Zoeken
 1. De levensloop van een arbeidsovereenkomst: Arbeidsrecht, Privacy & Loonheffingen

SeminarDe levensloop van een arbeidsovereenkomst: Arbeidsrecht, Privacy & Loonheffingen

Op 28 mei 2019 organiseert Dirkzwager het actualiteitenseminar 'De levensloop van een arbeidsovereenkomst; Arbeidsrecht, Privacy & Loonheffingen’.

De levensloop van een arbeidsovereenkomst kent verschillende fasen: de sollicitatieprocedure en indiensttreding, het dienstverband zelf en de beëindiging. Elk van deze fasen kent zijn eigen dynamiek en (juridische) problematiek.

Tijdens dit kosteloze seminar behandelen wij onder andere de volgende vragen:

 • Wat mag er tijdens een sollicitatieprocedure (niet) worden gevraagd op basis van privacywetgeving? Hoe lang mogen sollicitatiestukken worden bewaard?
 • Wanneer en voor hoe lang kan rechtsgeldig een proeftijd worden overeengekomen?
 • Het aangaan van arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd wordt voor werkgevers aantrekkelijker gemaakt door een gewijzigd systeem van WW-premiedifferentiatie. Wat zijn de hoofdlijnen van dit systeem?
 • Welke arbeidsrechtelijke verplichtingen heeft een werkgever bij oproepcontracten?
 • Waarom zijn een verwerkingsregister en een privacyverklaring verplicht en wat moet daarin staan?
 • Wanneer is een organisatie “in control” met betrekking tot de werkkostenregeling?
 • Is een bestuurder met een managementovereenkomst verzekerd voor de werknemersverzekeringen?
 • Hoe en wanneer kan een werkgever de betaalde transitievergoeding bij een ontslag wegens langdurige ziekte terugkrijgen?
 • Zijn alle zelfstandigen die uw organisatie heeft ingehuurd wel echt zelfstandig?
 • Klopt het dat werknemers met de Wet Arbeidsmarkt in Balans weer langer voor bepaalde tijd in dienst kunnen blijven?
 • Welke gegevens moeten verplicht op een loonstrook staan?
 • Maakt de Wet Arbeidsmarkt in Balans ontslag makkelijker en/of goedkoper?
 • Wie hebben recht op inzage in het personeelsdossier? Met welke bewaartermijnen moeten werkgevers rekening houden ten aanzien van het personeelsdossier?

Programma

Vanaf 13.30 uur bent u van harte welkom. De bijeenkomst start om 14.00 uur en duurt tot ongeveer 17.00 uur. Tijdens de pauze en na afloop is er tijdens de borrel gelegenheid om uw persoonlijke vragen te stellen aan de sprekers en hun aanwezige collega's.

Locatie

Dirkzwager legal & tax
Velperweg 1
6824 BZ Arnhem

Aanmelden

Klik op onderstaande button om u direct aan te melden. Na aanmelding ontvangt u direct een bevestiging.

Dinsdag28mei
2019
Arnhem - Dirkzwager legal & tax 13:30 - 17:00 uur
Voor wie
Dit seminar is bedoeld voor werkgevers. HR medewerkers, controllers, salarisadministrateurs, bedrijfsfiscalisten en anderen die zich bezig houden met personeelszaken zien wij graag op ons seminar.
Opleidingspunten

Na geregistreerde deelname ontvangt u een Bewijs van Deelname dat u bij uw beroepsorganisatie kunt indienen voor opleidingspunten.