Tickets
Gratis
Tijd
13:00 - 17:00 uur
Donderdag 6 juni 2024 Hotel Haarhuis Arnhem
Kennisevent
 1. Home
 2. Events
 3. Arbeidsrecht event 6 juni 2024
Seminar

Personeelsbeleid anno 2024: Inspelen op een veranderende arbeidsmarkt

Duik in de dynamische wereld van de arbeidsmarkt! Ook in 2024 blijft deze voortdurend in beweging. Weet uw organisatie hoe ze moet meebewegen in de pensioentransitie, wat er komt kijken bij een gewenste of noodzakelijke reorganisatie als gevolg van veranderende marktomstandigheden, is uw organisatie up-to-date met een goed integriteitsbeleid en op de hoogte van de wijzigende regelgeving voor het werken met ZZP’ers? In ons evenement inspireren wij u graag met informatie en praktijkvoorbeelden bij deze belangrijke onderwerpen.

Wat kunt u verwachten

Verheug u op een uniek muzikaal welkom door Phion en verdiep uw arbeidsrechtelijke kennis in diverse break-out sessies. U kunt deelnemen aan een drietal sessies waarin wij inspelen op .....

Samenwerken met ZZP’ers

Met de huidige krappe arbeidsmarkt staan ondernemingen voor een behoorlijke uitdaging. Veel vacatures worden niet of lastig ingevuld. ZZP'ers worden steeds vaker (en steeds langer) ingezet. Een begrijpelijke en soms noodzakelijke zet om de capaciteit van teams te vergroten en projecten soepel te laten verlopen. Toch kent het werken met zelfstandigen risico’s, zeker sinds de afschaffing van de VAR een aantal jaar geleden en nu de evidente trend is dat er steeds meer regels komen om schijnzelfstandigheid tegen te gaan. In deze sessie komt u meer te weten over:

 • Welke regels (arbeidsrechtelijk en fiscaal) zijn van belang bij het werken met zelfstandigen?
 • Wat zijn belangrijke aandachtspunten om compliant te blijven en tegelijk uw organisatie te beschermen tegen risico’s bij het werken met zelfstandigen?
 • Wat zijn praktische do's en don'ts bij het contracteren met zelfstandigen?
 • Wat verandert er in de toekomst? We zullen onder meer ingaan op het Wetsvoorstel verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden. 

Effectief reorganiseren

Hoge personeelskosten, dure energie, renteverhogingen en problemen in toeleveringsketens stellen werkgevers voor de nodige dilemma’s. Bij veel werkgevers leeft de vraag of de huidige organisatie nog wel op de toekomst is toegerust. Een gewijzigde inrichting van de organisatie en een inkrimping van het bestaande personeelsbestand kunnen wenselijk of noodzakelijk zijn. Een goed begrip van de toepasselijke kaders van het arbeids- en medezeggenschapsrecht helpt bij het nemen van belangrijke beslissingen. In deze sessie gaan we verder in op:

 • In welke gevallen kan een reorganisatie worden doorgevoerd
 • Hoe dienen voor ontslag voor te dragen werknemers te worden geselecteerd? 
 • Dient invulling te worden gegeven aan medezeggenschap? 
 • Welke rol hebben de vakbonden in een reorganisatie?

Integriteit op de werkvloer

Integriteit is en blijft een actueel en belangrijk onderwerp voor werkgevers. Het voorkomen en effectief aanpakken van integriteitskwesties is van cruciaal belang voor elke organisatie. Het gaat niet alleen om reageren op incidenten wanneer ze zich voordoen, maar ook om proactief en preventief beleid. Daarmee zijn integriteitskwesties niet volledig te voorkomen, maar met de juiste tools en procedures wel te reduceren en beheersbaar te houden. Werkgevers moeten bewust zijn van hun eigen handelen op het moment dat zich een integriteitskwestie voordoet, maar ook wat de (arbeidsrechtelijke) consequenties hiervan zijn. In deze sessie wordt toegelicht: 

 • Wat kwalificeert als een integriteitsschending? 
 • Wat kunnen én moeten werkgevers concreet doen ter voorkoming van integriteitsschendingen? 
 • Uit welke documenten bestaat een gedegen integriteitsbeleid?
 • Welke stappen moet een werkgever ondernemen op het moment dat zich een integriteitsschendig voordoet? 
 • Wat zijn de eventuele arbeidsrechtelijke consequenties?

De pensioentransitie

Werkgevers krijgen de komende jaren te maken met een pensioentransitie als gevolg van de Wet toekomst pensioenen. Over allerlei onderwerpen is lang en hard nagedacht en overlegd, wat uiteindelijk heeft geleid tot grote veranderingen in het Nederlandse pensioenstelsel. Omdat het een ontzettend tijdrovend proces is geweest en er in de parlementaire geschiedenis veel over geschreven is, is voorstelbaar dat het zo nu en dan begint te duizelen. In deze sessie wordt de vertaalslag gemaakt van de wet naar de dagelijkse HR-praktijk, waarbij aan bod komt:

 • Wat zijn de laatste pensioenontwikkelingen en hoe kunnen organisaties zich hierop voorbereiden?
 • Hoe kunnen werkgevers effectief complexe pensioenregelingen communiceren naar hun werknemers, en welke handige tips zijn er om deze communicatie helder en begrijpelijk te maken?
 • Hoe kunnen werkgevers zich beter informeren over de beschikbare voorzieningen bij overlijden en arbeidsongeschiktheid voor hun werknemers en hun naasten, om te beoordelen of deze voldoende dekking bieden?
 • Wat zijn de verschillende pensioenopties die werkgevers kunnen aanbieden bij ontslag ter bevordering van het vertrouwen naar de toekomst van zowel werkgevers als werknemers?
 • Hoe kunnen werkgevers strategieën verkennen om ervoor te zorgen dat hun werknemers vitaal en gemotiveerd richting hun pensioen gaan?
 • Welke mogelijkheden hebben werkgevers (en werknemers) voor vervroegd pensioen, uitstel van pensioen en andere variabelen in pensioenregelingen, om hun werknemers effectief te begeleiden bij het maken van keuzes met betrekking tot hun pensioen? 

