Zoeken
  1. Bescherming bedrijfsgeheimen en NDA’s

SeminarBescherming bedrijfsgeheimen en NDA’s

Op dinsdag 18 juni 2019 organiseert Dirkzwager een gratis Seminar Bescherming bedrijfsgeheimen en NDA’s.

Op 23 mei 2018 is de Wet bescherming bedrijfsgeheimen in werking getreden. Deze wet verleent bescherming aan ondernemers die beschikken over bedrijfsgeheimen. Indien de bedrijfsgeheimen in strijd met deze wet openbaar worden gemaakt kan de rechthebbende de rechter vragen voorlopige maatregelen te bevelen.

Tijdens ons gratis seminar wordt nader ingegaan op de Wet bescherming bedrijfsgeheimen en de maatregelen die u als ondernemer dient te treffen om uw bedrijfsgeheimen geheim te houden. Daarbij zal ook worden ingegaan op het belang en de inhoud van geheimhoudingsovereenkomsten (NDA’s).

Programma

Vanaf 14.30 uur bent u van harte welkom. De bijeenkomst start om 15.00 uur en duurt tot ongeveer 16.45 uur. Na afloop is er tijdens een borrel gelegenheid om uw persoonlijke vragen te stellen aan de spreker en aan de (overige) advocaten van de sectie IE/IT van Dirkzwager.

Tijden onder voorbehoud & gedetailleerde invulling van het programma volgt.

Locatie

Dirkzwager legal & tax
Velperweg 1
6824 BZ Arnhem

Aanmelden

Klik op onderstaande button om u direct aan te melden. Na aanmelding ontvangt u direct een bevestiging.

Dinsdag18juni
2019
Arnhem - Dirkzwager legal & tax 14:30 - 16:45 uur
Voor wie
Het seminar is bedoeld voor iedere onderneming die haar bedrijfsgeheimen wil beschermen. Het seminar is daarnaast ook bedoeld voor productontwikkelaars, R&D managers, juristen en externe adviseurs van innovatieve bedrijven en onderzoeksinstellingen.
Spreker(s)
Opleidingspunten

Na geregistreerde deelname ontvangt u een Bewijs van Deelname dat u bij uw beroepsorganisatie kunt indienen voor opleidingspunten.