Zoeken
  1. Internationale contracten
Het event heeft al plaatsgevonden op 13 november 2018

SeminarInternationale contracten

Waaraan moet u denken als u internationaal zaken wil doen? Tijdens dit gratis seminar op 13 november a.s. worden zowel de ‘basics’ van het internationaal contracteren als het Europese mededingingsrecht besproken.

Waaraan moet u denken als u internationaal zaken wil doen? Het business to business contractenrecht biedt veel vrijheid om het contract naar eigen inzicht vorm te geven. Zo kunt u kiezen welk recht op de overeenkomst van toepassing is, hoe en wanneer de overeenkomst eindigt en tot hoever uw aansprakelijkheid reikt. Deze vrijheid is echter niet onbeperkt. Er kunnen ook dwingende rechtelijke regels gelden, zoals het mededingingsrecht. Tijdens dit seminar worden zowel de ‘basics’ van het internationaal contracteren als het Europese mededingingsrecht besproken.

Als u grensoverschrijdend zaken doet dan is het van belang dat u de afspraken duidelijk op papier zet. Dat voorkomt verrassingen achteraf. In dit seminar geven wij een overzicht van de meest relevante afspraken. Daarbij gaan wij ook in op veelvoorkomende valkuilen, zoals bijvoorbeeld conflicterende (algemene) voorwaarden, het gebruik van Engelstalige terminologie, maar ook onduidelijkheid over het toepasselijke recht en de rechter die in de toekomst bevoegd is om kennis te nemen van geschillen die verband houden met het betreffende contract. En hoe ver mag u gaan met het maken van mededingingsbeperkende afspraken? Is het een leverancier bijvoorbeeld toegestaan om per regio een exclusieve distributeur aan te wijzen? Bij dit mededingingsrechtelijke onderdeel staan wij ook kort stil bij de Geoblocking verordening die op 3 december 2018 geïmplementeerd moet zijn. Met die verordening wordt discriminatie van klanten uit andere lidstaten bij de aanschaf van producten of diensten tegengegaan.

Meer informatie

Mocht u meer willen weten over dit seminar, neem dan contact op met Cindy Snelders-van de Kamp (snelders@dirkzwager.nl, telefoon: 026 353 83 14) of Charlotte Gerrits (c.gerrits@dirkzwager.nl, telefoon: 024 381 31 59).

Programma

15.00 uur Ontvangst met koffie & thee

15.15 uur Deel 1: Algemene introductie over internationale contracten

16.00 uur Pauze met koffie & thee

16.15 uur Deel 2: Verdieping – Europees mededingingsrecht & Geoblocking

17.00 uur Afsluiting & borrel met gelegenheid tot stellen van vragen

Locatie

Dirkzwager legal & tax
Velperweg 1
6824 BZ Arnhem

Sprekers

Natascha LinssenAdvocaat - Associate partner
Lees meer over Natascha Linssen
Lotte te LindeAdvocaat
Lotte is sinds augustus 2016 werkzaam bij Dirkzwager. Daarvoor heeft Lotte Nederlands recht gestudeerd aan de Radboud Universiteit in Nijmegen, waar zij de afstudeerrichtingen Burgerlijk recht en Strafrecht volgde. Tijdens haar studie heeft Lotte tevens relevante werkervaring opgedaan bij verschillende advocatenkantoren en binnen de rechterlijke macht. Lotte houdt zich bezig met ondernemingsrechtelijke vraagstukken in brede zin. De focus van haar praktijk ligt op het (commerciële) contractenrecht, het energierecht en het internationaal privaatrecht. In dat kader adviseert, onderhandelt en procedeert Lotte in uiteenlopende geschillen over (commerciële) contracten en algemene voorwaarden en daarnaast houdt Lotte zich bezig met de contractuele aspecten van duurzame energieprojecten. Lees meer over Lotte te Linde
Charlotte GerritsAdvocaat
In mijn dagelijkse praktijk sta ik ondernemingen bij in uiteenlopende zaken zoals kartels, misbruik machtspositie, fusies en overnames, samenwerkingsverbanden, (selectieve) distributieovereenkomsten en e-commerce. Lees meer over Charlotte Gerrits
Cindy Snelders-van de KampAdvocaat - Senior
Cindy is sinds 2008 advocaat en vanaf 2012 werkzaam in de (internationale) commerciële contractenpraktijk binnen onze sectie Ondernemingsrecht. Zij adviseert en procedeert over onder andere in- en verkoopovereenkomsten, distributie- en samenwerkingsovereenkomsten. Cindy heeft niet alleen oog voor de juridische aspecten maar ook voor de commerciële belangen die spelen binnen uw organisatie. Lees meer over Cindy Snelders-van de Kamp

Aanmelden

Dit event heeft al plaatsgevonden. Bekijk het eventoverzicht voor alle komende events.

Bekijk alle events
Dinsdag13november
2018
Het event is geweest
Arnhem - Dirkzwager legal & tax 15:00 - 17:00 uur
Voor wie
Relevant voor eenieder die zich bezighoudt met het contracteren van buitenlandse B2B klanten. De focus ligt met name op inkoop, verkoop, agentuur- en distributieovereenkomsten, ‘purchase orders’ en algemene voorwaarden die betrekking hebben op de levering van roerende zaken en diensten. Elke ondernemer, CEO, inkoper, verkoper of legal counsel die dit aanspreekt is van harte welkom.
Opleidingspunten

Na geregistreerde deelname ontvangt u een Bewijs van Deelname dat u bij uw beroepsorganisatie kunt indienen voor opleidingspunten.

Events

Komende events

Wij delen graag onze kennis met u. Dat doen we niet alleen door te schrijven, maar ook in de vorm van events. Bekijk het overzicht voor alle komende events.Bekijk alle events