Tickets
Gratis
Tijd
10:00 - 11:30 uur
Donderdag 1 juni 2023 Webinar Online
Kennisevent
 1. Home
 2. Events
 3. Integriteit op de werkvloer
Webinar

Integriteit op de werkvloer

Integriteitskwesties op de werkvloer, elke organisatie krijgt er vroeg of laat mee te maken. Denk onder andere aan pestgedrag, discriminatie, (seksueel) grensoverschrijdend gedrag, fraude en diefstal, misbruik van informatie, schending van vertrouwelijkheid en wangedrag in privétijd. Met de huidige maatschappelijke aandacht voor ‘integriteit’ is het een actueel thema op de HR-agenda.

Werkgevers zullen aandacht moeten besteden aan het voorkomen van integriteitskwesties op de werkvloer. Niet pas op het moment dat zich een incident voordoet, maar aan de voorkant, beleidsmatig, transparant en binnen álle lagen van de organisatie. Daarmee zijn integriteitskwesties niet volledig te voorkomen, maar met de juiste tools en procedures wel te reduceren en beheersbaar te houden. Los daarvan is het voor werkgevers ook van groot belang zich bewust te zijn van hun eigen handelen op het moment dat zich een integriteitskwestie voordoet, maar ook wat de (arbeidsrechtelijke) consequenties hiervan zijn.

 

Wat kunnen én moeten organisaties concreet doen ter voorkoming van dergelijke impacting integriteitsschendingen? En wat moeten organisaties doen op het moment dat zich toch een integriteitsschendig voordoet?

 

Dat is precies waar het webinar ‘Integriteit op de werkvloer’ over gaat: geïntegreerd preventief integriteitsbeleid en hoe te handelen bij niet-integer gedrag van werknemers. Niet enkel van belang omdat op grond van Arbowet en -regelgeving moet worden gezorgd voor een veilige en gezonde werkplek, maar ook ter voorkoming van serieuze imagoschade (‘trial by media’). Zowel bij (seksueel) grensoverschrijdend gedrag alsook bij een scala aan andere integriteitsschendingen. Vaak straalt niet-integer gedrag immers af op de gehele organisatie, waardoor de effecten ervan niet alleen gevoeld worden door direct betrokkenen. Wordt er niets gedaan met signalen van integriteitsschendingen? Dan kan dit een verkeerd signaal geven en kunnen aanvankelijk kleine integriteitsschendingen eenvoudig uitgroeien tot incidenten van grotere proportie.

In het webinar gaan Loes Vink en Dennis Hut vanuit hun ervaring op het gebied van het arbeidsrecht in op het belang van preventief integriteitsbeleid, welke tools dienstig kunnen zijn aan goed integriteitsmanagement op de werkvloer en wat de arbeidsrechtelijke consequenties kunnen zijn bij integriteitsschendingen. Onderwerpen die daarbij onder meer de revue zullen passeren zijn:

 • de gedragscode;
 • de bedrijfscultuur;
 • het klachtenreglement en andere meldprocedures;
 • (onafhankelijk) onderzoek en het onderzoeksprotocol;
 • de (interne/externe) vertrouwenspersoon;
 • de klokkenluidersregeling;
 • de rol van de ondernemingsraad;
 • de niet-integere werknemer en ontslag.

Programma

09:50 Inloggen met ontvangen link via Google Chrome
10:00 Start van het webinar
11:30 Einde van het webinar

Locatie

Webinar

Online
Tickets Voor dit event
Gratis
10:00 - 11:30 uur
Donderdag 1 juni 2023 Webinar Online

Dit webinar is interessant voor HR professionals en bedrijfsjuristen die met deze vraagstukken in aanraking komen. 

Sprekers

Loes Vink

Advocaat

Dennis Hut

Advocaat - Senior

Dennis heeft als specialist Arbeidsrecht een duidelijke focus op Compliance & Integriteit. Thema’s die binnen organisaties en instellingen met recht steeds hoger op de (beleids-)agenda komen te staan. Ook waar het de arbeidsrechtelijke inbedding van (sector- of bedrijfseigen) regelgeving, gedrags-/ cultuurverandering en integriteitsbeleid betreft. Daarnaast adviseert Dennis veelvuldig over het thema Governance, onder meer waar het gaat over (regels en waarborgen voor) goed bestuur, bestuurscrises, de verhouding tussen uitvoerende en toezichthoudende organen en de rechtspositie van statutair bestuurders (waaronder ontslag).    Dennis staat zowel (bestuurders en toezichthouders van) corporate, (non-)profit als (semi-) publieke organisaties en instellingen bij, waaronder een aantal grote zorg- en onderwijsinstellingen.

Deel dit event

Breng dit event onder de aandacht van andere geïnteresseerden!

Komende events