Tickets
300 EUR
Tijd
09:15 - 12:30 uur
Dinsdag 9 mei 2023 Dirkzwager Arnhem
Kennisevent
  1. Home
  2. Events
  3. Cursus Aanbestedingsrecht module 6: Rechtsbescherming en rechtsverwerking
Event

Cursus Aanbestedingsrecht module 6: Rechtsbescherming en rechtsverwerking

In aanbestedingsland wordt geregeld geprocedeerd of advies gevraagd aan de Commissie van Aanbestedingsexperts. Een spannend moment voor aanbesteders, niet in de laatste plaats omdat het vaak tot vertraging leidt, en zelfs het einde van de aanbesteding kan betekenen.

Een goed begrip van de jurisprudentie helpt aanbesteders om zich te wapenen tegen ontijdige klachten van inschrijvers. Daarnaast kondigt de ‘Handreiking klachtafhandeling bij aanbesteden’ van het Ministerie van EZK een wettelijke verplichting aan voor aanbesteders tot het instellen van een onafhankelijk klachtenmeldpunt, om zo de rechtsbescherming van inschrijvers te verbeteren. Waar moet dit ‘onafhankelijk klachtenmeldpunt’ aan voldoen en is het advies van het klachtenmeldpunt bindend?

Tijdens de cursus wordt op die vragen antwoord gegeven aan de hand van praktijkgevallen en rechtspraak. Ook is er de mogelijkheid om vragen te stellen en eventueel eigen praktijkvraagstukken in te brengen, welke waar mogelijk ook direct door ons worden behandeld. De volgende onderwerpen komen in elk geval aan de orde:

  • Genuanceerd begrip jurisprudentie rechtsverwerking: wanneer is een inschrijver (on)voldoende proactief?
  • Dé ideale rechtsbeschermingsclausule en het belang ervan
  • Bovendrempelige versus onderdrempelige opdrachten
  • Handvatten om te beoordelen of een rechtsbeschermingsclausule proportioneel is
  • Belangrijke verschillen tussen een klachtenprocedure en een gerechtelijke procedure
  • Hoe richt je een effectieve klachtenprocedure in? (Met bijzondere aandacht voor ‘Handreiking klachtafhandeling bij aanbesteden’ van het Ministerie van EZK)
  • Zeldzame verschijning: bodemprocedures voor vernietiging en schadevergoedingen

Voor de cursus is enige basiskennis gewenst. De modules zijn zowel afzonderlijk als in reeks te volgen.

Kosten & annulering

Deelname aan deze module kost € 300,- (incl. BTW). Bij aanmelding kunt u betalen via iDEAL, creditcard of betaling op factuur; na ontvangst van uw betaling is uw inschrijving definitief en ontvangt u van ons een definitieve bevestiging. Bij betaling op factuur kan de factuur opgehaald worden via de betaallink.

Indien u zich tot uiterlijk 9 april 2023 inschrijft, betaalt u slechts € 270,- (incl. BTW). 

U kunt tot en met 2 mei 2023 kosteloos annuleren; de deelnamekosten worden volledig gecrediteerd. Bij annulering na 2 mei 2023, wordt 50% van de deelnamekosten gecrediteerd.  Annuleren kan via uw account in de Mijn omgeving op onze website.

Opleidingspunten

Dirkzwager is door de Nederlandse Orde van Advocaten erkend als opleidingsinstituut. Gezien de hoge kwaliteit en duur van deze module ontvangt u (indien u hiervoor in aanmerking komt) 3 PO-punten voor deelname. U ontvangt van ons een certificaat van deelname.

De cursusreeks bestaat uit 6 modules:

Dinsdag 1 november 2022 | module 1: Belangenverstrengeling en uitsluitingsgronden

Dinsdag 6 december 2022 | module 2: Het gunningscriterium en de beoordelingsmethoden

Dinsdag 7 februari 2023 | module 3: De beoordelingscommissie

Dinsdag 14 maart 2023 | module 4: (On)geldige inschrijvingen en herstel van gebreken

Dinsdag 4 april 2023 | module 5: De gunningsbeslissing

Dinsdag 9 mei 2023 | module 6: Rechtsbescherming en rechtsverwerking

Pe 3

Opleidingspunten

Na geregistreerde deelname ontvangt u een Bewijs van Deelname dat u bij uw beroepsorganisatie kunt indienen voor opleidingspunten.

Opleidingspunten

Programma

 

09:00 Ontvangst
09:15 Aanvang cursus
12:30 Einde cursus en aansluitend lunch

Locatie

Dirkzwager
Velperweg 1
6824 BZ Arnhem
Komt u met de auto? Navigatie
Tickets Voor dit event
300 EUR
09:15 - 12:30 uur
Dinsdag 9 mei 2023 Dirkzwager Arnhem
Dit event is goed voorPe 3 opleidingspunten.
Dit event is onderdeel van een reeks. Bekijk andere evenementen uit deze reeks

Inkopers van aanbesteders, waaronder gemeenten, provincies, waterschappen, ministeries en rijksdiensten, netbeheerders/nutsbedrijven, zorgkantoren en -verzekeraars, ziekenhuizen. Voor de cursus is enige basiskennis gewenst.

Sprekers

Merel van Helvoirt

Advocaat

Merel adviseert (semi-)overheden en bedrijven bij hun aanbestedingsrechtelijke en/of bouwrechtelijke vraagstukken. Hierbij kan onder meer gedacht worden aan het adviseren over de juiste (gang van zaken in een)aanbestedingsprocedure en aan het adviseren van bedrijven over bouwovereenkomsten. Ook staat zij deze cliënten bij in procedures bij de civiele rechter en bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw.

Tony van Wijk

Advocaat - Partner

Advocaat & partner aanbestedings- en bouwrecht. Zijn cliënten zijn met name gemeenten, waterschappen, waterbedrijven, netbeheerders, universiteiten en zorginstellingen. Daarnaast staat hij ook regelmatig bedrijven bij, waaronder (ICT-)leveranciers en aannemers.

Deel dit event

Breng dit event onder de aandacht van andere geïnteresseerden!

Uit dezelfde reeks

Aanmelden voor gehele Reeks

Komende events