Tickets
Gratis
Tijd
09:30 - 12:00 uur
Donderdag 22 juni 2023 Dirkzwager Arnhem
Kennisevent
  1. Home
  2. Events
  3. HR-integriteitssessie
Seminar

HR-integriteitssessie

Integriteitskwesties op de werkvloer, elke organisatie krijgt er vroeg of laat mee te maken. Denk hierbij aan pestgedrag, discriminatie, (seksueel) grensoverschrijdend gedrag, fraude en diefstal, misbruik van informatie, belangenverstrengeling, schending van vertrouwelijkheid en wangedrag in privétijd. Met de huidige maatschappelijke aandacht voor ‘integriteit’ is het een actueel thema. Hoe speelt HR hierop in? Welke rol heeft HR?

Het Integriteitsteam van Dirkzwager organiseert op donderdag 22 juni 2023 een HR-Integriteitssessie voor HR-professionals. Tijdens deze sessie staan praktijksituaties centraal, bespreken we de rol van HR en is er ruimte om ervaringen met elkaar te delen. De HR-Integriteitssessie is een verdieping op het webinar “Integriteit op de werkvloer” van 1 juni 2023. Het is niet noodzakelijk om het webinar te hebben gevolgd om deel te kunnen nemen aan de HR-Integriteitssessie.

 

Wat kunnen én moeten organisaties concreet doen ter voorkoming van dergelijke impacting integriteitsschendingen? En wat moeten organisaties doen op het moment dat zich toch een integriteitsschendig voordoet?

 

  • Anonieme meldingen van ongewenst gedrag. Organisatie voelen (terecht) dat zij hier iets mee moeten, maar kan dat ook in alle gevallen of is terughoudendheid gepast? En wat nu als deze anonieme meldingen steeds weer over dezelfde medewerker gaan?
  • Affectieve relaties op de werkvloer, hoe ga je daar als werkgever mee om? Bijvoorbeeld wanneer de vrees bestaat dat door de relatie de werkverhouding (binnen de afdeling) ernstig onder druk komt te staan of wanneer er ‘verblind door liefde’ beslissingen worden genomen die de belangen van de organisatie ernstig kunnen schaden? Kan het bestaan van een ongepaste relatie ook arbeidsrechtelijke consequenties hebben, te denken aan overplaatsing of zelfs ontslag? En speelt het recht op privacy hierbij nog een rol?
  • Wat te doen wanneer een medewerker zich in privétijd dusdanig ernstig heeft misdragen (wangedrag in privétijd) dat dit negatief afstraalt op de organisatie?
  • Klagende medewerkers, een last of een zegen? ‘Speak up!’ wordt veel gezegd en uitgedragen. Hoe om te gaan met die ene medewerker die zich om de haverklap beklaagt over ogenschijnlijke futiliteiten en collega’s? Moet steeds de klachtenregeling worden gevolgd? 
  • Help?! Mijn medewerker heeft intern een melding gemaakt van een misstand onder verwijzing naar de klokkenluidersregeling. Maar de gemelde misstand lijkt met name betrekking te hebben op een langslepend arbeidsconflict tussen de klager en de  leidinggevende. Hoe daar mee om te gaan? 

 

Heeft u een onderwerp en/of een praktijksituatie die u graag wil inbrengen tijdens de HR-Integriteitssessie, dan ontvangen we deze input graag vooraf via vink@dirkzwager.nl.  

Programma

09:30 Ontvangst met koffie en thee
10:00 Start van de bijeenkomst
12:00 Einde van de bijeenkomst

Locatie

Dirkzwager
Velperweg 1
6824 BZ Arnhem
Komt u met de auto? Navigatie
Tickets Voor dit event
Gratis
09:30 - 12:00 uur
Donderdag 22 juni 2023 Dirkzwager Arnhem

Deze bijeenkomst is interessant voor HR professionals en bedrijfsjuristen die met deze vraagstukken in aanraking komen. 

Sprekers

Loes Vink

Advocaat

Dennis Hut

Advocaat - Senior

Dennis heeft als specialist Arbeidsrecht een duidelijke focus op Compliance & Integriteit. Thema’s die binnen organisaties en instellingen met recht steeds hoger op de (beleids-)agenda komen te staan. Ook waar het de arbeidsrechtelijke inbedding van (sector- of bedrijfseigen) regelgeving, gedrags-/ cultuurverandering en integriteitsbeleid betreft. Daarnaast adviseert Dennis veelvuldig over het thema Governance, onder meer waar het gaat over (regels en waarborgen voor) goed bestuur, bestuurscrises, de verhouding tussen uitvoerende en toezichthoudende organen en de rechtspositie van statutair bestuurders (waaronder ontslag).    Dennis staat zowel (bestuurders en toezichthouders van) corporate, (non-)profit als (semi-) publieke organisaties en instellingen bij, waaronder een aantal grote zorg- en onderwijsinstellingen.

Maaike de Jonge

Advocaat - Senior

In 2014 is Maaike de Jonge beëindigd tot advocaat en sinds 2017 is zij verbonden aan Dirkzwager legal & tax. Zij studeerde Nederlands recht aan de Universiteit van Utrecht en voltooide de Postacademische Leergang Arbeidsrecht (PALA) in 2020 cum laude. Maaike beschikt als specialist Arbeidsrecht over brede ervaring in zowel type zaken als cliënten, met een duidelijke focus op corporate arbeidsrecht, waarbij zij veel ervaring heeft met herstructureringen (in de zorg) en reorganisaties. Daarnaast legt zij zich toe op flexibele arbeidsrelaties en fraude in de werkrelatie.

Henk Hoving

Advocaat - Partner

Mijn specialisatie bestaat uit het adviseren en procederen op het terrein van het arbeidsrecht, medezeggenschapsrecht en stakingsrecht, fusies & overnames, pensioen, bestuur/toezicht en WNT. Met meer dan 30 jaar ervaring als advocaat arbeidsrecht & pensioenrecht ben ik de aangewezen sparring partner van bestuurders, directeuren HR en toezichthouders.

Deel dit event

Breng dit event onder de aandacht van andere geïnteresseerden!

Komende events