Zoeken
  1. Actualiteiten Privacyrecht 2019

SeminarActualiteiten Privacyrecht

Het Privacyrecht ontwikkelt zich snel. Om goed op de hoogte te blijven organiseert Dirkzwager op 29 oktober het seminar Actualiteiten Privacyrecht.

Tijdens het seminar komt een selectie van de meest relevante actualiteiten op het gebied van Privacyrecht aan de orde. Dit betreft onder meer:

interessante rechterlijke uitspraken in Nederland en op Europees niveau;

handhaving door de toezichthouder;

de laatste stand van zaken rondom de wetgeving, AVG en UAVG, cookiewetgeving, etc.;

relevante opinies en andere uitingen van de (gezamenlijke) toezichthouders.

 

Al deze ontwikkelingen zullen worden becommentarieerd en in onderling verband worden geplaatst. Daarbij zal niet alleen aandacht zijn voor de juridische aspecten van een bepaalde ontwikkeling, maar ook voor de mogelijke praktische consequenties daarvan.

Programma

13:00 uur   Ontvangst

13:30 uur   Seminar

17:00 uur   Vragen & discussie en borrel

 

Kosten & annulering

Deelname aan dit seminar kost € 295,- (excl. BTW). Indien u zich uiterlijk 15 september 2019 inschrijft, betaalt u slechts € 195,- (excl. BTW). U ontvangt na inschrijving een factuur; na ontvangst door ons van uw betaling is uw inschrijving definitief en ontvangt u van ons een definitieve bevestiging.

Annulering dient schriftelijk of per e-mail te geschieden. U kunt tot en met 11 oktober 2019 kosteloos annuleren; de deelnamekosten worden volledig gecrediteerd. Bij annulering na 11 oktober 2019, wordt 50% van de deelnamekosten gecrediteerd.

Opleidingspunten

Dirkzwager is door de Nederlandse Orde van Advocaten erkend als opleidingsinstituut. Gezien de hoge kwaliteit en duur van dit seminar ontvangt u (indien u hiervoor in aanmerking komt) 3 PO-punten voor deelname. U ontvangt van ons een certificaat van deelname.

Informatiemateriaal & naslagwerk voor de deelnemers

Het seminar wordt ondersteund met informatieve en uitgebreide slides. Ook worden alle uitspraken en overige besproken documenten in een e-book gebundeld. Voor de deelnemers zijn de slides en het e-book beschikbaar in Mijn Omgeving op Dirkzwager.nl.

Locatie

Dirkzwager legal & tax
Velperweg 1
6824 BZ Arnhem

Aanmelden

Klik op onderstaande button om u direct aan te melden. 

Na aanmelding ontvangt u direct een bevestiging van inschrijving. U ontvangt na inschrijving een factuur; na ontvangst door ons van uw betaling is uw inschrijving definitief en ontvangt u van ons een definitieve bevestiging.

Dinsdag29oktober
2019
Arnhem - Dirkzwager legal & tax 13:30 uur - 17:00 uur uur
Voor wie
Het seminar is bedoeld voor juristen die in de praktijk met privacy te maken hebben. Tijdens het seminar wordt de verdieping in het Privacyrecht gezocht. Het is dan ook aan te bevelen ten minste een behoorlijke basiskennis van het Privacyrecht te hebben.
Spreker(s)
Opleidingspunten

Na geregistreerde deelname ontvangt u een Bewijs van Deelname dat u bij uw beroepsorganisatie kunt indienen voor opleidingspunten.