In samenwerking met Phion

Phion is een levendig symfonieorkest geworteld in Gelderland en Overijssel, dat zich inzet om live symfonische muziek te laten weerklinken. Hun brede scala aan muzikale ervaringen, variërend van tijdloze klassiekers tot vernieuwende geluiden, illustreert hun streven om de grenzen van concertbeleving te doorbreken. Dirkzwager ondersteunt Phion en andere culturele instanties vanwege hun gedeelde passie voor het verrijken van gemeenschappen met kunst en cultuur.

Programma

 

Tijd Onderdeel
13:00 - 13:15 Registratie en welkomstdrankje
13:15 - 13.30 Start programma
13:30 - 14:30 Break-out sessie 1
14:30 - 15:30 Break-out sessie 2
15:30 - 16:00 Pauze
16:00 - 17:00 Break-out sessie 3
Vanaf 17:00 Gelegenheid om te netwerken

 

Specialisten

 

Maak kennis met onze specialisten Arbeidsrecht en Pensioenrecht: Aletha Dera-ten Bokum, Cas Jacobs, Frédérique Hoppers, René Sueters, Loes Vink, Mart van Braak, Tom Vandeginste, Buby den Heeten, Maaike de Jonge, Annelinde Janssen, Henk Hoving, Robin Jans, Stefan Kleijer en Thijs van Hooff.

Locatie

Hotel Haarhuis
Stationsplein 1
6811 KG Arnhem
Komt u met de auto? Navigatie
Tickets Voor dit event
Gratis
13:00 - 17:00 uur
Donderdag 6 juni 2024 Hotel Haarhuis Arnhem

Dit evenement is bedoeld voor HR-adviseurs, HR-managers, HR-directors en juristen.

Sprekers

Frédérique Hoppers

Advocaat - Partner

Frédérique is sinds 2006 advocaat en sinds 2017 advocaat-partner binnen de sectie arbeidsrecht. Zij geeft zowel leiding aan de sectie arbeidsrecht als aan de Vakgroep Pensioen. Zij studeerde Nederlands recht aan de Radboud Universiteit (master Ondernemingsrecht) en voltooide de postacademische Leergang Pensioenrecht (beiden cum laude) en de Leergang Fiscaal Pensioenrecht.

Maaike de Jonge

Advocaat - Senior

In 2014 is Maaike de Jonge beëindigd tot advocaat en sinds 2017 is zij verbonden aan Dirkzwager legal & tax. Zij studeerde Nederlands recht aan de Universiteit van Utrecht en voltooide de Postacademische Leergang Arbeidsrecht (PALA) in 2020 cum laude. Maaike beschikt als specialist Arbeidsrecht over brede ervaring in zowel type zaken als cliënten, met een duidelijke focus op corporate arbeidsrecht, waarbij zij veel ervaring heeft met herstructureringen (in de zorg) en reorganisaties. Daarnaast legt zij zich toe op flexibele arbeidsrelaties en fraude in de werkrelatie.

Cas Jacobs

Advocaat - Senior

In het kader van de dubbelstudie Recht & Management aan de Radboud Universiteit Nijmegen rondde Cas in 2010 de master Nederlands Recht af, om vervolgens in 2012 de master Bedrijfskunde te voltooien. Cas is sinds 2012 werkzaam als advocaat bij Dirkzwager, waar hij binnen de sectie Aansprakelijkheid- Schade en Verzekering zijn advocaat-stage doorliep. Sinds 2015 werkt Cas binnen de sectie Arbeidsrecht. Cas adviseert en procedeert op het gebied van individueel en collectief arbeidsrecht. Hij focust zich op reorganisaties en het medezeggenschapsrecht en begeleidt regelmatig trajecten voor (multi)nationale en middelgrote ondernemingen. Cas is lid van de Raad van Toezicht van Stichting Luxor Live, een bekend Arnhems poppodium.

Tom Vandeginste

Advocaat - Partner

Annelinde Janssen

Advocaat - Senior

Annelinde werkt sinds 2015 als advocaat arbeidsrecht bij Dirkzwager. Annelinde adviseert met name middelgrote en grote (internationale) ondernemingen, waarbij zij zich vooral richt op het adviseren over internationale (grensoverschrijdende) aspecten (inclusief expats) van het arbeidsrecht. Ook begeleidt Annelinde reorganisaties, adviseert zij over benoeming en ontslag van statutair bestuurders en zijn individuele arbeidsrechtszaken haar niet vreemd.

René Sueters

Belastingadviseur - Associate partner

Praktisch, betrokken, creatief en ervaren belastingadviseur gespecialiseerd in loonbelasting, sociale verzekeringen en grensoverschrijdende arbeid. Rene adviseert grote en middelgrote werkgevers onder meer over de werkkostenregeling, werknemersparticipaties, arbeidsverhoudingen, kostenvergoedingssystemen en begeleiding controles door overheidsinstanties.

Deel dit event

Breng dit event onder de aandacht van andere geïnteresseerden!

Komende events