Zoeken
  1. Gebiedsontwikkeling

SeminarGebiedsontwikkeling

Er is een flinke toename in gebiedsontwikkelingsprojecten. Onze specialisten leggen in een praktisch seminar uit op welke valkuilen men moet letten.

Door de toename van de gebiedsontwikkelingsprojecten is het aantal juridische valkuilen ook toegenomen. Waar moet je als overheid en projectontwikkelaar op letten. Over dit onderwerp organiseert Dirkzwager donderdag 3 oktober 2019 het seminar Gebiedsontwikkeling.

Programma Aanpak Stikstof: hoe nu verder?

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 29 mei 2019 een streep gezet door het Programma Aanpak Stikstof (PAS). De uitspraak heeft grote gevolgen voor bestemmingsplannen en vergunningen, waarin gebruik is gemaakt van het PAS. Onze specialist omgevingsrecht Jasper Molenaar bespreekt de oplossingsrichtingen.

Welke samenwerkingsconstructie is fiscaal het gunstigst?

Een samenwerking om tot gebiedsontwikkeling te komen kan op verschillende manieren worden vormgegeven. Elke constructie heeft zijn eigen fiscale gevolgen. Onze belastingspecialist Gerton Rademakers legt uit welke oplossing(en) de minste belastingdruk met zich brengt.

Wanneer krijg ik te maken met staatssteun?

Het door een overheid financieel faciliteren van een ontwikkeling kan staatssteun opleveren. Onze specialist Sjaak van der Heul legt uit dat de staatssteunregels voldoende flexibel zijn voor creatieve oplossingen. Vroege signalering van het staatssteunrisico is daarvoor noodzakelijk.

Aandachtspunten bij grondverwerving

Het verwerven van de (laatste) benodigde gronden blijkt in de praktijk vaak lastiger dan gedacht. Onze grondverwervingsspecialist Hanna Zeilmaker gaat in op de do’s en don’ts op het gebied van onteigening en Wet voorkeursrecht gemeenten.

Wanneer en wanneer niet aanbestedingsplicht

Een te ontwikkelen gebied moet ook aan een hoeveelheid overheidseisen voldoen. Veelal komen die eisen ook terug in een (anterieure) overeenkomst. Dit geldt met name voor de (her)inrichting van het openbaar gebied. Een aanbestedingsplicht ligt dan snel op de loer. Aanbestedingsspecialist Tony van Wijk bespreekt op welke wijze een aanbestedingsplicht kan worden voorkomen.

Programma

13:30 uur   Ontvangst

14:00 uur   Presentaties

15:00 uur   Pauze

16:30 uur   Borrel

 

Mocht u vooraf meer willen weten over dit seminar, neem dan contact op met een van sprekers.

Deelname aan het seminar is kosteloos.

De Nederlandse Orde van Advocaten kent voor dit seminar twee permanente opleidingspunten toe.

Locatie

Dirkzwager legal & tax
Velperweg 1
6824 BZ Arnhem

Aanmelden

Klik op onderstaande button om u direct aan te melden. Na aanmelding ontvangt u direct een bevestiging.

Sector(en)
Expertise(s)
Thema('s)
Donderdag3oktober
2019
Arnhem - Dirkzwager legal & tax 14:00 - 16:30 uur
Voor wie
Dit seminar interessant voor ontwikkelaars en medewerkers bij de overheid die met de gebiedsontwikkeling te maken hebben.
Opleidingspunten

Na geregistreerde deelname ontvangt u een Bewijs van Deelname dat u bij uw beroepsorganisatie kunt indienen voor opleidingspunten.