Tickets
Gratis
Tijd
10:30 - 12:15 uur
Dinsdag 12 oktober 2021 Webinar Online
Kennisevent
  1. Home
  2. Events
  3. De stand van zaken na driekwart jaar WHOA
Webinar

De stand van zaken na driekwart jaar WHOA

De Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) bestaat nu ruim driekwart jaar. Met circa 40 rechterlijke uitspraken op de teller is er inmiddels meer beeld bij de toepassing ervan in de praktijk.

Na een succesvol webinar in december 2020 praten Maartje ter Horst en Steven Effting u tijdens het vervolgwebinar “De stand van zaken na driekwart jaar WHOA” op dinsdag 12 oktober 2021 om 10.30 uur graag bij over de huidige ontwikkelingen, geleerde lessen en stand van zaken ten aanzien van de WHOA. Tijdens het webinar wordt onder meer stilgestaan bij de volgende onderwerpen:

  • Hoe wordt de WHOA toegepast in de praktijk?
  • Waar liggen de kansen en risico’s?
  • Hoe kijkt de rechter naar homologatieverzoeken, afkoelingsperiodes en verzoeken om aanwijzing van een herstructureringsdeskundige?
  • Waar gaat het in de praktijk nog vaak mis?
  • Hoe gaan partijen zoals de Belastingdienst en banken om met WHOA-verzoeken?

 

Er is tijdens het webinar volop gelegenheid vragen te stellen via de chat.

Programma

10:20 Inloggen met ontvangen link op Google Chrome
10:30 Aanvang webinar
12:15 Einde webinar

Locatie

Webinar

Online
Tickets Voor dit event
Gratis
10:30 - 12:15 uur
Dinsdag 12 oktober 2021 Webinar Online

Dit webinar is relevant voor alle ondernemers, maar daarnaast ook voor (bedrijfs)juristen, financieel adviseurs, accountants en professionals bij banken.

Sprekers

Maartje ter Horst

Advocaat - Senior

Maartje is sinds 2011 advocaat en houdt zich voornamelijk bezig met herstructureringen, insolventierecht, financieringen en zekerheden. Zij begeleidt bedrijven in financiële moeilijkheden en helpt ondernemers bij het bepalen van de juiste koers van hun onderneming. Maartje wordt door de rechtbank regelmatig aangesteld als curator in faillissementen en als bewindvoerder in surseances. Daarnaast is Maartje tevens WHOA-specialist en beschikbaar als herstructureringsdeskundige. Zij begeleidt ondernemingen, aandeelhouders en schuldeisers bij WHOA-trajecten. Vanuit haar expertise adviseert en procedeert Maartje tevens over (bancaire) financieringen, garanties, borgtochten, verrekening, regres en subrogatie, (bodem)beslag en uiteenlopende zekerheidsrechten. Daarnaast staat zij ondernemingen bij die worden geconfronteerd met een (dreigend) faillissement of het faillissement van hun wederpartij, bijvoorbeeld als schuldeiser of zekerheidsgerechtigde. Ook voert Maartje regelmatig procedures op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid, pauliana of procedures tegen curatoren en adviseert zij cliënten op het gebied van het "faillissementsproof" maken van hun contracten of onderneming. Tot slot begeleidt Maartje regelmatig herstructureringen, activa- en passivatransacties en een doorstart vanuit faillissement.

Steven Effting

Advocaat - Senior

Steven Effting is advocaat en curator en specialist op het gebied van financiering, zekerheden en insolventies.

Deel dit event

Breng dit event onder de aandacht van andere geïnteresseerden!

Komende events