De ontwikkelingen rond het coronavirus, COVID-19, gaan razendsnel. In ons kennisportal over het coronavirus vindt u onze juridische artikelen en andere relevante content. Bekijk het kennisportal

Tickets
Gratis
Tijd
14:00 - 15:45 uur
Donderdag 5 november 2020 Webinar Online
Kennisevent
  1. Home
  2. Events
  3. Actualiteiten Onteigeningsrecht
Webinar

Actualiteiten Onteigeningsrecht

Het onteigeningsrecht is voortdurend in beweging en het is niet altijd even eenvoudig alle ontwikkelingen bij te houden.

Jaarlijks worden vele Koninklijke Besluiten, vonnissen en arresten gewezen op het gebied van onteigening. Hoe weten wij wat de stand van zaken is?

Dirkzwager maakt het u makkelijk en organiseert een actualiteitencursus Onteigeningsrecht. Hanna Zeilmaker en Joske Hagelaars van de sectie Overheid & Vastgoed bieden u die middag een volledig beeld van alle relevante ontwikkelingen.

Vanwege de coronamaatregelen wordt onze najaarsbijeenkomst georganiseerd in de vorm van een online seminar (webinar). Dit webinar vindt plaats op 5 november 2020 en bestaat uit twee delen. Van 14:00 tot 14:45 uur bespreken wij de ontwikkelingen in de administratieve procedure en van 15:00 tot 15:45 uur de gerechtelijke procedure en de onteigeningsprocedure onder de Omgevingswet.

Beide delen zijn zowel afzonderlijk als gezamenlijk te volgen. Er is tijdens het webinar ruime gelegenheid om vragen te stellen.

14:00 - 14:45 uur De administratieve procedure

De administratieve onteigeningsprocedure is niet zonder valkuilen. De Kroon hanteert strenge toetsingsmaatstaven, en het komt helaas toch met regelmaat voor dat een verzoek om onteigening, vanwege omissies of procedurefouten wordt afgewezen.

Onze onteigeningsspecialisten bespreken aan de hand van de in 2019 en 2020 verschenen Koninklijke Besluiten en de notities van Rijkswaterstaat de do’s en don’ts zodat uw dossier onteigeningsproof is, en zodat u weet waarop u als adviseur van de onteigende moet letten.

15:00 - 15:45 uur De gerechtelijke procedure

Het is uiteindelijk de rechter die de onteigening uitspreekt en de hoogte van de schadeloosstelling bepaalt. De rechter wordt geadviseerd door deskundigen. Daarbij zijn specialistische vraagstukken aan de orde. Onze onteigeningsspecialisten vertalen deze juridisch complexe onderwerpen aan de hand van een bespreking van de meest recente onteigeningsuitspraken naar uw dagelijkse onteigeningspraktijk.

Tickets Voor dit event
Gratis
14:00 - 15:45 uur
Donderdag 5 november 2020 Webinar Online

Deze praktijkgerichte cursus biedt praktische én specialistische kennis voor eenieder die zich bezighoudt met het onteigeningsrecht, en is bij uitstek interessant voor medewerkers (met name van de afdeling grondzaken en juridische zaken) van gemeenten en waterschappen, en taxateurs/rentmeesters. Ook is de cursus aan te raden voor medewerkers die zijn betrokken bij het opstellen van bestemmings- en dijkverbeteringsplannen ter uitvoering waarvan onteigening noodzakelijk is.

Programma

13:50 Inloggen met ontvangen link op Google Chrome
14:00 Deel 1 - Administratieve procedure
14:45 Pauze
15:00 Deel 2 - Gerechtelijke procedure en Aanvullingswet Grondeigendom
15:45 Einde webinar

Locatie

Webinar

Online

Sprekers

Hanna Zeilmaker

Advocaat - Partner

Joske Hagelaars

Advocaat - Senior

Deel dit event

Breng dit event onder de aandacht van andere geïnteresseerden!

Komende events