Zoeken
  1. Actualiteitenlunch Staatssteun
Het event heeft al plaatsgevonden op 26 juni 2018

ActualiteitenlunchActualiteitenlunch Staatssteun

Als overheden zich op de markt begeven, zijn zij onder meer gebonden door de staatssteunregels en de Wet Markt & Overheid. Op 26 juni 2018 vindt de jaarlijkse actualiteitenlunch staatssteun plaats. Tijdens deze kosteloze bijeenkomst praten onze ervaren staatssteunspecialisten u in ongeveer anderhalf uur bij over alle interessante ontwikkelingen. Bruikbaar voor zowel overheden als ondernemingen die (als verstrekker of verkrijger) betrokken zijn bij maatregelen die tot staatssteun kunnen leiden.

Staatssteun

Tijdens de actualiteitenlunch wordt een overzicht gegeven van de relevante Europese en nationale jurisprudentie en wetgeving. Recent zijn door (Europese) rechters interessante uitspraken gedaan over de (niet-)toepasselijkheid van de staatssteunregels op steun voor (bijvoorbeeld) onderwijs en het Nederlandse aanbestedingsplatform TenderNed.

Op Europees niveau zijn de mogelijkheden tot het verlenen van rechtmatige staatssteun recent uitgebreid. Goed nieuws: er mag meer steun worden verleend ten behoeve van een grotere hoeveelheid activiteiten. Op nationaal niveau is na een zeer lang voortraject de Wet terugvordering staatssteun aangenomen waarmee zowel overheden als ondernemingen vanaf 1 juli 2018 rekening zullen moeten houden.

Wet Markt & Overheid

De Wet Markt & Overheid is in 2012 in werking getreden om te voorkomen dat overheden op oneerlijke wijze concurreren met private bedrijven. Om dat doel te bereiken schrijft de Wet Markt & Overheid gedragsregels (en uitzonderingen daarop) voor aan overheden. De bereidheid van de Autoriteit Consument & Markt om mogelijke overtredingen van overheden te onderzoeken is altijd al aanwezig geweest. Uit jurisprudentie uit het voorgaande jaar blijkt dat ook rechters overheidshandelen kritisch(er) toetsen aan de Wet Markt & Overheid.

Naar het oordeel van de wetgever functioneert de Wet Markt & Overheid echter nog niet optimaal. Het is voor overheden vooralsnog relatief eenvoudig om door middel van een openbaar belangbesluit onder de werkingssfeer van de Wet Markt & Overheid uit te komen. Een wetsvoorstel tot wijziging van de Wet Markt & Overheid dat nu bij de Tweede Kamer ligt, moet daarin verandering brengen. Uiteraard praten wij u ook over dit wetsvoorstel bij.

Programma

12.00 uur Ontvangst met lunch

12.15 uur Deel 1: Staatsteun

12.45 uur Deel 2: Wet Markt & Overheid

13.15 uur Deel 3: Vragenkwartiertje

13.30 – 14.00 uur Uitloop en afronding

 

Kosten

Deelname aan deze actualiteitenlunch is kosteloos. De lunch wordt uiteraard verzorgd.

Locatie

Dirkzwager legal & tax
Van Schaeck Mathonsingel 4
6512 AN Nijmegen

Aanmelden

Dit event heeft al plaatsgevonden. Bekijk het eventoverzicht voor alle komende events.

Bekijk alle events
Dinsdag26juni
2018
Het event is geweest
Nijmegen - Dirkzwager legal & tax 12:00 - 14:00 uur
Expertise(s)
Voor wie
Deze gratis actualiteitenlunch richt zich in eerste instantie op alle medewerkers van (decentrale) overheden en ondernemingen die (als verstrekker of verkrijger) betrokken zijn bij maatregelen van overheden die tot staatssteun kunnen leiden.
Spreker(s)

Events

Komende events

Wij delen graag onze kennis met u. Dat doen we niet alleen door te schrijven, maar ook in de vorm van events. Bekijk het overzicht voor alle komende events.Bekijk alle events