Zoeken
  1. Bescherming tegen namaak, aanhaken & oneerlijke concurrentie
Het event heeft al plaatsgevonden op 15 november 2018

SeminarBescherming tegen namaak, aanhaken & oneerlijke concurrentie

Voor alle ondernemers die producten in de breedste zin des woords verkopen en daarvoor reclame maken, organiseert Dirkzwager op 15 november 2018 het seminar 'Bescherming tegen namaak, aanhaken & oneerlijke concurrentie'.

Iedere ondernemer kan ermee te maken krijgen: een concurrent die een product, een naam, een dienst namaakt, daarbij aanhaakt of op andere wijze oneerlijk concurreert. In onze open economie mag concurrentie uiteraard, maar dat wil niet zeggen dat een succesvolle ondernemer die geconfronteerd wordt met een namaker alles hoeft te pikken. Waar ligt nu precies de grens?

Inhoud seminar

Wie dit seminar heeft gevolgd weet voortaan beter wanneer het tijd is om in te grijpen. Tijdens dit seminar wordt aandacht besteed aan diverse intellectuele eigendomsrechten, slaafse nabootsing en oneerlijke concurrentie.

Verschillende rechten

Om bescherming tegen namaak, aanhaken en oneerlijke concurrentie in te kunnen roepen zijn er diverse intellectuele eigendomsrechten. Voor sommige van deze rechten hoeft u enkel aan de wettelijke vereisten te voldoen. Om een auteursrecht of handelsnaamrecht in te kunnen roepen, moet u de maker van een auteursrechtelijk beschermd werk zijn resp. uw handelsnaam voeren. Om een aantal andere rechten in te kunnen roepen, moet u deze eerst registreren. Om bijvoorbeeld van een merk (bijvoorbeeld een beeldmerk) te kunnen spreken moet uw merk geregistreerd zijn in het merkenregister. Hetzelfde geldt voor een modelrecht.

Tijdens het seminar gaan wij in op de verschillende rechten, hun specifieke kenmerken en hun specifieke vereisten. Ook bespreken wij de vraag: hoe kunt u inbreuken op uw rechten effectief aanpakken? Hoe bewijst u dat er inbreuk is gemaakt en welke procedure kunt u het beste volgen? Kunt u de geleden schade en de gemaakte juridische kosten op de inbreukmaker verhalen?

Onrechtmatige en oneerlijke concurrentie

Ook indien er geen intellectueel eigendomsrecht ingeroepen kan worden, dan is er nog de restcategorie van bescherming tegen onrechtmatige daad. Hieronder valt bijvoorbeeld slaafse nabootsing: een concurrent maakt uw product dusdanig na, dat het onrechtmatig is. Ook de oneerlijke concurrentie valt hieronder. Wij bespreken de grens hoe ver een concurrent mag gaan. Aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden geven wij aan wanneer namaak wel en niet is toegestaan.

Programma

14.30 uur Ontvangst met koffie & thee

15.00 uur Opening en deel 1 van het seminar

15.45 uur Pauze met koffie & thee

16.15 uur Deel 2 van het seminar

17.00 uur Afsluiting en aansluitend borrel

Locatie

Dirkzwager legal & tax
Velperweg 1
6824 BZ Arnhem

Aanmelden

Dit event heeft al plaatsgevonden. Bekijk het eventoverzicht voor alle komende events.

Bekijk alle events
Donderdag15november
2018
Het event is geweest
Arnhem - Dirkzwager legal & tax 14:30 - 17:00 uur
Voor wie
Dit seminar wordt aangeboden aan alle ondernemers die producten in de breedste zin des woords verkopen en daarvoor reclame maken. U ontvangt praktische tips om uw juridische positie ten aanzien van eventuele namaak of onrechtmatige concurrentie te verstevigen.
Spreker(s)
Opleidingspunten

Na geregistreerde deelname ontvangt u een Bewijs van Deelname dat u bij uw beroepsorganisatie kunt indienen voor opleidingspunten.

Events

Komende events

Wij delen graag onze kennis met u. Dat doen we niet alleen door te schrijven, maar ook in de vorm van events. Bekijk het overzicht voor alle komende events.Bekijk alle events