schadeloosstelling bepaalt. De rechter wordt geadviseerd door deskundigen. Daarbij zijn specialistische vraagstukken aan de orde. Aan de hand van in het afgelopen jaar gewezen vonnissen en arresten worden diverse schadeloosstellingsaspecten besproken en wordt stilgestaan bij de rechterlijke toetsing van de onteigening.

Omgevingswet

Onder de Omgevingswet verandert de onteigeningsprocedure ingrijpend. De inwerkingtreding is opnieuw uitgesteld, nu tot 1 juli 2022. Wij nemen u mee in alle ins en outs van de nieuwe wet.

Onze onteigeningsspecialisten vertalen deze juridisch complexe onderwerpen aan de hand van een bespreking van de meest recente onteigeningsuitspraken naar uw dagelijkse onteigeningspraktijk.

Tijdens het webinar is er ruime gelegenheid om vragen te stellen via de chat.

Deelname aan dit webinar is kosteloos.

Tickets Voor dit event
Gratis
14:00 - 15:45 uur
Donderdag 30 september 2021 Webinar Online

Deze praktijkgerichte cursus biedt praktische én specialistische kennis voor eenieder die zich bezighoudt met het onteigeningsrecht, en is bij uitstek interessant voor medewerkers (met name van de afdeling grondzaken en juridische zaken) van gemeenten en waterschappen, en taxateurs/rentmeesters.

Ook is de cursus aan te raden voor medewerkers die zijn betrokken bij het opstellen van bestemmings- en dijkverbeteringsplannen ter uitvoering waarvan onteigening noodzakelijk is.

Programma

13:50 Inloggen met ontvangen link via Google Chrome
14:00 Aanvang webinar
15:45 Einde webinar

Locatie

Webinar

Online

Sprekers

Hanna Zeilmaker

Advocaat - Partner

Sinds februari 2017 ben ik geregistreerd als gerechtelijke deskundige voor het vakgebied onteigeningsdeskundige/jurist bij het Landelijk Register van Gerechtelijke Deskundigen LRGD. Sinds 2013 ben ik bestuurslid van de Stichting Register DOBS (Deskundigen Onteigening en Bestuursrechtelijke Schadevergoeding. Ik ben lid van Rotaryclub Wamel Maas en Waal en zet mij zo in voor projecten en goede doelen in mijn omgeving (2016-2017 voorzitter) Ook ben ik jarenlang bestuurslid en voorzitter geweest van de Vereniging van Onteigeningsadvocaten (VOA), en plaatsvervangend voorzitter van de Nadeelcompensatie en -planschadecommissie van de gemeente Arnhem.

Joske Hagelaars

Advocaat - Senior

Sinds 2013 maak ik deel uit van de sectie Overheid en Vastgoed bij Dirkzwager in Nijmegen. Ik houd me bezig met algemeen bestuursrecht en in het bijzonder het grensvlak tussen privaat- en bestuursrecht. Ik procedeer veel voor en tegen overheden over handhaving, overheidsaansprakelijkheid en in het bijzonder onteigeningsrecht en nadeelcompensatie. Alle juridische aspecten van grondverwerving komen daarbij aan de orde. Met ons team begeleiden we vastgoedontwikkelingen van begin tot eind. Regelmatig zitten we daarbij ook aan de andere kant van de tafel. We hebben ruime ervaring in het bijstaan van particulieren, agrariërs en andere ondernemers die geconfronteerd worden met ruimtelijke ontwikkelingsprojecten in hun woon- en werkomgeving.

Deel dit event

Breng dit event onder de aandacht van andere geïnteresseerden!

Komende events