Zoeken
  1. Bent u voorbereid op een onderzoek van de toezichthouder?
Het event heeft al plaatsgevonden op 19 juni 2018

SeminarBent u voorbereid op een onderzoek van de toezichthouder?

Ondernemingen moeten zich aan veel regels houden. Dat geldt in het bijzonder voor ondernemingen en (zorg)instellingen werkzaam in gereguleerde sectoren. Toezichthouders zoals de Autoriteit Consument & Markt (ACM), de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), de Autoriteit Financiële Markten (AFM), De Nederlandse Bank (DNB), de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) controleren of uw organisatie de regels naleeft. Op dinsdag 19 juni 2018 houden de experts van Dirkzwager een gratis seminar met praktische tips.

Zo controleert de ACM of u verboden prijsafspraken heeft gemaakt en de AP of u wel zorgvuldig met persoonsgegevens omgaat. Maar hoe ver mag de toezichthouder daarbij gaan? Mag de toezichthouder tijdens een onderzoek kasten en dozen openen? Mag informatie verkregen tijdens een onderzoek aan een andere toezichthouder worden verstrekt? En wat zijn uw rechten en plichten? Moet u tijdens een onderzoek bijvoorbeeld het wachtwoord van uw computer geven? Wanneer moet u informatie verstrekken en wanneer mag u zwijgen? Hebben ex-werknemers ook een zwijgrecht? En wat zijn uw mogelijkheden bij twijfel over de rechtmatigheid van de onderzoek?

De regels hierover zijn complex. Daarbij komt dat enkele toezichthouders op grond van (sector-) specifieke regels bijzondere bevoegdheden en procedures kennen. Ook kunnen toezichthouders door publiciteit uw organisatie benadelen. Kunt u publicatie voorkomen of beïnvloeden?

Het niet meewerken aan een onderzoek kan leiden tot een boete. U heeft echter ook recht op bescherming tegen de overheid. En als u die regels niet goed kent, helpt u de toezichthouder mogelijk onbedoeld verder dan nodig is of beperkt u zich mogelijk onnodig in uw commerciële vrijheid. Het is dan ook goed om te weten wat een toezichthouder wel en niet mag en wat uw rechten en mogelijkheden zijn.

Inhoud seminar

Dit seminar bestaat uit drie delen. In het eerste deel gaan wij aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden in op de algemene bevoegdheden van toezichthouders en de rechten en plichten van uw onderneming. Vervolgens gaan wij in twee parallelle sessies in op enkele specifieke bevoegdheden en procedures van de ACM en de NZa respectievelijk de AFM en de AP. Denk daarbij aan de mogelijkheid om clementie te vragen tijdens een onderzoek door de ACM en de bevoegdheid van de AP om een woning zonder toestemming van de bewoner te betreden. In het laatste deel vatten wij de belangrijkste punten voor u samen, is er ruimte voor discussie en geven wij u praktische tips.

Programma

14.30 uur Ontvangst met koffie en thee

15.00 uur Algemeen deel: bevoegdheden toezichthouder - rechten en plichten onderneming

16.00 uur Pauze met koffie en thee

16.15 uur Bijzonder deel: Onderzoek door ACM, NZa, AP en AFM

17.15 uur Borrel

Locatie

Dirkzwager legal & tax
Velperweg 1
6824 BZ Arnhem

Aanmelden

Dit event heeft al plaatsgevonden. Bekijk het eventoverzicht voor alle komende events.

Bekijk alle events
Dinsdag19juni
2018
Het event is geweest
Arnhem - Dirkzwager legal & tax 14:30 - 17:15 uur
Voor wie
Dit seminar is bedoeld voor bedrijfsjuristen, compliance officers en managers van ondernemingen werkzaam in allerlei sectoren en in gereguleerde sectoren in het bijzonder.

Events

Komende events

Wij delen graag onze kennis met u. Dat doen we niet alleen door te schrijven, maar ook in de vorm van events. Bekijk het overzicht voor alle komende events.Bekijk alle events