Tickets
Gratis
Tijd
13:30 - 17:00 uur
Dinsdag 16 mei 2023 Dirkzwager Arnhem
Kennisevent
  1. Home
  2. Events
  3. Bescherming van bedrijfsgeheimen van de werkgever
Seminar

Bescherming van bedrijfsgeheimen van de werkgever

Deelt u waardevolle knowhow met derden? Kunnen uw werknemers bij klant-, markt- en productgegevens? Werkt u met geheimhoudingsverklaringen? Bedrijfsgeheimen zijn essentieel voor groei, innovatie en concurrentie, maar het is zaak om te voorkomen dat deze gegevens in verkeerde handen vallen. Tijdens dit seminar vertellen we u welke mogelijkheden er zijn voor de bescherming van uw bedrijfsgeheimen.

Ieder bedrijf heeft geheime kennis: klant-, markt- en productgegevens, technische kennis, bedrijfsprocesinformatie, formules, recepten, etc. Het gebruik van dergelijke bedrijfsgeheimen – o.a. door eigen personeel en/of derden – is noodzakelijk voor een voorsprong op de concurrentie en (daarmee) voor het verkrijgen en behouden van een goede marktpositie. Kortom: bedrijfsgeheime knowhow is essentieel voor ondernemingen. Toch is bescherming van deze knowhow via een intellectueel eigendomsrecht niet altijd mogelijk en/of gewenst. Welke andere mogelijkheden resteren dan vanuit het oogpunt van bescherming?

Tijdens dit seminar geven wij praktische tips over de (on)mogelijkheden die de Wet Bescherming bedrijfsgeheimen sinds 2018 biedt, de inhoud van geheimhoudingsverklaringen en-contracten (NDA’s en arbeidsrechtelijke bedingen) en mogelijke (rechts)maatregelen tegen de schending van bedrijfsgeheimen.

De specialisten van de secties Arbeidsrecht en Intellectueel Eigendom van Dirkzwager bespreken voor u:

  • Wat is een bedrijfsgeheim c.q. geheime knowhow?
  • Welke feitelijke en juridische mogelijkheden zijn er tot bescherming van bedrijfsgeheimen?
  • Geheimhoudingsverklaringen/contracten met derden (NDA’s): wat moet er geregeld zijn?
  • Hoe kun je bedrijfsgeheimen beschermen in de schriftelijke arbeidsovereenkomst?
  • Wat als er in een arbeidsovereenkomst geen verplichtingen met betrekking tot de bescherming van bedrijfsgegevens zijn opgenomen?

Wij gaan daarnaast in op veel voorkomende risico’s en valkuilen bij bescherming van knowhow en geven tips om ongewenste verspreiding van bedrijfsgeheimen zoveel als mogelijk te voorkomen en te sanctioneren (richting personeel en derden).

Programma

13:30 Ontvangst
14:00 Start bijeenkomst
16:00 Einde bijeenkomst en aansluitend borrel

 

Locatie

Dirkzwager
Velperweg 1
6824 BZ Arnhem
Komt u met de auto? Navigatie
Tickets Voor dit event
Gratis
13:30 - 17:00 uur
Dinsdag 16 mei 2023 Dirkzwager Arnhem

Dit webinar is met name interessant voor iedere onderneming die haar bedrijfsgeheimen wil beschermen, alsook voor productontwikkelaars, R&D managers, juristen en externe adviseurs van innovatieve bedrijven en onderzoeksinstellingen.

Sprekers

Dieuwertje Bouchier

Advocaat

Ik werk als advocaat op de sectie IE, IT en Privacyrecht. Ik ben gespecialiseerd op het gebied van IE-recht en in mijn dagelijkse praktijk houd ik mij met name bezig met het IE-contractenrecht, waarbij gedacht kan worden aan het adviseren over en opstellen van licentie-, joint development-, onderzoeks- en samenwerkingsovereenkomsten. Verder houd ik mij bezig met procederen en adviseren op het gebied van merkenrecht, modellenrecht, handelsnaamrecht en auteursrecht. Daarnaast heb ik een achtergrond in (het adviseren en procederen op het gebied van) aansprakelijkheidsrecht en verzekeringsrecht.

Aletha Dera-ten Bokum

Advocaat - Associate partner

Aletha is sinds 2012 advocaat arbeidsrecht en ambtenarenrecht. Ze werkt voor nationale en internationale werkgevers in het bedrijfsleven en voor overheidswerkgevers (m.n. gemeenten en gemeenschappelijke regelingen).

Deel dit event

Breng dit event onder de aandacht van andere geïnteresseerden!

Komende events