Tickets
Gratis
Tijd
14:00 - 16:00 uur
Donderdag 30 maart 2023 Dirkzwager Arnhem
Kennisevent
  1. Home
  2. Events
  3. IE-rechten in de bouw
Seminar

IE-rechten in de bouw

Tijdens dit seminar vertellen wij u alles over intellectuele eigendomsrechten in de bouw. We geven eerst een korte introductie over intellectuele eigendomsrechten en kijken vervolgens met u hoe deze rechten een rol spelen in de bouw, van aanbesteding tot oplevering. Verder geven wij praktische tips over ie-rechtelijke bepalingen in bouwcontracten.

De specialisten Bouw- en Aanbestedingsrecht en Intellectueel Eigendom van Dirkzwager bespreken voor u:

  • Welke intellectuele eigendomsrechten spelen  een rol in bouwprojecten?
  • Wat zijn de (persoonlijkheids-)rechten van de architect en andere adviseurs als het gaat om de  wijziging, vernietiging en verduurzaming van bestaande bouw?
  • Hoe verhouden de auteursrechten van architecten en adviseurs zich tot de modelcontracten voor de bouw, zoals de model bouwteamovereenkomsten en de UAV-GC Basisovereenkomst?
  • Hoe spelen intellectueel eigendomsrechten een rol bij aanbesteden? (Gids Proportionaliteit; uitzondering wegens bescherming intellectueel eigendomsrechten)
  • Intellectueel eigendomsrechten in DNR 2011 en het concept van De verNieuwde Regeling.

Tijdens ons seminar gaan wij in op veel voorkomende risico’s en valkuilen in bouwcontracten en geven tips voor het opstellen van (toekomstbestendige) bepalingen. Uiteraard is er ook voldoende ruimte om eigen ervaringen en vragen in te brengen.

Programma

13:30 Aanvang
14:00 Start bijeenkomst
16:00 Einde bijeenkomst en aansluitend borrel

Locatie

Dirkzwager
Velperweg 1
6824 BZ Arnhem
Komt u met de auto? Navigatie
Tickets Voor dit event
Gratis
14:00 - 16:00 uur
Donderdag 30 maart 2023 Dirkzwager Arnhem

Het seminar is bedoeld voor iedereen die zich bezig houdt met bouw, aanneming en intellectueel eigendomsrecht, variërend van bijvoorbeeld projectontwikkelaars tot woningcorporaties, architecten en juristen.

Sprekers

Dieuwertje Bouchier

Advocaat

Ik werk als advocaat op de sectie IE, IT en Privacyrecht. Ik ben gespecialiseerd op het gebied van IE-recht en in mijn dagelijkse praktijk houd ik mij met name bezig met het IE-contractenrecht, waarbij gedacht kan worden aan het adviseren over en opstellen van licentie-, joint development-, onderzoeks- en samenwerkingsovereenkomsten. Verder houd ik mij bezig met procederen en adviseren op het gebied van merkenrecht, modellenrecht, handelsnaamrecht en auteursrecht. Daarnaast heb ik een achtergrond in (het adviseren en procederen op het gebied van) aansprakelijkheidsrecht en verzekeringsrecht.

Christel Jeunink

Advocaat - Associate partner

Christel Jeunink is sinds 2001 advocaat op het gebied van intellectuele eigendom, reclamerecht en internetrecht. Haar focus ligt op begeleiden van research & development trajecten en het adviseren over samenwerkings- en licentieovereenkomsten. Verder adviseert Christel over het merken-, handelsnaam-, modellen- en auteursrecht. Tevens is zij actief op het gebied van het reclamerecht en begeleid zij domeinnamengeschillen. Christel staat ondernemingen, kennisinstellingen en particulieren bij. Zij adviseert, procedeert en stelt contracten op voor haar cliënten.

Iris Neddaoui-Docter

Advocaat

Iris is senior advocaat op de sectie Overheid & Vastgoed op ons kantoor in Arnhem en is gespecialiseerd in het bouwrecht en het aanbestedingsrecht. Op het gebied van bouwrecht adviseert Iris (semi-)overheden en ondernemingen onder meer bij het opstellen en beoordelen van onder andere bouw-, aannemings- en architectenovereenkomsten. Ook staat zij deze cliënten bij (indien nodig tot aan de rechter of de Raad van Arbitrage) in geschillen over bijvoorbeeld meer- en minderwerk, oplevingsperikelen, gebreken, waarschuwingsplichten, kostenverhogende omstandigheden, etc. De UAV 2012 en de UAV-GC 2005 spelen hierin vaak een rol. Op het gebied van aanbestedingsrecht adviseert Iris (semi-)overheden en ondernemingen over alles rondom een aanbestedingsprocedure, vanaf de keuze voor het type procedure tot het opstellen en redigeren van aanbestedingsdocumenten, verificatievragen en gunningsbeslissingen. Ook staat zij deze cliënten bij in gerechtelijke procedures.

Deel dit event

Breng dit event onder de aandacht van andere geïnteresseerden!

Komende events